29 maart 2020

Dit is groot. Heel groot! Een stap tegen Gentrification en een overheid die acteert


De laadlos faciliteit achter flat Klieverink in Amsterdam Zuidoost. Het is misschien een postzegeltje in de stad, maar als speerpunt staat het voor heel veel.

Het is een hele achtbaan geweest maar eindelijk is het dan toch zover. Na 4 jaar (!) strijd met de lokale overheid (zie oa www.bit.ly/KlieverinkLaadLos ) wordt de Laadlos faciliteit achter flat Klieverink weer een realiteit nadat deze eerder werd weggetekend en opgedoekt.

Van een nieuw ambtelijk team kregen we recent terugkoppeling dat de verkeersveiligheid commissie van de stad (de CVC) het ontwerp daarvoor heeft goedgekeurd.

In essentie is dit het ontwerp wat al vanaf dag 1 door de bewoners en ondernemers werd aangedragen om verder uit te werken en te onderzoeken maar steeds op duistere wijze van tafel verdween. Onder het vorige bestuur werd steeds gezegd werd er ‘’alles aan te willen doen de LaadLos te behouden’’, maar ondertussen werd de veiligheidscommissie gevoed met onwerkelijke varianten en onrealistische tekeningen waar de bewoners zelf geen invloed op mochten hebben. En die, geheel begrijpelijk, door die veiligheidscommissie CVC werden afgekeurd. Wat bestuurders dan weer aanhaalden als reden voor inactie: Zie oa Zuidoost TV's https://youtu.be/cXGcbW9Kmuo

We zijn inmiddels vele zorgbrieven, raadsadressen, inspreekmomenten, buurt-enquetes, media momenten, bezoeken van gemeenteraadsleden, eigen onderzoek, metingen en meetings verder.

DIT IS GROOT. Dit staat voor meer dan alleen die Laadlos faciliteit.
  • Dit staat OOK voor een OVERHEID DIE ACTEERT na luisteren naar bewoners
  • Dit staat OOK een stapje in de strijd voor het behoud van de ziel van de Bijlmer, TEGEN GENTRIFICATION-met-verdringing. Het Ghanese supermarktje is meer dan alleen een afhaalplek van voedsel, het is ook onderdeel van de infrastructuur van Ghanese gemeenschap, met overlijdensadvertenties, en meer.
  • Dit staat OOK voor een overheid die ONDERNEMERS bedient en faciliteert ipv negeert.
  • Dit staat OOK voor de KRACHT VAN HET COLLECTIEF , als Hart voor de K-buurt kunnen we meer doen samen als mensen van de buurt, dan mensen alleen, omdat we met velen zijn. Mensen een stem geven die je te vaak niet hoort of ziet.

Hulde aan deze coalitie, aan alle gemeenteraadsleden, alle ambtenaren, nieuwe bestuurders en allen die samen hiervoor gestreden hebben en dit mogelijk hebben gemaakt.

Dit lijkt misschien een postzegeltje in de stad, maar dit is groot ! Heel groot. Het is die nieuwe lente, die verandering !15 maart 2020

G-buurt platform in 2018 als verlengstuk van de overheid aangezwengeld

Ik vond ineens deze video https://youtu.be/eyzwE0v66Ho van die roemruchte start bijeenkomst  met 200 mensen in de G-buurt van 2018 waar we zoveel over horen van het gebiedsteam

Met in de video enerzijds  de wens van een bewoner dat de Gbuurt eindelijk van zich laat horen

En anderzijds de vraag vanuit de gebiedsmanager Eddy Adusei aan de zaal voor een ''klankbordgroep'' die ''mee gaat denken'' hoe ''we'' het gaan aanvliegen.

prachtige uitspraak daarachter van Peggie: Een klankbordgroep is voor en door bewoners, dan hebben we dus als het ware inspraak

Nu snap ik beter waarom die Gbuurt Kerngoep soms op echt een heel andere golflengte zit dan Hart voor de Kbuurt

7 maart 2020

GENTRIFICATION ALERT KRAAIENNEST: witte bankjes en zwarte mannenGENTRIFICATION ALERT

De witte bankjes zijn weg in de hal van Kameleon bij Albert Heijn. Eerder werden Surinaamse cafe’s rond de Kameleon gesloten door de vastgoed eigenaar naar we hoorden zou dat onder meer het straatbeeld ten goede komen. (SIC!)

Tot een paar dagen geleden zaten er veel vluchtelingen van de WeAreHereGroep op de bankjes even bij te warmen, wifi te tanken om contact met familie te kunnen hebben, de dingen te doen die ‘’normale’’ mensen thuis doen. Maar ‘’normale’’ mensen hebben kennelijk liever geen straatbeeld met zwarte mannen die zitten en staan zonder ergens naar toe te gaan. Dus de bankjes zijn weggehaald. Zodat er geen vluchtelingmannen zitten.


Maar welke dingen hebben deze mannen daar mis gedaan anders dan ‘’er zijn’’ ? Hebben ze iemand neergestoken? Hebben ze iemand aangerand? Of is hun enig delict dat ze niet passen in het plaatje van de mensen die alles in het leven hebben? En die het de mensen die niets hebben nog niet eens gunnen om even internet te tanken op een bankje waar ze verder geen vlieg kwaad doen anders dan het beeld van ‘’zo hoort het mensen’’ te verstoren. Omdat het met dat ‘’beeld schaden’ misschien ook wel de commerciĆ«le belangen van de winkels schaadt. Tegen welke power inequality geen vluchteling bestand is.


Zie ook voorgaand Gentrification Alert: https://hartvoordekbuurt.blogspot.com/2019/11/gentrification-alert-angst-voor-de-ziel-bijlmer.html

6 maart 2020

Beslisdemocratie of bezigheidstherapie?

Een op zich interessante bijeenkomst door mensen ie zich bovenmatig inspannen voor een betere stad over de implementatie van het ma.ak akkoord 020 https://www.facebook.com/events/246757526336093/

Nog interessanter is het fenomeen waar we steeds meer tegen aanlopen ( zie https://hartvoordekbuurt.blogspot.com/2020/03/ayatollahs-van-de-beslisdemocratie.html ) ook hier zich weer deed gelden: Meer directe democratie is vooral meer beslis democratie ipv meer doe-democratie

Nadat je als break-out groep een uur ''doen'' hebt besteed om oa een conclusie te bereiken dat een andere naam dan ''werkbank'' het proces zou kunnen helpen, wordt die uitkomst in de bredere groep ter stemming gezet. Ongeveer iedereen die in de breakout groep had gezeten stemde voor een andere naam. De rest die zich er niet over gebogen had, maar wel de meerderheid, stemde tegen en zo werd het voorstel weggezet.

Wat is nu het punt om energie in ''doen'' te stoppen? Is dit niet waar al die ''doeners'' overal precies tegenaan lopen? Er worden altijd weer systeem bedacht en top down ingezet om dat wat ''gemaakt'' wordt langs een maatlat te leggen van de beslisdemocratie.


Los van die naam ''werkbank'', dat is niet zo belangrijk, is een belangrijker effect dat het mensen ontmoedigt om aan dit soort dingen deel te nemen. Is dit niet in een notedop de issue waar veel ''makers'' tegenaan lopen?

3 maart 2020

Zijn de Ayatollah's van de beslisdemocratie aan de macht in democratiseringsland?

Het in een interessant fenomeen dat in de twee vormen van participatieve democratie, er steeds weer extra nadruk en aandacht gaat naar de beslis-democratie, ook al is het de doe-democratie die op dit moment juist zo nodig is en het verschil kan maken. Zie daarvoor bijvoorbeeld wat de Ombudsman daarover zegt.


Je kunt beslissen tot je een ons weegt, het is vaak de uitvoering in de verkokerde overheid gericht op eerlijk waar het mis loopt.  Er worden overal de hele tijd alllemaal beslissytemen bedacht en top-down opgetuigd waar je dan aan mee mag doen. Maar het tweede orde effect op de energie van de mensen die zelf initiatief nemen, en het effect op de sociale infrastructuur van onderop die er vaak allang al is, wordt over het hoofd gezien. Volgens het systeem zou het systeem moeten klopppen, hebben mensen eindeloos tijd hun burgerplicht te voldoen, etc.

Een voorbeeld is het verschil in benadering van de buurtbudgetten: In Noord en Nw West is er budget voor de buurt om via beslissytemen te besteden. Op zich prachtig, maar zo'n projectencarrousel creƫert geen duurzame infrastructuur om bewonersmacht te collectiviseren.

Bij ons hanteren we een heel ander model, en zijn we het budget in gaan zetten als buurtplatformbudget, om een duurzame sociale infrastructuur van onderop te bouwen die voor de buurt kan zorgen en mensen een stem geven die je vaak niet hoort of ziet. Zie daarvoor de presentaties wat dat teweeg kan brengen, voor het behoud van onze metrolijn, voor het behoud van een gemeenschappelijk plein als centrum van de buurt, voor de jongeren van de buurt, voor de gehandicapten en integrale toegankelijkheid , voor de Afrikanen van de buurt, etc.

Recent mocht ik twee voordrachten doen hierover

In Pakhuis de Zwijger waar een plan over ''Verenigde staten van Amsterdam'' werd besproken. Wat een parallelle sociale infrastructuur vanuit de beslisdemocratie de wijk in zou slaan en daarmee een (ontkrachtend) tweede orde effect heeft op de sociale infrastructuur die er al is. Het ''Kuifje in Afrika'' effect. Dat plan kan beter.Presentatie: www.bit.ly/verenigdebuurtenamsterdampresentatie ,
Video: www.bit.ly/videoverenigdebuurtenamsterdam25feb2020
In de ''Jungle'' in oost van het Kennisnetwerk Amsterdam over ''Zeggenschap en Eigenaarschap''

Omdat we vrezen dat ook onder deze bestuurscoalitie in de stad we als experiment eenmalig en dankzij het buurtbudget mochten laten zien wat we kunnen, maar volgend jaar wordt ingezet op de beslisdemocratie ten koste van de doe-democratie en zodat alle geinvesteerd maatschappelijk kapitaal bij ons weer verloren gaat.Presentatie: www.bit.ly/presentatiehdvk3maart2020kennisnetwerk
Video: www.bit.ly/videohvdk3maart2020kennisnetwerk 


Doen wij niet PRECIES wat de stad nodig heeft? En wat in het Coalitieakkoord staat?

Als de stad ons budgetair onderuit haalt, wat zegt dat en wat doet dat?