11 mei 2019

Konferentie Coop Kraaiennest

AAN: MAATSCHAPPELIJKE CONFERENTIE ORGANISATOREN


Zoals jullie wellicht weten maken we van Kraaiennest een satelliet locatie van WeMakeTheCity deze zomer. Omdat de randen van de stad te vaak niet mee profiteren van dit soort zaken. En de stad niet mee profiteert van de randen.


Zo zijn we zijn er achter gekomen dat we in een straal van 200 meter rond het metrostation Kraaiennest een prachtige collectie aan zalen hebben met een unieke authentieke uitstraling, die zich graag ten dienste willen stellen van verbinding tussen een diversiteit aan groepen en een betere stad. Het ligt ook nog eens meteen aan de afrit S113 van de A9 en er is plenty gratis overdekte bewaakte parkeergelegenheid in de parkeergarage van het Winkelcentrum pal ernaast.


Wat denken jullie van het houden van jullie bijeenkomst in de grote bijeenkomst ruimte (niet de gebedszaal, daaronder) in de Moskee Taibah? Of juist misschien in de Ghanese kerk daarnaast in voormalig garage Kempering? (zie foto van een recente bijeenkomst die stadsdeel daar hield) Ook andere unieke locaties zijn beschikbaar, van de Fit4Free die haar workout zaal beschikbaar kan stellen tot Buurthuis Bontekraai en meer.


De K-buurt wil graag bijdragen aan een betere stad en haar gastvrijheid delen met jullie deelnemers. Catering kan worden verzorgd, het is ''turn key'' vwb geluid etc en eventueel kunnen er excursies/ safari's door de buurt worden verzorgt, van armoede experts tot het Bijlmermuseum. Video registratie, notulisten en andere diensten zijn ook voorhanden.


Ik hoop van harte dat jullie deze oproep zeer serieus willen overwegen en dit willen oppakken. We horen graag!

28 april 2019

Midden in de krachtmeting van de systeem transitie?Donderdagavond 25 april was een bijzonder moment in de stadsdeelcommissie Zuidoost. De Kbuurt in de frontlinie van de systeemtransitie. Nu bewoners van de doe-democratie eindelijk een tegenkracht weten te vormen en een factor van belang worden in een poging tot systeemverandering, meer contributieve democratie, komt het systeem van de representatieve democratie in tegenactie, bang als men kennelijk is dat er daadwerkelijk een transitie van macht naar de onderkant van de samenleving gaat. In de Kbuurt lijken we bovengemiddeld succesvol om - door krachten te bundelen en een professionaliseringsslag via bewonerscollectief Hart voor de Kbuurt - meer stem en kracht te geven aan het bewonersinitiatief van onderop. Iets wat het coalitie akkoord van D66, PvdA, GL en SP ook expliciet beoogt.

Waarom wil men dat terugdraaien?  Is er dan iets mis gegaan in de Kbuurt? Hoe is de Kbuurt de afgelopen jaren er slechter van geworden? Volgens mij hebben we juist iets neergezet waar anderen als voorbeeld naar kijken. Bomvolle zalen bij buurtbijeenkomsten, kerngroep die keihard en enthousiast samen aan het werk is. geheel nieuwe mensen die zich aan het inzetten gaan voor de buurt, uit alle groepen die je kunt bedenken, een organisatiestructuur via de bewonerscomplexen die institutioneel robuust is. De opzet van een formele organisatie met expliciet checks en balances en een speciale ''raad voor integriteit en transparantie''. Etc


Kennelijk worden ze er bang ipv blij van in de Stadsdeel commissie. Zie hier wat een aantal leden van de Stadsdeelcommissie als concept advies schreven nu voor ligt dat we zelf aan de bak zouden mogen voor het Kmidden traject waar we met veel bloed, zweet en tranen samen voor op de bres zijn geweest. Ze vragen in dat concept-advies om actief meerdere actoren naast elkaar aan het werk te zetten ipv het krachten bundelen wat we nu doen. En vragen de kerngroep G buurt als voorbeeld te nemen hoe we zouden moeten werken.

De notitie waaruit in het advies wordt gerefereerd is selectief geshopt en een overblijfsel uit de tijd van schurende relaties met de ambtenaren nav de participatie staking. We weten allemaal, en we hebben dat ook eerder benoemd en gedocumenteerd, dat er idd schade aan de sociale cohesie is ontstaan door hoe de overheid hier te werk is gegaan. We hebben inmiddels, in goede co-creatie met de ambtelijke staf, een nieuwe versie van deze notitie het licht doen zien. En zijn hard aan het werk de sociale schade te helen die is ontstaan door hoe de overheid vaak te werk gaat in ons gebied.


concept advies:
Maar wat wil iedereen dan? Iedereen vraagt ons steeds vooral samen te werken. Dat doe je dan en dan is het kennelijk ook weer niet goed? Terwijl we zo veel energie investeren in samenwerking in de buurt tot stand te brengen, in buurt brede communicatie op gang te brengen, op informatie transparant te maken en delen voor iedereen, buurtbreed. De buurt op de kaart te zetten, meer graden van vrijheid en invloed en voor iedereen te bevechten, zorgen dat we niet schaarste verdelen maar meer kansen de Kbuurt binnen halen, Zorgen dat buurtbewoners betaald kunnen krijgen voor inzet zodat hun inzet voor de buurt duurzaam kan gaan zijn, expertise weten aan te trekken die ons als bewoners van dienst zijn, continu nieuwe mensen scouten en coachen om zich in te zetten voor de buurt. meer zorg-energie mobiliseren. infrastructuren scheppen voor samenwerking. Een buurt is simpelweg te klein om concurrende partijen in kracht te gaan zetten. SamenSterk SamenKbuurt.


Daarnaast: We weten ook dat als je uberhaupt als buurt aan de bak wilt tegen/met een partij als de overheid en haar representatieve democratische instituties en manier van werken met oneindige resources, uithoudingsvermogen, ondoorgrondelijke eindeloze dossiers, informatie-overload, mensen die aan het eind van de maand gewoon te eten hebben, no matter what, dat, wil je enige kans op tegenwicht hebben, je wel krachten MOET bundelen in een buurt.


Volgens het concept SDC advies zouden er meerdere partijen in kracht gezet moeten worden. ‘’Verdeel en heers’’ noemden de insprekers dat al donderdagavond http://bit.ly/insprekenmiltonjones’ Te vaak is vanuit de SDZO politiek ingezet op een verdeel en heers strategie in de buurt.’’


Volgens het concept SDC advies is de kerngroep G buurt een voorbeeld. Met alle respect, niets ten nadele van hun inzet en de fijne mensen die het zijn, maar dan vraag je dus Hart voor de Kbuurt te stoppen met zaken als de wekelijkse nieuwsbrief de KbuurtTamTam, met innovatie te plegen en je vraagt ons een speler te worden die in de buurt onbekend is en die vooral dingen lijkt te doen zoals vanuit het gebiedsteam worden aangereikt en aaibaar worden gevonden, in zekere zin een soort verlengstuk van de overheid?


Wat we donderdag in de SDC zuidoost zagen is niets minder dan onderdeel van de strijd die gaande is in een de grotere transitie die niet alleen nodig is, maar ook volgens het coalitieakkoord plaats zou moeten vinden. Meer macht overdracht naar het maatschappelijk initiatief en zelforganisatie van onderop. Maar als dat dan ook echt dreigt plaats te vinden, dan worden politiek en overheid kennelijk ineens heel schuchter.


En is de eerste intuïtie van de politiek lijkt om vooral de ontluikende macht van de doe-democratie op te breken, in plaats van hen te ondersteunen hoe nog beter samen te werken, effectief te worden en resultaat te kunnen leveren.


En de overheid? Die liet de intern reeds afgekaarte, enkel ambtelijk gemaakte notitie, prevaleren boven de co-creatie versie gemaakt met de buurt, welke pas na lang aandringen op de dag zelf online werd gezet in de online SDC agenda. Ook niet slim. Daarmee geef je het signaal ''je mag met ons spelen in de zandbak, maar daarbuiten regeert het systeem'' En dat systeem doet er alles aan om ons vooral in die zandbak te houden.

.

Het SDC concept advies werd overigens pas om half negen, nadat de gelegenheid tot inspreken was geweest, online gezet. Het systeem kent vele manieren die geheel legitiem zijn maar toch steeds weer hindernissen opleveren
.

We blijven hopen op gekozenen-door-bewoners die durven opkomen voor de kracht vanuit bewoners en het samenwerken stimuleren. Want zeg nu zelf...heeft ''het systeem'' het zo goed gedaan de afgelopen jaren?  Maar liefst alle 3 de DBérs hebben participatie in hun portefeuille. Zegt dat niet genoeg? Leg je oor te luisteren in Bijlmer oost en overal hoor je klachten over de verdeel en heers cultuur en de strurende top-down overheid. Zitten de bewoners in de SDC er voor de bewoners waar het devies is ''geef ons de kans het eens zelf te doen, maar bindt dan niet meteen onze handen op onze rug'' of inmiddels teveel voor ''het systeem'' waar risicobeheersing, legitimering, verkokering, etc zo voorop staat dat bewoners al jaren klagen en velen totaal afgehaakt zijn.

De stemming is uitgesteld. 9 mei vervolg.

PS Transitiemodel: zie ook https://youtu.be/g19QR2U5Z1Y
6 april 2019

Van ''pull'' naar ''push'' geldstromenLaten we ons realiseren dat het aanvragen van geld op zich een hele barriere kan zijn, Voor de ‘’systeemwereld’’ klopt het: als je geld wilt kun je het aanvragen en dan is daar een proces voor.

In de echte wereld maakt dit het heel lastig juist voor de doelgroep die het meest steun kan gebruiken . We hebben dit recent weer meegemaakt met Fonds voor Zuidoost waar we zelf  ''schrijfhulp'' hadden geregeld - envan niet de minste kwaliteit - die er toch niet uitkwamen. (zie brief hieronder) 


Waar ik voor pleiten is ook een ander systeem: een omdraaien...van ‘’pull’’ (kunnen aanvragen) naar ‘’push’’ (gespot en ondersteund worden) support . In de ontwikkelingssamenwerking inmiddels een beproefd concept om de achterkant vd maatschappij te ondersteunen..Brief aan fonds voor Zuidoost dd 31 maart 2019

beste mensenWe doen best veel bij Hart voor de Kbuurt. Zo ondersteunen we HiRadio en andere jongeren programma’s. Nu vallen die financieel een beetje om (eufemisme) , eigenlijk al 4 jaar lang dat ze goed bezig zijn. Die gasten werken lange dagen bij oa KFC en stoppen toch nog elke minuut en cent die ze vrij kunnen spelen in het helpen van jongeren uit de buurt. Ze zijn net weer aan het begin van een nieuwe batch DJ’s die ze willen gaan trainen, jongeren uit de buurt die ze een perspectief willen geven. Maar alles hier valt een beetje uit elkaar voor hen. Routers die de wifi moeten regelen, sloten op deuren die moeten voorkomen dat apparatuur gestolen wordt, koffie om de gasten aan te bieden, ga zo maar door.Ik dacht dus aan Fonds voor Zuidoost. Ook vanwege een recente fijne kop koffie met Johannes die daar nog eens op wees. Ook omdat de indruk was blijven hangen vanuit de ZOmeetup dat het een heel simpele aanvraag zou zijn, een paar vragen invullen en klaar. Ik zag een deadline voorbij komen voor maart en ben in actiemode gesprongen om voor hen ‘’ invulondersteuning’’ te mobiliseren. Ze zijn super goed in hun kernactiviteit, maar schrijven is hoofdpijn en een stap te ver voor ze. Mensen zoeken geen workshop fondsen schrijven, ze willen hun kernactiviteit doen.Nog mooier is dat een dergelijk proces ook een manier is om in een buurt solidariteit te kweken. Zo heb ik wat ik maar zal duiden als een ‘’zeer Hollandse’’ medewerker van de UvA die in Kantershof woont met een universitaire opleiding bereid gevonden te helpen de aanvraag op te stellen. Die kwam afgelopen week op een avond langs. Zo knoop je ‘’werelden’’ aan elkaar in een buurt. Ook een lid van ons Kernteam van Hart voor de Kbuurt die in wereld van ‘’coaching’’ zit en een HBO opleiding heeft, wilde het wel doen en heeft er naar gekeken.Ik schrijf deze email om te delen dat beide het (nog) niet gefixt hebben. Het bleek te complex. Dat is natuurlijk allemaal begrijpelijk en ik weet zeker dat voldoende aanvragen jullie wel bereiken om je geld kwijt te kunnen...En ze hebben allebei aangegeven het nog wel weer te willen proberen, maar gewoon meer tijd nodig te hebben...maar toch ….dat geeft me aan dat er best wel een hobbel is….Hoe krijgen we (als maatschappij) nu geld bij de onderkant van de samenleving, juist bij dit soort initiatieven. Zou het niet mooi zijn als er een fonds is in Zuidoost die daarvoor is en die ‘’Fonds voor Zuidoost’’ zou heten?


Is er niet een soort ‘’invulbrigade’’ te bedenken om het proces om te draaien, die op afroep beschikbaar is en langskomt? (En voor alle duidelijkheid, dat is dus echt een andere propositie dan ‘’je kunt bij Venzo of Pozo een afspraak maken'' mocht het verschil niet helder zijn, dan bel me gerust voor uitleg! ) En dat kan ook op suggestie van heel iemand anders zijn die een initiatief gespot heeft wat ondersteuning verdient. Dus dat er twee opties zijn op jullie website: A het aanvraagformulier en B ‘’stuur svp iemand langs’’ waar je misschien B1 net als bij de KvK -website een datum/tijd kunt selecteren waarna iemand met kennis en kunde om een project ‘’te packagen’’ langs komt of B2 ‘’maak een afspraak met me’’


Dan zou het ook zo kunnen zijn dat er dan sowieso ter plekke eerst een kleine standaard ‘’scan/intake’’ van het initiatief gemaakt wordt, ook al is/blijkt het initiatief niet geschikt voor een aanvraag, dan is die scan er sowieso er wel. Dat is dan bv makkelijker dan op de MEAX zelf een profiel aanmaken. Waarmee er aan jullie kant door jullie een overzicht gemaakt kan worden van allerlei initiatieven die plaatsvinden, op locatie en op categorie filterbaar...die op een geo-kaart als een soort ‘’tapijt’’ van zuidoost weergegeven kunnen worden. Misschien wel samen met Venzo ea instanties. Zo snijdt het mes aan twee kanten want wordt ook inzichtelijk en ontsluitbaar wat er allemaal gebeurt lokaal, en per categorie, en kan meer verbinding tot stand komen…Het is maar een idee,Heel hartelijke groet,Mike Brantjes


4 april 2019

Hoe krijg je mensen naar de stembus...

Vorige week nam de Stadsdeelcommissie Zuidoost een charmant advies aan wat aanbeval meer mensen naar de stembus in Zuidoost te bewegen,  helaas met een hoog ''wishful'' gehalte en weinig echte verbeterpunten. Het is wat vreemd terwijl er een grassroots plan is wat alleen maar tegenwerking ontvangt. Het is een onderwerp wat ons al langer aan het hart gaat. Hoe geeft je een stem aan mensen die normaal geen stem hebben. Vorig jaar namen we, met velen, dan ook actie als grassroots initiatief, probeerden iets prachtigs  zetten, en kregen vervolgens ALLE tegenkrachten die het overheidsapparaat kon mobiliseren over ons heen ...

Het is misschien goed nog even te delen wat we vorig jaar met #GoVoteVoorZuidoost in dat kader zoal probeerden:Vorig jaar is namelijk een hele strategie ontwikkeld en uitgeprobeerd op basis van wat werkt vanuit marketing optiek, om mensen tot de stembus te bewegen. Niet alleen op de functionele as maar ook op de emotionele as..


1 #GoVoteVoorZuidoost met als ‘’tussenmerk’’ dus ’’Zuidoost’’ waar mensen een band mee hebben. mensen zijn immers TROTS op Zuidoost, die trigger inzetten. ‘’stemmen doe je om Zuidoost weer een stem te geven’’ om het uit het zuiver functionele te halen.2 Dat ondersteunen met een multimediale campagne...van print tot social media , zoals het op de foto gaan en doordelen van het grote logoplakaat door mensen in hun netwerk..en die zelf daarmee ambassadeurs worden om anderen in hun netwerk tot stemmen aan te zetten.

3 Creëren van een netwerk van tussen-organisaties - die eigen acties uitvoeren richting hun achterban- die een heel andere bereik en band hebben met de samenleving dan een overheid die rechtstreeks met de burger probeert te communiceren. De groep die niet komt is JUIST de groep die de overheid niet weet te bereiken maar vaak wel in netwerkorganisaties banden hebben. We hebben een mooi netwerk opgezet...

4 ‘’Canned voorbeeld speeches’’ om te verspreiden naar de kerken zodat de voorgangers er aandacht aan kunnen geven met de juiste info...een soort guerrilla marketing..

5 We hebben vrijwilligers op pad gestuurd die foto’s van ALLE stembuslokaties in Zuidoost hebben verzameld, om deze als collage van foto’s op grote posters te kunnen printen, welke we vervolgens via een kappersnetwerk en kerken zouden verspreiden door zuidoost - met steeds de dichtsbijzijnde locaties omcirkeld op de poster - om aandacht te vragen maar ook zodat mensen meteen zien waar ze in hun eigen buurt allemaal terecht kunnen, en het thema ‘’#GoVoteVoorZuidoost’’ gaat leven in de omgevingen die er voor normale mensen, zoals Kerk en Kapper, toe doen.


6 We probeerden,met de woorden van Roy Ristie ‘je moet er een happening van maken die leeft in de samenleving in Zuidoost’’ de merkbeleving te ondersteunen door activiteiten eromheen te verzinnen, acties van op de markten staan tot brassbands die door de straten gaan.
7 We hebben transparantie geleverd over wat en dat er te kiezen voor de bewoners is door op een enkele pagina aanklikbare filmpjes aan te bieden van alle kandidaten BijlmerOost met standaard vragen erin. Zo komen - wat anders alleen ‘’namen’’ zijn- tot leven voor de kiezers. Iets wat in andere delen van de stad opmerkingen genereerde als ‘’wow,dat zouden we ook moeten doen’’Klik bijvoorbeeld maar eens op www.bit.ly/annewehkamp2018


8 We hebben ge-experimenteerd met een verKiezingsdebat in Bontekraai dat qua onderwerpen aansloot bij de dingen die echte mensen echt belangrijk vinden. Die onderwerpen hadden we in het buurtberaad in Januari 2018 voorbesproken zodat het de juiste onderwerpen waren ( en ook dingen die in het gebiedsplan stonden als voor het gebied belangrijk) en zodat mensen al warm liepen voor het debat. Door het in het lokale buurthuis te doen  was het ook heel laagdrempelig , ipv  de vaak conceptuele onderwerpen die de politici belangrijk vinden. en waar dan om de hete brei wordt heen gesproken en verschillen alleen op de millimeter zijn

 Een belangrijke innovatie was ook dat de politici letterlijk moesten gaan staan (een soort ren-je-rot'' noemde een van hen het) onder ''JA dat gaan we doen of NEE dat kunnen we niet waar maken. )  Daar maakten we dan foto's van. Afhankelijk van wie in de coalitie zou komen, kan zo visueel gemaakt worden welke onderwerpen waargemaakt worden als je waar op stemt
Door deze output  als input voor het buestuurdakkoord te sturen geeft mensen het gevoel dat politici echt gaan doen wat ze beloven, en daar ook aan te houden zijn : http://bit.ly/inputbestuursakkoord


Veel deelnemende politici hebben gereageerd hoe het verKiezingsdebat eindelijk eens een ‘’van het volk’’ gebeurtenis was waar veel andere verkiezingsdebatten vaak conceptueel en voor een bovenlaag van de bevolking zijn.


En het resultaat? Veel van deze dingen zijn prachtige ideeen gebleven, wachten om uitgevoerd te worden. Het ambtelijk apparaat  heeft werkelijk alles in stelling gebracht, het hele instrumentarium van de hindermacht, om dit tegen te werken. Tot het punt dat we elkaar nu voor de rechtbank gaan zien. Wat wel is uitgevoerd, was tegen de klippen op, maar heeft wel laten zien ''dat het kan''

Als het afgelopen jaar de energie die in de ambtelijke  tegenwerking is gaan zitten, in plaats daarvan in het doorontwikkelen was gaan zitten, was zo'n charmante wishfull SDC advies misschien helemaal niet nodig en konden we echte stappen maken de achterkant van de samenleving naar de stembus te bewegen. Nog erger is nog zulke tegenwind het maatschappelijk initiatief nemers demotiveert . Ik kan echt NIEMAND nog aanraden zich in te zetten om mensen naar de stembus te krijgen, anders dan bijeenkomsten daarover organiseren om in platitudes te praten. Maar wie de handen uit de mouwen steekt, krijgt de volle laag aan over zich heen. Binnenkort voor de rechtbank.... Waar ik de griffie kosten vandaan moet halen weet ik ook niet maar we gaan door tot het gaatje en dan vallen we om...


21 maart 2019

Hoe verdeel je 610.000 euro als buurt.... ? nou...zo dus...
Als K-buurt zijn we de enige zogenaamde ‘’ontwikkelbuurt’’ waar bewoners zelf de participatie hebben vormgegeven om 610k budget voor verbeteringen in de Openbare ruimte te verdelen. Hoe? Zie hieronder de compilatie video van een hartverwarmende bijeenkomst op 6 maart 2019 waar we waar konden maken waar we voor staan  staan als Hart ❤ voor de Kbuurt: samen helpen de wensen van gewone mensen in de buurt voor de buurt een zetje te geven, hun zorg-energie te ondersteunen. En het gevoel dat je stem er echt toe doet eindelijk een echte stap verder in Zuidoost...

Met dank aan ''ontwikkelbuurten'', een voortraject vol hobbels,en kanjers in de politiek die ons er doorheen navigeerden, heel veel mooie mensen die meehielpen, kwamen we  tot een prachtige oplevering van een heel bijzonder traject ''Ontwikkel-je-buurt''

Hoe ziet zoiets er uit?

#1 Door in 2017 succesvol in te zetten, samen met Vyent, ervoor te knokken om K-buurt ook een ontwikkelbuurt te maken, wat in 2018 een eerste extra 610.000 euro opleverde voor fysieke verbeteringen in de openbare ruimte.

#2 Dat verdelen niet doen door in een zaaltje te gaan zitten en te vragen ‘’komt u langs om te vertellen wat u wilt (Wat altijd een zelf-geselecteerd publiek oplevert)”? maar door een systeem van breed luisteren, diep luisteren, zelforganiserend vermogen verhogen en transparantie naar de buurt.

#3 Door dat als proces (dus los van de inhoud, maar denk aan ‘’hebben we de belangrijkste groepen in de buurt wel gehoord, Hebben we belangenafwegingen wel gemaakt zonder onszelf te bevoordelen, dat soort dingen) te laten toetsen door de 4 democratisch gekozen Stadsdeeladviescommissie leden van Bijlmer Oost (Hoe verzorg je democratische legitimiteit aan een bottom-up proces van commoning: maak gebruik van wat er al is aan sociale en democratische infrastructuur, ipv weer een apart systeem op te tuigen)

#4 Dit leverde 6 maart een prachtige middag op, waar de ingebrachte wensen ‘’fysiek’’ werden uitgedeeld aan de mensen. Zie de stapel folders, een per project, om aan te geven aan de mensen dat ze nu eens WEL serieus genomen worden en hun wensen tot iets concreets gaan leiden en dat ze daar ook mede-eigenaar van kunnen zijn.

#5 En misschien nog wel belangrijker als innovatie dan het uitdelen van de folders, echte mensen krijgen echte wensen, is wat die middag op de muur hing (en online staat) Een overzicht van ALLE ingebrachte ideeën en wensen, ook die niet uitgevoerd kunnen worden en de ‘’Bijvangst’’. Omdat we denken dat het dit soort transparantie is wat Zuidoost dringend nodig heeft en Zuidoost heel erg kan helpen verbeteren.

Andere belangrijke inzichten: vormgeving en merkbeleving van het traject, etc etcIn compilatie video https://youtu.be/-0V2itYRTjo o.a.

# Prachtig krachtige woorden van Jeet vanuit zijn Hart voor de Kbuurt (vanaf 1min50)

# Uitleg van Mike over hoe participatie ‘’maar dan anders’’ in de Kbuurt eruit zag (vanaf 4min40)

# Een indruk wat zoal aan projecten in gang wordt gezet (vanaf 9min30)

# Eindwoorden van Bestuurder Dirk de Jager: ‘Kbuurt kan het... ’ (vanaf 12min15)


10 maart 2019

De buurt heeft wat je de buurt geeft...


Ook dit doen we dus bij Hart voor de Kbuurt: we proberen altijd te helpen de wensen van de mensen in de buurt voor de buurt een zetje te geven, hun zorg-energie te ondersteunen. Anderen helpen om hun ideeën voor een betere buurt te realiseren.


Zomaar een voorbeeld is hoe we deze week Marion, die met hun groep in Kantershof op 23 maart meedoen met de Landelijke opschoondag, hielpen met de opmaak/design van hun flyer en banner op onze inloop flexwerkplekken op Klieverink 73.


Hulde aan deze groep die zich zo inzetten voor hun buurtje. En iedereen die zich ook samen wil inzetten voor de buurt is altijd welkom op Klieverink 7320 februari 2019

Tegenwind naar de stembus

Vorige week nam de Stadsdeelcommissie een charmant advies aan om meer mensen naar de stembus in Zuidoost te bewegen, (advies: zie helemaal onderaan) een onderwerp wat ons al langer aan het hart gaat. Vorig jaar namen we,met velen, ook actie als grassroots initiatief, probeerden iets prachtigs  zetten, en kregen vervolgens ALLE tegenkrachten die het overheidsapparaat kon mobiliseren over ons heen ...

Het is misschien goed nog even te delen wat we vorig jaar met #GoVoteVoorZuidoost in dat kader zoal probeerden:Vorig jaar is namelijk een hele strategie ontwikkeld en uitgeprobeerd op basis van wat werkt vanuit marketing optiek, om mensen tot de stembus te bewegen. Niet alleen op de functionele as maar ook op de emotionele as..


1 #GoVoteVoorZuidoost met als ‘’tussenmerk’’ dus ’’Zuidoost’’ waar mensen een band mee hebben. mensen zijn immers TROTS op Zuidoost, die trigger inzetten. ‘’stemmen doe je om Zuidoost weer een stem te geven’’ om het uit het zuiver functionele te halen.


2 Dat ondersteunen met een multimediale campagne...van print tot social media , zoals het op de foto gaan en doordelen van het grote logoplakaat door mensen in hun netwerk..en die zelf daarmee ambassadeurs worden om anderen in hun netwerk tot stemmen aan te zetten.

3 Creëren van een netwerk van tussenorganisaties - die eigen acties uitvoeren richting hun achterban- die een heel andere bereik en band hebben met de samenleving dan een overheid die rechtstreeks met de burger probeert te communiceren. De groep die niet komt is JUIST de groep die de overheid niet weet te bereiken. We hebben een mooi netwerk opgezet...

4 ‘’Canned voorbeeld speeches’’ om te verspreiden naar de kerken zodat de voorgangers er aandacht aan kunnen geven met de juiste info...een soort guerrilla marketing..

5 We hebben vrijwilligers op pad gestuurd die foto’s van ALLE stembuslokaties in Zuidoost hebben verzameld, om deze als collage van foto’s op grote posters te kunnen printen, welke we vervolgens via een kappersnetwerk en kerken zouden verspreiden door zuidoost - met steeds de dichtsbijzijnde locaties omcirkeld op de poster - om aandacht te vragen maar ook zodat mensen meteen zien waar ze in hun eigen buurt allemaal terecht kunnen, en het thema ‘’#GoVoteVoorZuidoost’’ gaat leven in de omgevingen die er voor normale mensen, zoals Kerk en Kapper, toe doen.


6 We probeerden,met de woorden van Roy Ristie ‘je moet er een happening van maken die leeft in de samenleving in Zuidoost’’ de merkbeleving te ondersteunen door activiteiten eromheen te verzinnen, acties van op de markten staan tot brassbands die door de straten gaan.
7 We hebben transparantie geleverd over wat en dat er te kiezen voor de bewoners is door op een enkele pagina aanklikbare filmpjes aan te bieden van alle kandidaten BijlmerOost met standaard vragen erin. Zo komen - wat anders alleen ‘’namen’’ zijn- tot leven voor de kiezers. Iets wat in andere delen van de stad opmerkingen genereerde als ‘’wow,dat zouden we ook moeten doen’’


8 We hebben ge-experimenteerd met een verKiezingsdebat in Bontekraai dat aansluit bij de dingen die echte mensen echt belangrijk vinden (die zaken hadden we in het buurtberaad in Januari 2018 voorbesproken) en ook dingen die in het gebiedsplan stonden als voor het gebied belankriip  de vaak conceptuele onderwerpen die de politici belangrijk vinden. Veel deelnemende politici hebben gereageerd hoe het verKiezingsdebat eindelijk eens een ‘’van het volk’’ gebeurtenis was waar veel andere verkiezingsdebatten vaak conceptueel en voor een bovenlaag van de bevolking zijn.
En zo nog wat...we konden slechts zover gaan als onze voorfinanciering reikte....


We hadden hier een maatschappelijk initiatief subsidie voor aangevraagd. Een subsidie die precies de lading dekt. Het is misschien ook goed nog even te delen wat dan vervolgens van overheidswege op je pad komt...


1 De uitslag voor de aanvraag voor de Maatschappelijk initiatief subsidie werd niet alleen gerekt tot de max 2 maanden die op de website vermeld staan, deze werd toen ook nog eens verdaagd tot NA de verkiezingen. Overigens kwam de verdaging de dag nadat we de participatiestaking uitriepen, maar dat zal toevallig zij !(??)


2 Omdat een verdaging van het besluit tot na de verkiezingsdatum niet werkt probeer je dan ambtelijk aan tafel te komen. Die afspraak met het gebiedsteam werd wel gemaakt maar 3x, ongeveer steeds op de dag zelf steeds, ontpland en doorgepland tot een moment dat het niet meer relevant was, namelijk ook weer  NA de verkiezingen uiteindelijk


3 De helft heb je dan al uitgevoerd, omdat de subsidieomschrijving de lading dekt en je er van eigen kant toch echt alles aan hebt gedaan wat je kon doen, via voorfinanciering


4 Vervolgens, overigens te laat volgens de officiele datum waarop er een besluit moest zijn genomen, toch een afwijzing van de subsidie (op gronden die totaal geen hout sneden, namelijk dat er geen politiek en religie mag worden gesteund, maar we steunen geen politiek, we steunen participatieve democratie!)


5 Als je dan in bezwaar gaat (na veel tijd steken in een bezwaarschrift schrijven en indienen dus) verwacht je een hoorzitting….Je wacht op de post...Dan bel je eens..en hoort er was wel een hoorzitting, maar alleen voor de zijde van stadsdeel, wij werden niet gehoord (Nee, ik lieg niet ). Wantvdie Die post is nooit aangekomen. Dat hadden ze kunnen weten want een eerdere brief was het ook al mis gegaan, maar ze laten de bewijslast dat de brief niet is aangekomen bij jou liggen (Hoe kun je nou bewijzen dat een brief NIET is aangekomen????)


6 Een bezwarencommissie die daarmee de kant van stadsdeel vervolgens de gelegenheid geeft, omdat kennelijk ons bezwaarschrift hout snijdt, met nieuwe, heel andere weigeringsgronden te komen welke nieuwe gronden overigens ook makkelijk weerlegbaar zijn maar waar je dus niet je bezwaarschrift op hebt kunnen schrijven of tegen hebt kunnen verweren (Nieuwe weigeringsgrond:  Wat we deden [zoals mensen naar de stembus bewegen] zou niet beleidsdoelstellingen van de overheid bevorderen...Echt, je verzint het niet maar je mag je energie weer steken in het tegendeel bewijzen!.

[In het besluit stond: De activiteiten bevorderden niet de doelstellingen van gebiedsplan2018 en gebiedsagenda 2014-2018. Een maatschappelik initiatef subsidie mag echter ook een doelstelling van de centrale stad ondersteunen, zoals aangegeven zakn waar de gemeente in haar begroting geld aan uitgeeft. De gemeente geeft ook geld uit voor een stemwijzer, etc etc
Complicerende factor: een extra weigeringsgrond: omdat je het al hebt uitgevoerd, heb je het kennelijk kunnen financieren en dus geen geld meer nodig)

7 Je ziet je dus geconfronteerd met een apparaat wat dus steeds actief weer zoekt naar redenen en manieren om te weigeren. En een bezwarencommissie die de weigering in stand houdt maar zonder dat je dus de gelegenheid hebt gehad om je case te maken.


8  het Dagelijks Bestuur heeft de bezwarencommissie gevolgd in hun eenzijdig tot stand gekomen weigering wwlket inhoudt dat alleen een beroep bij de rechtbank overblijft om ons gelijk en centjes te halen en het daar inhoudelijk te laten uitzoeken.


10 Dat is problematisch om een aantal redenen: Naast bergen werk, griffiekosten etc etc is een daarvan dat het DB wel naar ‘’maatschappelijkheid’’ kan kijken : wat is het effect op de uitstraling van / vertrouwen in de overheid, op participatie. De rechtbank kan dat niet, die kan alleen toetsen op ‘’rechtmatigheid’’.


11 We hebben juridisch advies ingewonnen. De geven aan dat we ook daarin inhoudelijk zeer sterk staan. Al is het alleen maar omdat andere soortgelijke initiatieven, ook in zuidoost, wel subsidie hebben ontvangen. Maar ook is het DB door het ambtelijk team voorgehouden dat iets in het gebiedsplan moet staan om in aanmerking te komen voor een maatschappelijk initiatief subsidie, Dat doet volgens ons ook zo, maar ook als dat niet zo zou zijn, een maatschappelijk initiatief mag ook gemeentelijk beleid ondersteunen.


12 En als je nu weet dat het DB ons doorztete naar de rechtbank in de gedachte: ;laat de rechtbank het maar uitzoeken

 , maar stadsdeel er nu zelfs op af stuurt om ons GEEN inhoudelijk antwoord te gaan laten krijgen voor en door de rechtbank doordat ze nu niet inzet op een uitspraak van de rechtbank maar op het niet ontvankelijk verklaren van ons, dan wordt je toch helemaal gek?? En geven ze daarmee eigenlijk niet aan zelf zwak te staan?

In ieder geval blijven ze alles uit de kast halen om geen steun te hoeven geven die eigenlijk precies doen wat de overheid zegt dat ze van bewoners vraagt....de participatie maatschappij vormgeven.
In het vorige gebiedsplan, toen van toepassing, stonden mooie woorden: We steunen organisaties die zich inzetten voor de participatie en leefbaarheid. Hart voor de Kbuurt ondersteunen we bij activiteiten die ze zelf organiseren om de buurt te verbeteren. 
Wat wil die overheid nou als ze vervolgens zo omgaat met die bewoners met ideeënit

Als de overheid alle energie die het afgelopen jaar in dit ''rechtsmatigheidsgebeuren'' is besteed om ons geen subsidie te hoeven geven, al die energie die in de samenleving zat had laten besteden aan #GoVoteVoorZuidoost, het partner netwerk uitgebouwd, etc. Dan was de participatieve democratie toch een stap verder geweest...? Of ben ik nu raar?


uit Stadsdeel advies memo dd 14 deb 201919 februari 2019

Geen right-to-challenge maar subsidiariteitsbeginsel !
Inmiddels heb ik wat contacten in Amsterdam die ook bezig zijn, gewoon op de werkvloer van onze samenleving op buurtniveau, de wereld te verbeteren, niet door de ene beleidsnotitie door de andere te vervangen (Die zijn er gelukkig ook)  maar via initiatief van onderop. Echte verandering voor echte mensen in de echte wereld. De kracht van de zorgsamenleving aanboren. Korte lijnen, integraliteit, probleemeigenaarschap etc (Deze  https://youtu.be/g19QR2U5Z1Y video zette die maatschappelijke ontwikkeling eerder in een breder perspectief, zie ook blogpost: https://hartvoordekbuurt.blogspot.com/2018/12/video-van-participatie-naar-samen-de.html )

Bij die contacten valt me stuk voor stuk op hoe MOE iedereen is… MOE van het strijden, MOE van het vechten voor een plek aan tafel, MOE van het moeten gaan naar conferenties waar over het onderwerp wordt gesproken maar de uitkomst altijd is ‘’dan weten we meer’’. MOE dat er eindeloos geld lijkt te zijn voor risicoloze ''oplossingen'' die op zich niets oplossen zoals meer kennis en onderzoek, conferenties en meer ambtenaren die vervolgens vooral weer meer beleidsnotities en conferenties organiseren waar we weer op mogen reageren. MOE dat tusen-organisaties bakken vol geld krijgen en dichtgetimmerde contracten hebben, terwijl het steeds lijkt of ze niet de mensen in de buurt maar de overheid als klant hebben en daarvoor werken.

Natuurlijk kun je daar dan andere sturingsmechanismen en prikkels op inzetten. Daar zijn dan weer re-organisatie programma’s etc. voor die natuurlijk ook weer bakken geld kosten. En dan heb ik het nog niet over de ‘’cost - of - complexity’’ van alle afstem mechanismen tussen de kokers etc.

Terwijl we op de werkvloer van de samenleving enorme kansen zien tot besparingen omdat we doelen kunnen stapelen, en effectiviteiten bereiken die de voordelen van ‘economies-of-scale’ verre overtreffen, alleen moeilijker uit te rekenen zijn. En dan heb ik het er nog niet eens over dat niet alles in geld uit gemeten kan en moet worden in deze wereld, maar de hoeveelheid geluk en welzijn ook blijken te worden verhoogd door mensen niet zozeer tot consument te maken maar producent van hun eigen omgeving te laten zijn.

ipv de top-down industry te re-organiseren en optimaliseren, kun je beter taken overhevelen. naar een systeem van bottom-up. Daar lijkt de tijdgeest rijp voor. Daarvoor lijkt de Right to Challenge dan een prachtige oplossing. Maar lost de Right to Challenge niet vooral een probleem voor de overheid op? Die zit vooral met een rechtvaardigheidsvraag...waarom de ene partij wel en de andere niet...laat ze het maar uitvechten…

En ook een procesvraag: er is een machtsbolwerk en gevestigde belangen. de Right to Challenge legt de last om dat open te breken aan de onderkant van de samenleving. Terwijl die onderkant nu juist al half op omvallen staat...


Voor ons als bewonerscollectief levert het WEER strijd. Weer meer MOE … We strijden als het niet anders kan, maar we willen BOUWEN. Daarom zoeken we een andere basis-regel. Het subsidiariteitsbeginsel. Zoals de abcd (asset based community development) community principes zo mooi zeggen, doe niet voor een community wat een community zelf kan. Beleg het dus gewoon op het laagst mogelijke niveau in de maatschappij, zodat alle, altijd beperkte, energie en budget door die ‘’bottom’ op de uitvoering van de kernactiviteiten kan worden gericht.


Benut de kracht van Bottum up. En zet die dus ook in kracht via budget. Laat niet aan de onderkant het vechten om de kruimels  nadat de top is voorzien. draai het om. Waarom zou een provinciehuis er glimmend in de zon uit mogen zien maar een buurthuis ranzig, wat zegt dat over onze maatschappij? Zeg niet dat het prachtig is wat we doen, maar het allemaal met aan elkaar geknoopte schoenveters moet, daarbij misbruik makend van onze intrinsieke motivatie. Als we willen gaan naar een eerlijke en duurzame maatschappij, dan geldt dat in de chocolade industrie niet anders dan in de wijk. Be the change you want to see. Er is natuurlijk budget plenty. Alleen wordt dat op dit moment krampachtig vastgehouden door het top-down systeem.


Naast een substantiële andere budget inrichting, ontlast ook de bottom zodat meer van onze energie  ingezet kan worden op kernactiviteiten ipv randvoorwaarden-in-plaats-krijgen, waar we nu eindeloos mee bezig lijken te zijn. Laat de overheid een onderheid worden...


Bouw de rol van de huidige ambtenaren en tussen-organisaties af en om tot ontlasters ipv belasters..bv om tot coaches. Neem alles uit handen van de bottom wat niet tot de kernactiviteiten hoort en zeker wat de overheid zelf vraagt (Als de overheid een mooi rapport vraagt, laat de ambtenaar als coach meelopen en het rapport erover schrijven)


Ik realiseer me dat ‘risiko’ een belangrijke factor in dit alles is. De overheid is meer geneigd tot riskomijding sec dan kijken naar de afweging risiko/opbrengst. De vraag is of je als overheid steeds maar weer  inzet op het reduceren en vermijden van risiko, zelfs waar dat vaak niet eens mogelijk is, dan heeft dat verstarring en verlamming tot gevolg, of stop je je energie op het kennen en optimaal omgaan met risiko's, zoals bv via een portfolio strategie...maar dat als onderwerp van een andere blog post…

Reacties welkom hieronder

31 januari 2019

De volksraadpleging: voorkomen dat dit instrument de tweedeling gaat versterkenGister ingesproken in de Stopera  ( http://bit.ly/inspreken30jan2019kddvolksraadpleging)  bij Comm KDD (een D staat voor diversiteit, maar gaat die ook over ''inclusiviteit'', of is dat op zich ook een structureel probleem?)   waar men plannen heeft om meer referenda in te gaan voeren.


Op het eerste gezicht lijkt het echt prachtig, volksraadplegingen, totdat je dieper kijkt. De overheid stelt een vraag, als een soort hengelactie, en kijkt wie er naar voren stapt om te antwoorden, en dat is altijd een zelfgeselecteerd publiek, oneerlijk naar kleur en klasse, ook al wordt altijd met alle macht getracht meer mensen te bereiken en betrekken.


Referenda zet mensen met meer sociaal en cultureel kapitaal nog meer op een voorsprong en zet dus kwetsbare bewoners op een relatief steeds grotere achterstand. Zeker in achterstandswijjken zal dit instrument een enorme gentrification accelerator zijn, je kunt uittekenen wiens wensen het meest gehoord gaan worden, De stad wordt nog meer van de sterken. Het brengt een systeem verandering in gang die structureel de tweedeling in de maatschappij zal vergroten.

In de Kbuurt hebben we laten zien dat het ook anders kan
 • Breed luisteren
 • Diep luisteren
 • Zelforganiserend vermogen verhogen
Dit plaatje maakt pijnlijk duidelijk wat gebeurt als je het systeem hanteert ‘’stel een vraag en kijk wie er naar voren stapt’’. Dit, in een overwegend zwarte wijk als Kraaiennest, is niet acceptabel. Het laat zien dat er op systeem niveau structureel een probleem is.

Ongeveer een jaar geleden riepen we daarom een participatie staking uit. Voor een echte stem en inclusieve processen. Om hier verandering in te brengen.

Het instrument volksraadpleging zal op de ‘’stem’’ dimensie ongetwijfeld meer overhevelen naar bewoners. Maar als dat niet gepaard gaat met ook meer op de andere dimensie ‘inclusiviteit’’ dan is het netto effect dus een grotere tweedeling.

Zie daar de essentie van het probleem. (Hoe) gaat de wethouder dat oplossen ?
* PS Extra wrang in dit dossier is dat als je als burger probeert als maatschappelijk initiatief de inclusiviteit te vergroten bij de verkiezingen door de opkopmt te verhogen en te verbreden en zo de participatieve democratie te versterken, je daarbij actief wordt tegengewerkt door stadsdeel Zuidoost, die tot aan de rechtbank probeert dat te ontmoedigen. zie http://bit.ly/kafkatraject


Inspreektext http://bit.ly/inspreken30jan2019kddvolksraadpleging

Flitsbezoek Wethouder Groot Wassink in HolendrechtWethouder Groot Wassink kwam 18 jan 2019 langs in Zuidoost, buurthuis Holendrecht,  en we hebben hem :

# kort op de hoogte kunnen brengen van 3 van onze plannen (niet op deze video): Buurtplatform, Jongerencentrum en WeMakeTheCity Kraaiennest

# laten zien dat de buurt oplossingen heeft die de overheid en tussen-organisaties niet hebben

# voorbeelden gegeven van enkele van de participatieve democratische vernieuwingen die we bijdragen (en vragen*) aan Amsterdam.

# De urgentie vanuit buurtperspectief: zoals kinderen van 14 die kinderen van 14 neersteken.

# De urgentie vanuit organisatorisch perspectief: Wij zijn beyond uit-geïnvesteerd, (kansen blijven onbenut terwijl de energie gaat in meer praten over doen, fondsenverwerving en proberen te overleven)


De wethouder sprak het allemaal erg aan: de overheid moet echt naar een andere manier van werken, in een superdiverse stad. WeMakeTheCity locatie Kraaiennest wordt ook warm omarmd. Hij heeft ''Hart'' voor de Kbuurt.


Hij kan echter niet zomaar een cheque uitschrijven. Maar biedt aan snel contact te hebben voor verdere stappen, wellicht ook met tussenstapjes. Dirk denkt graag mee daarover. Het momentum moet niet verloren gaan. Op zeer korte termijn zal er een werkbezoek, met de wethouder, ingepland worden. Er wordt ook steun aangeboden bij het aanboren van alternatieve geldstromen, bv Europa, fondsen, etc


Extra politieke druk is altijd handig.


De suggestie vanuit het gebiedsteam om aan te sluiten bij bestaande groepen die bezig zijn met jongeren wordt verworpen omdat we dan aansluiten bij wat dus niet werkt. Bovendien gaat onze geloofwaardigheid bij de jongeren meteen onderuit.

Sandra Grep: het is nu tijd dat de overheid vertrouwen, en de middelen die daarbij horen, gaat geven aan die bewoners die het KUNNEN.


De presentatie is te downloaden via link www.bit.ly/hvdk18jan2019rgw 

 

* We vragen Amsterdam vooral te stoppen met de eenmalige ‘’vraagacties’’. Het lijkt prachtig, meer vragen aan bewoners voorleggen, maar wie naar voren stapt is altijd een zelfgeselecteerd publiek. Zeker in achterstands wijken zet dit kwetsbare bewoners structureel op een relatief steeds grotere achterstand en verhoogt het de tweedeling in de maatschappij. We hebben laten zien dat het ook anders kan.

23 januari 2019

Instrumentarium van de hindermacht
Innovatie in het sociale domein komt niet vanzelf. Bestaande structuren proberen dat vaak tegen te werken. Inmiddels kennen we een aantal van de instrumenten in de trucendoos die dan wordt ingezet:1 Overleg uitstellen: het was al weer 8 oktober, meer dan 3 maanden geleden, dat vanuit het Dagelijks Bestuur de toezegging kwam voor een jongerencentrum 1104 . We proberen al 3 maanden ambtelijk aan tafel te komen…


2 Duwen naar de tussenorganisaties: Op 6 dec gaf Dirk een prachtige speech over bewoners in kracht zetten. de dag erna vonden we een email van het gebiedsteam dat onze aanvraag, al van april, om eerste activiteiten te kunnen doen, ons ontzegt werden en door de tussenorgainsatie Swazoom moesten worden gedaan. Idem in een recent gesprek met wethouder groot wasssink


Je kunt uittekenen dat de volgende stappen er aan komen


3 Alternatieve partijen in de buurt scouten en op een voetstuk zetten: We zagen dat afgelopen jaar met het Kbuurtfestival waar een parallele effort door het gebiedsteam in gang werd gezet terwijl we al ver gevorderd waren met als buurt een festival te organiseren, tot aan vergunningen toe


4 Partijen in de buurt tegen elkaar op zetten , in kracht zetten, die iets soortgelijks zouden kunnen doen. Soms worden die gepaaid op basis van afhankelijkheidsrelaties die ze al hebben met de overheid

5 Frictie in de organisatie teweeg brengen. Door het onthouden van middelen of zeggenschapsissues aan de orde te stellen kunnen kleine overbrugbare verschillen groot worden. Zo was er een mooi initiatief in de buurt wat geholpen zou worden door Stadsdeel, maar voorwaarde was wel dat ze X , Y en Z zouden gaan doen. Uiteindelijk zijn 3 dames initiatief nemers uit elkaar gegaan 

6 Administratieve lasten verhogen: vooral veel werk in de maag splitsen, bijvoorbeeld om middelen te verwerven. Stuur nog maar een een mail. zet het allemaal even op papier. De ‘’kosten’’ van een vraag stellen zijn 3 minuten werk, het beantwoorden kan een dag duren.


7 middelen ontzeggen.


Zijn we wat vergeten? voeg het svp toe als opmerking hieronder


Het kan ook anders

Coachen
Verbinden
buiten de Box denken
etc


dat is een onderwerp voor een andere blogpost. Maa gelukkig zien we dat steeds meer. Daar zijn we blij mee. Er zijn gelukkig heel veel goede ambtenaren die het echt snappen...


Hopelijk komt de overheid dan op enig moment met een verklaring zoals we hier tegenkwamen uit de gemeente Oss, dat zou toch geweldig zijn11 december 2018

Dirk zegt toe....

We hebben er best hard voor geknokt...maar 6 december 2018 sprak Dirk de Jager, dagelijks bestuur Amsterdam Zuidoost, belangrijke woorden bij de ''op locatie'' behandeling van de gebiedsplannen Bijlmer Oost. De strekking:

Van ‘’Participatie’’ naar ‘’Initiatief’’
 1. College van B&W geeft in Bijlmer Oost, als een van de weinige plekken in de stad, ruimte voor een andere manier van werken, om te experimenteren met wat het Coalitieakkoord beoogt
 2. Bewoners krijgen de ruimte om zelf de lead te nemen in processen
 3. We moeten het samen doen, politiek en bewoners maar de rol als overheid verandert daarin, ondersteunend
 4. De bedoeling is daarmee de komende 3-4 jaar een inhaal slag te maken
 5. Het is echt een ANDERE manier van werken. Dat WILLEN we ook als College
Vwb die gebiedsplannen 2019 en evaluatie 2018
 1. Er wordt VEEL ruimte gegeven om de gebiedsplannen WEL nog te veranderen, ze moeten worden zodat U, de bewoners er mee uit de voeten en aan de slag kunt immers.
 2. Dus aan u bewoners de vraag: Zijn dit de doelen voor u, zo niet, laat het de SDC leden weten, dan kunnen die aangepast worden
 3. Er komt een verantwoording over plan 2018 en die verantwoording kan worden meegenomen worden in het plannen maken

Video: van 'Participatie' naar Samen de Stad bouwen


Vaak wordt ons -door ambtenaren- gevraagd ‘hoe representatief zijn jullie?’’ Vandaar eens deze video gemaakt.'Participeren' heeft als woord inmiddels alle hoeken van de kamer gezien. Waar het om draait is de samenleving in kracht te zetten omdat de samenleving van onderop oplossingen biedt die de verkokerde overheid en het neoliberaal kapitalisme niet weten te bieden.

In deze video wordt een ontwikkeling als buurtontwikkelplatform Hart voor de Kbuurt in een breder kader geplaatst, ook in de context van het coalitie akkoord en de herwaardering van commons, en waarom de overheid moet voorkomen participatie te bezien vanuit haar eigen perspectief omdat dat de oplossing niet biedt. Die oplossing zit niet zozeer in beter betrekken en meebeslissen, maar in het maatschappelijk veld krachtiger maken en in staat te stellen bottom-up zaken aan te pakken.

‘’Mensen HOUDEN echt van Zuidoost’’ zei onze stadsdeelvoorzitter recentelijk. En precies daarin ligt de sleutel van de oplossing. Die zorg-energie in de samenleving aanboren. Unleash that power. In een transitie van representatieve democratie naar contributieve democratie. En dan is de vraag ''wie vertegenwoordigen jullie?'' ineens niet meer zo relevant maar draait het vooral om ‘’hoe kan de overheid het sociaal weefsel helpen versterken door zelf-organisatie en initiatief van onderop te bevorderen en steunen-zonder-te-sturen’’ opdat we kunnen gaan van consument van de stad naar producent van de stad.

++++

Als video-productie is dit een try-out. Reacties zeer welkom, bv hier of HartVoorDeKbuurt@gmail.com of via https://www.facebook.com/HartVoorDeKbuurt/posts/615696422214326

Mocht het nodig of gewenst zijn dan wordt met liefde een 2de versie gemaakt op basis van die reacties.
Ook wordt geprobeerd een aantal onderwerpen apart verder uit te diepen.
Uit liefde voor 1104, voor Zuidoost en onze stad.

8 december 2018

Linda geeft steun...Prachtige woorden - tijdens afgelopen K buurt uurtje - van Linda die ons steun geeft om met de gebiedsplannen te gaan voor
het nu eens echt in kracht zetten van ons bewoners en -platform

en
substantiële herverdeling van gelden van overheid en tussen-organisaties naar de bewoners-organisaties

behandeling gebiedsplannen op locatieGisteravond was er dus presentatie van gebiedsplannen in Eeghi Kerki.

Dankzij druk van onze kant was het gelukkig meer dan alleen een presentatie; er kon ook input gegeven worden aan 4 tafels waar de 4 BijlmerOost stadsdeelcommissie leden aan hadden plaats genomen. Mooi dat bestuurder Dirk de Jager daar de ruimte voor schiep. Helaas werd geen gelegenheid geboden plenair de echte en grote structurele problemen met het document en de aanpak ter sprake te brengen. Wel is met een interventie nog aangegeven dat er transparantie wordt ge-eist van de besteedde gelden en resultaten, niet alleen waaraan, maar ook naar wie. Dirk heeft dit toegezegd.

Een ding is helder, als wij een dergelijk proces als bewoners vanuit bewonersoptiek zouden aanpakken, dan zou zo’n proces heel anders lopen. Denk alleen al waar de plannen nu (NIET) te vinden zijn op de gemeentewebsite, onvindbaar. Of zo’n avond als gister die totaal top-down werd dicht-geregisseerd. Gelukkig kreeg deze wens in algemene zin bijval van bestuurder Dirk de Jager , die de buurt de gelegenheid biedt in de toekomst zelf aan de slag te gaan. Dus niet alleen participatie, maar ook initiatief.En aangaf met de K-buurt op experiment te willen gaan. Wij ook!

Ondertussen delen we hier de vellen die op 4 tafels werden opgetekend. En hebben we de plan-documenten online deelbaar gezet voor ieder die nog suggesties wil delen door ze erin te schrijven. Maandag 1200 uur delen we deze dan met de stadsdeelcommissie leden. Echt veel hoop hebben we niet want dit proces leent zich door de opzet, denk hoe de teksten al tot in detail in groot volume uitgeschreven zijn, en de 4 stuurlui, de SDC leden, die nauwelijks zijn ge-equipeerd in tijd om hier nog diep in te duiken en dan ook nog overeenstemming over te vinden...lastig. heeft iemand suggesties?

1 december 2018

WAT WE WILDEN ZEGGEN maar niet mochten...


WAT WE WILDEN ZEGGEN maar niet mochten... Donderdag 29 nov 2018. We hadden we ons tijdig en volledig juist aangemeld, en ontvingen ook bevestiging, om in te kunnen spreken bij onze stadsdeelcommissie Zuidoost. Ter plekke werd ons meegedeeld dat dat niet mogelijk was. Daarom deze inspreektekst onder andere zo gedeeld, zoals ook ge-emaild aan alle leden van Bestuur en Stadsdeelcommissie.

Inspreken over gebiedsplannen en -agenda, 29 nov 2018


Geachte leden van Bestuur en Stadsdeelcommissie

We hebben op de valreep kennis genomen dat de conceptgebiedsplannen en -agenda online staan. Er staan mooie zaken in, er is ook hard gewerkt aan het ophalen door velen.

Toch baren deze teksten ons nog grote zorgen, 3 minuten is te kort om uitputtend te zijn, maar ik benoem bijvoorbeeld:

Er wordt een participatie ladder neergezet, die begint bij zelf-organisatie en gaat tot informeren. Dat zelf-organiseren doen we nu al 2 jaar, tegen-de-wind-in, desondanks met succes en voordelen voor de Kbuurt. In de participatie paragraaf wordt desondanks niet op zelf-organisatie ingezet. Sterker nog, daar wordt participatieve democratie neergezet alsof participatie helemaal om besluitvormingsprocessen zou gaan. Die tijd zijn we toch echt voorbij. Ik vraag u ter harte te nemen hoe de RMO, de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling dit, en zaken als de fuik van het gelijkheidsdenken, al enkele jaren geleden afserveerde en ook aangaf hoe het anders kan..De participatie paragrafen bevatten oud instrumentarium en denken vanuit de eigen overheidswereld, bestuurscentrisme. Daar komen we niet verder mee. De insteek van de commons gedachte in het coalitieakkoord, de transitie van Representatieve naar Contributieve democratie, het recht van initiatief om te stadmaken, te zorgen voor gemeenschapszaken, dat op te pakken en daarbij ondersteund te worden zonder gestuurd te worden mist totaal in de participatie-paragrafen. Deze plannen zijn niet in lijn met het coalitie akkoord.


Er missen in dat kader meer belangrijke elementen. We hebben in september 2018 een plan voor zelf-organisatie van onderop ingediend, en plan wat al lange tijd met de buurt is besproken en afgestemd en heel veel besparingen en voordelen kan opleveren, En aangeboden een pilot daarin te zijn voor heel Amsterdam. We stuurden u dat plan toen ook toe. We zien niets van dit plan in deze 2 documenten.

Budgetten moeten substantieel verschuiven van Overheid en tussenorganisaties naar bewonersinitiatieven. Er lijkt nu een perverse drijfveer bij tussen-organisaties om de hulpvraag in stand te houden ipv ons in kracht te zetten het zelf te doen, we hebben daar inmiddels vele voorbeelden van, en het houdt ons tegen. En overigens, waar kunnen we kennisnemen van die budgetten en daarop reageren? We hebben uberhaupt nergens nog getallen gezien.

We lezen in de adviesaanvraag van het Dagelijks Bestuur aan u; ‘’De gebiedsagenda is een belangrijk richtinggevend kader voor de gemeentelijke organisatie en wordt gebruikt om de gebiedspecifieke opgaven goed mee te laten wegen in specifieke beleids-keuzen die worden voorgelegd aan het college en de gemeenteraad.””

Echter de grootste uitdaging van het gebied en de gemeentelijke organisatie, namelijk de verandering die de overheid zelf moet doormaken, een overheid die ipv programma’s implementeren gaat leren participeren in onze initiatieven en zelforganisaties, staat er niet in. De systeemwereld zit vast. Zij dient krachten van de samenleving te versterken ipv programma s te bedenken en uit te rollen. De transformatie van de stad als regisseur naar commonsgerichte burgerinitiatieven is nodig. Dat vraag meer dan alleen van de burger participatieve democratie. Die hebben we hier de laatste jaren allang van het participatie -infuus af en aan het participeren gekregen. Nee, dit vraagt verandering aan de andere kant, aan de kant van de overheid zelf. De politiek durft eindelijk kant van bewoners te kiezen. Je kunt niet van ‘’het systeem’’ verwachten dat ze zelf met dit voorstel komen in de gebiedsagenda en het staat er dan ook niet, maar zie hier de taak waarvoor wij, de bewoners, u, uit ons midden, hebben gekozen. Voeg de transformatie van de overheid en wat daar moet gebeuren toe als eerste, als Prioriteit 0. Maak dit de hoogste prioriteit.


3 minuten is te kort om alle zaken in te brengen. Er is nog veel meer, zowel qua proces als qua inhoud. We zoeken dan ook de gelegenheid hierover in de komende twee weken voorstellen voor amendementen in te leveren die in uw advies kunnen worden meegenomen. Hoe kunnen we dat doen?

Dank u wel voor uw aandacht.

NAWOORD Het is sindsdien bekend geworden dat, mede na aandringen van ons vorig jaar ( https://hartvoordekbuurt.blogspot.com/2017/11/bespreek-de-gebiedsagenda-in-en-met-het.html )  , er voor ons gebied als enig gebied in Zuidoost er een bijeenkomst zal zin over de gebiedsplannen Chapeau! In hoeverre dat alleen de onderste trede van de participatie ladder zal zijn''infomeren' zal moeten blijken.

Inmiddels hebben we de gebiedsplannen BijlmerOost van gesloten PDF’s naar open , samen bewerkbare documenten online omgezet en met de buurt gedeeld, oa via facebook : https://www.facebook.com/HartVoorDeKbuurt/posts/609056716211630
 Wij vinden dat dit soort processen een open co-creatie moeten kunnen zijn, en niet collaboratief, maar cooperatief.

CONCEPT GebiedsPLAN BijlmerOost (E, G en K-buurt) 2019 www.bit.ly/conceptplanbijlmeroost2019
CONCEPT GebiedsAGENDA BilmerOost 2019-2022 www.bit.ly/concept2019agenda2022bijlmeroost

Ook nog een extra document waar we alle opmerkingen over hoe dit PROCES is gegaan kunt neerzetten.
EVALUATIEDOCUMENT PROCES: over proces totstandkoming Gebiedsplannen www.bit.ly/procesevaluatiegebiedsplannen16 november 2018

Wat een stad, wat een bubbels leven we...

Twee conferenties achter elkaar bezocht op 1 dag, wat een contrast.


Eerst een bijeenkomst in de binnenstad, over ''commons'' , de stad van de toekomst, etc. Mensen stellen zich vooral voor met hun functie...ik ben zo en zo bij de gemeente..


Daarna doorgerold naar de tweede conferentie ''de mannen versus de vrouwen'' in Ala Kondre in onze Kbuurt. Die ging over opvoeden, relaties, rolpatronen, etc De zaken des levens. Mensen stellen zich voor als ''moeder van twee kinderen''


De eerste een vrijwel witte bijeenkomst. Deelnemers met een kleurtje ongeveer te zoeken met een vergrootglas. Bij de tweede ben ik de enige witte deelnemer in een rijk geschakeerd gezelschap.


Wat een prachtige stad. Wat een mooie mensen die zich allemaal inzetten. Maar wat een bubbels...