25 april 2017

>30 barrieres tot participatie in kaart gebracht MET de buurt

Een ding is zeker...als je hetzelfde nog een keer doet op dezelfde manier, dan kom je op hetzelfde resultaat uit. Voor betere participatie is verandering noodzakelijk. De enige vraag die rest is dan nog: welke verandering sorteert het meeste effect.

In deze blog staan inmiddels verschillende onderdelen beschreven waar je als bewoners of buurt tegenaanloopt als je het hebt over betere verbetervoorstellen

15 december 2016 was er een eerste, en enige’ overleg over de opzet van het participatieproces. Als buurt vroegen we, en kregen, van  het projectteam K-midden de ruimte om zelf een participatieplan in elkaar te zetten. We zagen daar kansen voor en voordelen in (http://bit.ly/blogpostsamencocreeren ) We hebben dit uitgewerkt en vervolgens, 16 februari,  in het AB gepresenteerd
http://bit.ly/blogpostvanstrijdnaarconstructiviteit )

Des te vervelneder dat elke vervolggesprek daarover met het Projetteam K-midden ‘ontpland’ werd. Een tweede afspraak in februari over het participatieproces werd ‘ontpland’ nadat we het team eraan herinnerden dat we dit onderwerp graag als gespreks item op de agenda zagen als vervolg van het eerste overleg op 15 december.

Ook een vervolggesprek op 6 april wat bedoelt was de verstandhoudingen weer te normaliseren werd ‘ontpland’ met de mededeling ‘dat dit niet te repareren’ zou zijn. We konden komen luisteren naar het plan van hun communicatieburo “Wijde Blik’ (zie ook blogpost www.bit.ly/blogpost13aprilvertrouwenafwezig )

Ondertussen is er wel iets heel waardevols gebeurd. We zijn als buurt aan de slag gegaan en hebben voor ons plan inmiddels meer dan 30 ‘barrieres to participatie’ in kaart gerbacht. Via een bottom up manier. ‘Crowdsourcing’ is een Engelse term daarvoor. Om zo een beter plan te maken voor het ‘hoe bouwen we de buurt van de toekomst (zie ook onze blogpost www.bit.ly/blogpostessentieaanpak )

Met onze aanpak  proberen we elk van deze barrieres integraal te adresseren en om tot een structureel betere participatie opzet te kunnen komen, in plaats van een incidentele verbeteringen. Wat ultimo een betere rendement zal geven van de alle inspanningen van de buurt en van de bestedingen van overheidgeld.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten