24 september 2021

Wat is dat toch met het verandervermogen van die overheid?Kunnen we op een meta-niveau, zonder blame-game, kijken naar en leren van deze casus 'buurtplatformrecht' ?


In iedere buurt is wel latent een netwerk van actieve bewoners die hun buurt willen verbeteren. Ze leveren maatwerk in een buurt, vanuit eigenaarschap en intrinsieke motivatie, juist daar waar de systeemwereld het vaak laat afweten. En ook al heeft de huidige Amsterdamse coalitie democratische vernieuwing, eigenaarschap en zeggenschap van bewoners hoog op de agenda staan, luidde een coalitie aan buurtcommunities vorig jaar de noodklok: zonder positie van deze buurt collectieven, duurzame financiering en systeemverandering gaan veel bewonersinitiatieven weer verloren. Veel goede bewoners haken af in plaats van eigenaarschap te nemen.


De oplossing komt ook van onderop: een buurtplatformrecht. De gemeenteraad nam een motie aan om dit samen met de ondertekenaars verder uit te werken. Toch stokt het. In een heel jaar zelfs geen gesprek met de ondertekenaars. Wel worden ondertussen beleidskaders uitgebracht, maar daarin geen woord. En dit bij de afdeling democratisering die er toch voor is om invloed van bewoners te vergroten. Wat is hier aan de hand, en kan de stad leren van deze casus?
Oktober 2020 komt vanuit de stad een noodkreet http://www.bit.ly/noodkreetbuurtplatformrecht voor een buurtplatformrecht.

Vanaf de werkvloer met ondertekenaars vanuit vele sleutel organisaties uit de brede stad die met de praktijk van alledag bezig zijn. Die allemaal met de tong op de schoenen lopen en uitgeput zijn. Een Noodkreet. Ook de LSA , de landelijke vereniging van actieve buurten, neemt dit op en schaart zich erachter. https://www.lsabewoners.nl/buurtrechten/ 

December 2020 roept de gemeenteraad via een motie http://www.bit.ly/buurtplatformrechtmotie het college op dit buurtrecht uit te werken met de ondertekenaars en te kijken hoe het buurtplatform in het participatie beleidskader past.

Een half jaar later ziet een concept kader Participatiebeleid het licht waar buurtplatform(recht) totaal niet in staat.


Ondertussen is er geen inhoudelijk gesprek gevoerd..


Via veel extra werk, het indienen van zienswijzen, en anderen bewegen dat te doen, via stadsdeelcommissies etc, komt dan uiteindelijk het woord ‘’buurtplatform’ toch nog ergens in in het Participatiebeleidskader, al is het niet zoals beoogd in het buurtplatformrecht.


Vervolgens kom je eind september 2021 toevallig, via een stadsdeelcommissie agenda, er achter dat er een concept beleidskader Buurtrechten https://bit.ly/conceptbeleidskaderbuurtrechten is verschenen.  Waar het buurtplatformrecht ook niet in staat. Het woord buurtplatform komt er zelfs niet in voor.
Ondertussen is er, inmiddels dus een jaar later, nog steeds geen serieus inhoudelijk gesprek gevoerd met de ondertekenaars van die noodkreet, zoals de motie van de gemeenteraad opriep.


Wel is vanuit de afdeling democratisering gedurende het jaar nog een Kuifje in Afrika interventie geweest (goedbedoelende externen die met invloed en een geldbuidel een dorp binnen komen en de interne sociale infrastructuur ontwrichten) die de interne en nog fragiele structuur en solidariteit van de coalitie van buurtplatformen deed wankelen. Iets wat ook weer veel tijd en energie heeft gekost.


Met niets in het zojuist verschenen concept kader buurtrechten, staat je dus weer met lege handen. Het is net een elastiekje wat je probeert op te rekken en iedere keer wordt je weer teruggetrokken, terug naar ‘’af’’. Je kunt, net als bij het beleidskader participatie, van nul af aan weer gaan proberen het kader buurtrechten anders te krijgen. Het is sjoelbaksyndroom in volle omvang: er is altijd wel een gaatje bij die overheid, maar je moet het maar net weten te vinden, en het spel willen spelen.


Op een gegeven moment haak je dus af. Dat is op persoonlijk niveau niet erg, dat ben ik maar. De stad kan prima zonder Mike Brantjes. Erger is dat het de root-cause is waarom vele anderen met echte kwaliteiten en energie, die zich zouden kunnen inzetten voor ‘’buurt’’, totaal andere maatschappelijke terreinen verkiezen om zich voor in te zetten.


De human resourcing van de actieve bewoners die zich inzet voor mens en buurt, voor de stille stem in de stad, ligt toch al onder vuur door constante verdachtmakingen met termen als ‘’usual suspect’’, ‘’tijd-adel’’ etc. De motivatie-graad van actieve bewoners is kennelijk geen kengetal waar op gestuurd wordt.


Die noodkreet was er niet voor niets. Je verliest als maatschappij serieus sociaal kapitaal, diversiteit, etc in het buurt opbouwwerk vanuit bewoners. Ik spreek uit ervaring. Bij Hart voor de Kbuurt zijn we inmiddels vele hooggekwalificeerden kwijtgeraakt die uitstapten, mede aanleiding tot die noodkreet.

En we hebben het hier dus over de afdeling democratisering van de stad Amsterdam, DE afdeling die juist het luisteren naar bewoners en hun invloed verhogen zou moeten bevorderen.


Wat mij nu intrigeert is: Waar diep in dat systeem gaat zoiets dan mis?


Het is een ding dat het systeem niet werkt. Dat is bij vele grote organisaties zo en van alle tijden. Maar zoals Darwin zei: ''het is degene die het best weten te veranderen die overleven.'' Alleen heeft de overheid dat probleem niet, want ze zijn monopolist. (Het buurtplatformrecht probeert overigens op lokaal niveau dat monopolie dus een beetje te doorbreken, door collectivisering van actieve bewoners per buurt een positie te geven, te versterken en daarmee aan te jagen)


Wat nu super interessant zou zijn, is om gewoon eens te onderzoeken en te herleiden hoe en waar dit proces van negeren en sidelinen dan gaat. Iemand, of een group-think, ergens in die organisatie heeft dus bedacht dat wat ze zelf willen en goed vinden voor hun bewoners, maar zo moet worden opgeschreven. No matter de Noodkreet. No matter de Motie van de gemeenteraad. Zelfs geen gesprek. De overheid als ouder, en wij de kinderen. Daar helpt geen beleidskader participatie, dit is een houding, een cultuur van werken die kennelijk zo normaal wordt gevonden, dat zelfs bewoners er aan gewend zijn geraakt en het als gegeven aannemen. 

Gelukkig zijn er nog raadsleden die snappen dat zij de enige veiligheidsklep zijn. Maar hoe verander je dit. Waar zit het aangrijpingspunt voor echte verandering? Is dit te onderzoeken? Niet voor een blame game. Ik weet zeker dat iedereen doet wat hij/zij denkt dat het beste is. En dat waar ze op afgerekend worden. Maar omdat de stad het verdient, een andere werkwijze, meer en niet minder capabele mensen die zich inzetten voor 'buurt', een sociaal democratische infrastructuur in de stad, niet top down op ons losgelaten vanuit gelijkheidsbeginselen, maar van onderop, vanuit resultaatdenken met maatwerk per buurt. Een onderzoek van belang niet specifiek voor het buurtplatform recht sec, maar überhaupt in de hele dynamiek en machtsongelijkheid tussen systeem en leefwereld.


19 september 2021

Queer en Kraaiennest

Niet meteen een combinatie die voor de hand ligt. Het was dan ook een noviteit om een drag show in de programmering van ons buurtfeest in te bouwen. En wat zei gemeenteraadslid Blom over zijn coming out??


 [Dragshow at 1min12 ]

Naast een superleuke show op een prachtige dag in een fantastische afsluiting van ‘week van 1104’ geeft het een mooie illustratie van drie zaken:


Ten eerste illustreert het mooi hoe Hart voor de Kbuurt invulling geeeft aan één van haar twee hoofddoelen : een stem geven aan hen die te weinig hoort of ziet.


Ten tweede laat het zien hoe een buurt doelen stapelt en integraal aanpakt, Met één en dezelfde euro voor het buurtfestival meteen ook andere beleidsdoelen aftikt.

Een week ervoor besprak ik de voornemens met de gebiedsmanager die mij meldde dat hij voorheen verantwoordelijk was voor het LHBTI domein in het stadsdeel Zuidoost. Ik moest op mijn tong bijten om niet te zeggen dat er dan weinig van terecht is gekomen. Zo homovriendelijk is het niet in Kraaiennest. Het is dat we zelf een pride-pad hebben gefixt, maar verder? Een brief aan het stadsbestuur om met Pride ook Pride vlaggen  door heel Zuidoost te hebben, ipv alleen centrum, heeft nog niets opgeleverd.


Een van de grote problemen is dat zaken vaak verkokerd worden aangepakt. De gebiedsmanager meldde dat er ook gelden zijn voor LHBTI initiatieven. Maar daar ligt vaak het probleem: die worden als LHBTI initiatieven in isolatie opgetuigd in plaats van geïntegreerd in een breder geheel. Waardoor er te vaak een preaching-to-the-converted effect/echochamber onstaat.Het derde wat dit traject laat zien is hoe zoiets niet te plannen valt. Dat je ook niet alles met plannen moet willen proberen te vatten. Je werkt vanuit een aantal basisprincipes (zie 1)  en probeert daar steeds invulling aan te geven. Het was een toevallige ontmoeting op een schoon-actie in de buurt, die dit aan het rollen bracht. Buurtboetseren in volle vorm. Vroeger heette dit opbouwwerk volgens mij. Dit is niet te bedenken, je bouwt met wat er voor handen is, verkent mogelijkheden, en maakt steeds het beste van wat de mogelijkheden op dat moment bieden.  Als we 3 maanden van te voren een plan hadden moeten inleveren, en uitvoeren, was dit nooit van de grond gekomen. Een prachtig voorbeeld van sturen op input, wat werken op basis van vertrouwen vraagt.


++++++


zie ook alle andere dag video's VAN DE WEEK VAN 1104zat 4 sep www.bit.ly/dag1weekvan1104 De opening met oa Burendag K-buurt en Directeur Masterplan die de buurt rond gaat en onthulling doet

zon 5 sep www.bit.ly/dag2weekvan1104

maa 6 sep www.bit.ly/dag3weekvan1104

din 7 sep www.bit.ly/dag4weekvan1104

woe 8 sep www.bit.ly/dag5weekvan1104

don 9 sep www.bit.ly/dag6weekvan1104

vrij 10 sep www.bit.ly/dag7weekvan1104

zat 11 sep www.bit.ly/dag8weekvan1104 De afsluiting met ''There is unity in community''Programma van de week nog zien? Kijk op www.1104enzo.nl/deweekvan1104 of download programma via www.bit.ly/programmaweek1104

Een boottocht met inzichten over het buurtplatformrecht

Vandaag mocht ik, uitgenodigd door de Kr8 Van Mokum, mee op een boottocht-met-brainstorm, ter bevordering van het wederzijds contact en begrip tussen ambtenaren-met-het-hart-op-de-goede-plek en een aantal initiatiefnemers-met-het-hart-op-de-goede-plek van voornamelijk de Kr8vanMokum. Helaas was de initiatiefnemer van de boottocht, Firoez Azarhoosh, zelf door ziekte geveld en niet aan boord.

Ik was vereerd er te mogen zijn en voel me daarom ook verplicht er wat over te delen zodat anderen er ook van kunnen weten.

Hoe kwam ik zo op die boot? En nog wel een bijzondere boot met bijzondere historie: ttps://www.rederijlampedusa.nl

Misschien goed even terug te schakelen dat de Kr8van Mokum vorig jaar augustus begon als lobby initiatief vanuit een aantal stadsorganisaties om bewonersinitiatieven in de wijk meer ruimte te geven en een plek aan de bestuurlijke tafel. https://drive.google.com/file/d/1OGuscDeLpBG2c_xcfL5fGRcFbS1RTD8f/view?usp=sharing


Toen wij, buurtplatformen-van-onderop uit ontwikkel buurten en van de coalitie van buurtplatformen Zuidoost in oktober 2020 kwamen met onze noodkreet http://www.bit.ly/noodkreetbuurtplatformrecht voor een buurtplatformrecht, leerden we van het bestaan van Kr8 vanMokum manifest en sloten leden van de Kr8 van Mokum zich aan bij het mede- ondertekenden van onze noodkreet . Eigenlijk operationaliseerden we de in algemene zin geformuleerde wensen van hun pamflet in een concreet te halen resultaat. Dit is hoe aldus in oktober 2020 de coalitie van buurtplatformen in de stad voor het buurtplatformrecht ontstond met dus 3 ‘’bloedgroepen’’ als achterban.


Het heeft heel wat energie gekost die coalitie-van-buurtplatformen in het voorjaar 2021 verder body te geven en dat buurtplatformrecht inhoudelijk invulling te geven met een voorstel www.bit.ly/notitiebuurtplatformrecht  voor de invulling ervan, en ook politiek momentum en draagvlak gegeven in de gemeenteraad. https://dezwijger.nl/programma/new-democracy-51


We wachtten op een telefoontje om aan tafel te komen, maar dat telefoontje kwam maar niet omdat er andere telefoontjes door gemeente prioriteit kregen namelijk over een symposium in juli 2020, waar het buurtplatformrecht niet aan bod kwam. Van de nood een deugd makend, hebben we het subsidiegat [van jan 2021 tm heden, sept 2021] en het financieel ineenstorten van HvdK afgelopen maand gebruikt om het iig in de gemeenteraad weer op de politieke agenda gezet te krijgen.

Maar terug naar de boot. Het was een fijne tocht met fijne mensen en een open en constructief gesprek. De eerste vraag die we samen probeerden te beantwoorden was:


‘’Waarom is het soms zo lastig samenwerken?’’


Daar zijn natuurlijk heel veel deel antwoorden op mogelijk die dan ook de boot rondgingen:

Te weinig tijd, gefragmenteerde overheid, de noodzaak uit je eigen bubble te komen) het gebrek aan vertrouwen, de noodzaak voor durven sturen op input, hoe doe je dat dan, etc. Maar ook dat het soms WEL goed gaat. En is er een relatie over hoe we de samenwerking ervaren, met hoeveel we het wel niet hebben over die samenwerking? En hoe gaat het in andere gemeenten?

Ondanks de positieve sfeer en constructieve houding van iedereen, voelde ik me inmiddels een beetje ongemakkelijk op de boot.


    Ten eerste, als je uit Zuidoost komt, ben je niet gewend aan gespreken met een diverse groep mensen van verschillende kleuren en sociale omgevingen. De samenstelling van ons op de boot voelde een beetje teveel monocultuur. Dit blijft een aandachtspunt als we inclusief willen zijn.
  1. Ten tweede omdat ik graag met beelden werk, plaatjes, die scheppen context en geven de mogelijkheid om zaken, concepten, in relatie tot elkaar te zetten en veel informatie gestructureerd en gecondenseerd over te brengen. De setting leent zich daar niet voor.
  2. En als last but zeker not least, omdat ik voelde dat we het wel eens over meer dan alleen ‘’de samenwerking algemeen’’ zouden kunnen gaan hebben maar ook over het buurtplatformrecht. En we dan toch echt niet met een goede schakering vanuit bewonerskant op de boot zaten om het daarover te gaan hebben, immers maar 1 van de 3 bloedgroepen en ik zou dan voor alle anderen zomaar moeten spreken?


Ik heb dan ook meteen het voorbehoud gemaakt dat als we het over het buurtplatformrecht gaan hebben, dat een eigen sessie vraagt met een andere invulling van deelnemers. En dat dit ook zo met Firoez was besproken als voorwaarde voor deelname aan deze boottocht. ‘’Wie een meeting over het buurtplatformrecht wil, belt eerst Zuidoost ‘’ kwamen we overeen.Natuurlijk gingen we het toch over het buurtplatform recht hebben. Met overigens interessante wending. Maar dat komt hieronder.


Over de lastige samenwerking heb ik maar ingebracht dat in mijn optiek op meta nivo de systeemwereld - leefwereld dichotomie de basis is van veel ellende, maar de analyse ervan ook van veel oplossingen. Of dat nu is het afrekensysteem van ambtenaren waarmee je het ‘’algoritme van de overheid’’ kunt bijstellen, of de enorme besparingen die er mogelijk zijn als je met minder systeem gaat werken. Voor het systeem is de oplossing voor ieder probleem : meer system. Terwijl er toch echt ook een andere oplossing is, zeker als er 350 miljoen bezuinigd moet worden in deze stad.En probleem wat vaak ter sprake komt, is dat de overheid, en dat is op zich heel goed, heel proces gericht is, betrouwbare overheid, rechtmatigheid etc. Maar het heeft ook zijn limitering. ‘’Iedereen niets’’ is ook heel rechtmatig maar daar schieten we niet zoveel mee op. Er is een oplossing voor: net zoals er voorheen veel naar de markt ging, de privatisering, is er nu reden om te outsourcen naar maatschappelijk initiatief (Alleen moet je als overheid wel gaan loslaten dat die dan als een mini-overheidje zouden moeten gaan functioneren. De initiatieven zijn namelijk resultaatgericht, doeltreffendheid, en dat is nu precies hun kracht

Op een tweede level is het niet alleen het inhoudelijk verschil tussen en systeem en leefwereld een issue, maar is er ook het enorme machtsverschil om te adresseren. Daar zijn zeker een aantal zaken mogelijk om dat te redresseren (Collectiviseren, transparantie, positie borging in rechten etc. Noteer dat ik hier niet zet allerlei meebeslis system, want de ervaring leert dat je kunt meebeslissen tot je een ons weegt, het is in de uitvoering waar het verschil gemaakt wordt)


Wat we merken in Zuidoost is dat die collectivisering vaak wordt tegengewerkt, niet erkend. etc. Met enorm verlies aan energie. motivatie etc. Organisatie graad versterking is nodig, collectivisering op buurtniveau is nodig om enig tegenwicht te geven


En voila, we kwamen dus toch op het buurtplatformrecht.


In Engeland zeggen ze het zo mooi over buurtplatformen


They give the community a voice and a structure for taking action


Bij Hart voor de Kbuurt hadden we het ook al zo verdeeld, alleen anders verwoord

Vanuit de aanwezige ambtenaren is opgemerkt dat het dus om een erkenning van een status gaat, even los van of we het een buurtrecht noemen, en dat het niet noodzakelijk is dat iedere buurt er een heeft. Dat klopt, het is er idd alleen als er actieve bewoners zijn die zo’n netwerk van netwerken in de buurt gevormd hebben. Je kunt, en moet, zelf-organisatie niet top-down organiseren, zoals de G-buurt fraude heel duidelijk heeft geleerd. En ook debacle Nellestein, ea gebieden in Zuidoost op dit moment. En als er meerdere netwerkorganisaties een dergelijke status claimen, laat dan een ingewerkte stadsdeelcomm daar een beslissing over nemen. Voor een dergelijke afweging hebben we ook een set criteria voor bedacht [zonder dat dit absolute voorwaarden moeten worden ] www.bit.ly/criteriaplatform Zo borgen we de status in de representatieve democratie en voorkomen dat platformen over tijd zichzelf overlevende fossielen worden. Iedere 4 jaar opnieuw status toekenning als balans tussen ''ieder jaar moeten hijgen'' en ''nooit meer weg''.


Men begrijpt dat het hier gaat om een visie over het leggen van een sociaal/democratische infrastructuur in de stad. Of eigenlijk, een infra die er al is in kracht helpen zetten. Een infra die maatwerk biedt ipv stadsbreed ´de terreur van hetzelfde´. Het sluit nauw aan bij iets wat ook al in het Maak Akkoord staat.
Ga dus NIET iets nieuws proberen te scheppen, maar het is er al. In flats en wijkjes, die zich weer bundelen op buurt nivo en daar allerlei initiatieven en andere stakeholders verbinden. Geef dat POKON.Hoe groot je '' buurt'' defineert? Laat dat aan de buurt zelf over.

Een dergelijke infrastructuur in de hele stad is er niet van de ene op de andere dag, maar je kunt wel ergens mee beginnen omdat er wel degelijk in veel buurten al WEL een eerste kasplantje is. Het is mijn overtuiging dat er in iedere buurt zo´n netwerkorganisatie latent aanwezig is. Ik gaf aan dat we er in Zuidoost hard aan te trekken om in elke buurt zo’n buurtplatform te ontdekken en te steunen, vanuit een dergelijke visie www.bit.ly/notitiebuurtorganisatieinelkebuurt . Dat lijkt te lukken (als we maar voorkomen dat het met top-down interventies kapot wordt gemaakt, het zogenaamde Kuifje in Afrika effect, wat ik heb leren kennen in mijn jaren in de ontwikkelingssamenwerking

Er werd vanuit een collega die bij de gemeente werkt gepleit voor een snelle invoering van experiment  versus een geleidelijke want voor je het weet is de window of opportunity er niet meer die er nu wel is om hier mee aan de gang te gaan.


Daar kwam tegengas over vanuit aanwezigen die eerst meer willen studeren en langer de tijd nemen omdat het implicaties kan hebben voor accounthouderschap, gebiedspool relaties, etc.


Het was een ambtenaar die de vinger op de zere plek wist te leggen: ‘’maar misschien zitten we hier wel met twee soorten beestjes aan boord: De wijkorganisaties als welzijns organisaties zitten er misschien heel anders in.’’


Dat was voor mij wel een eyeopener van de middag en een inzichtdoorbraak moment. Dat is natuurlijk ook zo. Sommige wijkorganisaties hebben relaties met WPI, ontvangen geld uit de sociale basis etc. Allemaal prachtige dingen, maar het is juist ook soms voor de interactie met die welzijnsorganisaties dat het van belang is dat er een bewoners buurtplatform is. Soms lopen de belangen met welzijnsorganisaties gelijk, maar soms ook juist niet hebben we gemerkt in Zuidoost. Dat mag. Maar vraagt wel een andere insteek.


Buurtplatformen als bewoners collectieven voor buurtverbetering zullen mijns inziens zich meer thuis voelen bij de subsidieregeling integraal maatschappelijk initiatief dan bij de sociale basis. [En hoe het buurtbudget via Model C in zuidoost verdeeld wordt kan heel veel helpen bij het helpen opstaan van veel buurtplatformen. Zo zijn ook wij als HvdK ooit ‘’opgestart’’ http://hartvoordekbuurt.blogspot.com/2021/07/je-kunt-participatie-ook-door-de-buurt.html ]


Buurtplatformen zijn per definitie niet perfect. Je kunt ons afrekenen op resultaat, maar niet sturen op resultaat. Ga uit van wat er wel is, en koester dat, ipv langs allemaal maatlinten te leggen. En zie de parallellen met wat er al in het woondomein is,[zelforganisatie en interactie met wooncorporaties] En neem een externe partij zoals !Woon in de arm om het begeleiden uit handen van de overheid te houden die vaak sturend bezig is, zo niet concreet verstorend. En het leren door de hele stad te bevorderen, en misschien wel een aantal diensten te kunnen verlenen aan de platforms waar platforms zelf (nog) niet aan toe komen/zijn of waar schaal in zit.

Een tweede doorbraakmomentje kwam toen het ging over positie en middelen en de stads besparing van 350 miljoen. Voor ons, hoe raar dat ook klinkt in onze penibele financiële situatie, is ‘’positie erkenning’’ nog belangrijker dan ‘’middelen’’, omdat we helemaal leeg lopen op hoe een vaak bevoogdende overheidscultuur in Zuidoost langs en om ons heen loopt, en verdeeldheid in de buurt organiseert.


Die middelen zijn WEL interessant in het perspectief van de 350 miljoen bezuinigingen. Het is mijn stellige overtuiging dat Hart voor de K-buurt's inzet enorme kostenbesparingen opleveren. De K-buurt is een ontwikkelslag aan het doormaken, mede door de aanwezigheid van het buurtplatform, die bij andere gebieden in Zuidoost opvalt. Voorbeelden in andere posts van deze blog.


De grondslag van die meerwaarde is helder en verweven in de essentie van wat we zijn en hoe we werken: We borgen integraliteit voor de overheid op een manier dat het de overheid heel veel afstemming tussen kokers zou kosten, we zijn resultaatgericht, we stapelen doelen, kunnen de mensen beter bereiken, hebben korte lijnen, werken vanuit intrinsieke motivatie en zijn inmiddels vaak het collectief geheugen van een vaak wisselend ambtelijk apparaat. Tel uit je winst overheid. Los van alle democratiserings dialogen en redenen. Bewoners collectiviseren per buurt en producent van de stad laten zijn [ipv alleen maar consument] loont ook gewoon !

Tijdens deze informele ontmoeting hebben we naar elkaar geluisterd. Ondanks de eenzijdige samenstelling van de groep hebben we meerstemmigheid ervaren zowel binnen de groep “bewonersinitiatieven” als binnen collega ambtenaren. Voor mij persoonlijk zijn een aantal doorbraakmomenten geweest en heb ik meer inzicht gekregen in de kern van onze discussie wat de buurtplatform recht betreft, de kansen dien het biedt en de kans die het nog heeft om deze bestuursperiode gerealiseerd te worden. 

Ik hoop van harte dat het gesprek met de coalitie van buurtplatformen nu eindelijk snel gevoerd gaat worden.

NB deze blogpost werd geschreven op persoonlijke titel en bovenstaand relaas geeft slechts de eigen indrukken weer van de middag en is in die zin geen ''verslag'' van alles wat werd besproken.


27 augustus 2021

Stadsdeelcomm Zuidoost over Participatie beleidskader

Er ligt een participatie beleidskader voor in de stad (link onderaan).

Twee belangrijke punten om daarin te verbeteren  zijn:

#1  participatie niet meer te zien als eenmalige ophaalsessies (Dat is wat de systeemwereld nodig heeft) maar in het continuüm van wat een buurt meemaakt, en waarmee je met elke participatieslag de gemeenschap kunt versterken.(Dat is vanuit de leefwereld gezien).

#2 Een ander belangrijk verbeter punt is dat je participatie ook door de buurt kunt laten uitvoeren.

Dat laatste is meegenomen in het advies van de stadsdeelcommissie over het participatie beleids kader


Participatie is altijd al een ding in Zuidoost geweest, en dit stadsdeelbestuur heeft er vanaf hun aantreden extra aandacht aan gegeven. Zo hebben bijvoorbeeld destijds alle 3 de bestuurder het onderwerp ‘participatie’’ in hun portefeuille genomen.

 


26 aug 2021 passeerde redelijk ongemerkt, snel, en met voltallige instemming een stadsdeelcommissie (SDC) advies over het participatie beleidskader dat in de stad voorligt

 

Met in hun advies een aantal voor Zuidoost revolutionaire zinnen zoals:

‘De al reeds betrokken mensen, worden niet als ‘usual suspects’ gezien, maar serieus benaderd als betrokken en bezorgde burgers.’

‘Voordat het participatietraject van start gaat wordt er goed gekeken naar wat er al is in de buurt (aan kunde, resultaat en potentie) is, hiermee rekening houdend geeft het bestuur aan welke rol de bewoners krijgen’

‘De buurt(organisaties) kunnen en mogen hier bezwaar/actie tegen maken/voeren, bijv. om aan te geven dat er wel degelijk sprake is van een buurt organisatie(potentie) en/ of dat ze voldoen aan criteria ‘voor erkenning van de buurt(organisaties)’

‘Behoud van participerende bewoners en vertrouwen in de overheid is van wezenlijk belang, dat vraagt om continuïteit en borging van de financiële middelen.’

Maatwerk is nodig, de overheid kan het niet altijd leveren, schakel dan de buurt zelf in, staat er o.a.

‘Zie de buurt(organisaties) als een aanvulling op de ambtelijke organisatie, die maatwerk en kennis kan bieden, die bij de organisatie ontbreekt.’

 

‘bij evaluaties moeten juist  onvolkomenheden, slordigheden, systeem obstakels, gebrek aan capaciteit, kunde en competenties in worden genoemd, van alle partijen, bewoners, ambtenaren en bestuurders.’

Er is veel meer: voor het hele advies zie https://zuidoost.notubiz.nl/document/10456784/1/Advies%20SDC%20Beleidskader%20Participatie

In voorgaande SDC vergaderingen is er overigens wel degelijk uitgebreid over het onderwerp en voorliggend beleidskader gesproken.  Die discussie zijn terug te vinden op de webpagina van de stadsdeelcomissie https://zuidoost.notubiz.nl

Meer over participatie beleidskader vind u op https://www.amsterdam.nl/bestuur-en-organisatie/beleidskader-participatie/?utm_source=amsterdam.nl&utm_medium=internet&utm_campaign=participatiebeleid&utm_content=redirect

21 augustus 2021

Gentrification Alert: na 5 jaar strijd een positief verhaal. laadlos Klieverink in aanbouw

 


Na 5 jaar strijden door bewoners en ondernemers is de lang gewenste LaadLos faciliteit voor winkeliers aan de achterzijde van flat Klieverink deze week in aanbouw gegaan.Het lijkt misschien een kleine postzegel in de stad, maar het staat voor een heel slagveld in de relatie tussen systeemwereld en leefwereld.In 2016 heeft stadsdeel een in-parkeerplek achter de flat zomaar weggehaald. Na jaren van protest, inspreken bij gemeenteraad, raadsadressen, veiligheidscommissies en media aandacht door bewoners en ondernemers, ondersteund door Hart voor de Kbuurt, experts, raadsleden, e.a. komt er nu een oplossing in de vorm van een LaadLos en keerlus voor de ondernemers. De bouw is deze week begonnen.Ondernemers zijn blij dat nu eindelijk gebouwd wordt. Leveranciers kregen boetes, voor klanten werd het afhalen lastiger. Ondernemers konden letterlijk geen kant op en zagen hun onderneming onder druk.Voor Hart voor de Kbuurt onderstreept dit het belang van collectieve actie, en de noodzaak een stem te geven aan hen die je te vaak niet hoort of ziet, zeker in een stadsdeel onder druk van gentrification.Het Ghanese supermarktje ‘’Kumasi Market’’ aan de achterzijde is een voorbeeld van meer dan alleen een winkeltje, het is ook onderdeel van de sociaal multiculturele infrastructuur in een stadsdeel als Zuidoost, met overlijdensadvertenties, en meerDit zijn de partijen die normaal de weg niet weten in participatie land; inspreken, raadsadressen zijn hen vreemd. En daarom trekken ze te vaak aan het langste eind bij processen die hun zomaar overkomen, en gaan vervolgens onderuit.

Zegt Mama Oppong, van Kumasi market . ‘’I am happy it is now coming. We waited long. Many fines were given.’’Zegt Azam Nabibaks, van pakjesophaalpunt en Wasserette Rahiema ‘’Het is toch belachelijk hoeveel inspanning dit heeft kost. In het beleid stond echt ‘’ondernemers steunen’’ als prio1, de praktijk bleek heel anders. De gewone burger wordt niet serieus genomen. Maar ik ben blij dat het onder dit nieuw bestuur nu toch komt.’’Hart voor de Kbuurt is iedereen die de afgelopen jaren dit traject heeft gesteund, in de politiek, bestuurlijk, woningcorporatie De Key, de buurtbewoners, de media zeer dankbaar.De bouw zal zeker nog 3 weken duren. Verwacht wordt dat de buurt en ondernemers dan een grote openings BBQ zal regelen om iedereen te bedanken en deze mijlpaal te vieren.


Achtergrond info:

Locatie: hoek Kromwijkdreef en Klieverinkweg, bij adres Klieverink 68


Documentatie van de hele traject: www.bit.ly/KlieverinkLaadLos

Meer info / perspectief over het belang van bewonerscollectivisering http://hartvoordekbuurt.blogspot.com/2021/06/the-yams-are-heavy-waarom-buurtplatformrecht-nodig-is.html


Enkele van de vele media

AT5: https://www.at5.nl/artikelen/169798/protest-bij-klieverink-we-worden-gewoon-niet-serieus-genomen

Zuidoost TV https://youtu.be/cXGcbW9Kmuo

Knoopunt Amsterdam: https://youtu.be/nf2Duexi198

Bewoners en ondernemers op de tribune bij het AB Stadsdeel Zuidoost  begin 2016, zijn het beu niet gehoord te worden

Bewoners in de media bij hetweghalen van de bestaande faciliteit
 

Tocht naar de gemeenteraad, vele keren weerToestanden aan achterzijde flat Klieverink zonder laadlos, met boetes en meer


Het ontwerpNu in aanbouwMama Oppong

22 juli 2021

Jongerencentrum K-buurt opent langzaam de gordijnen


Vanavond was ik speciaal uitgenodigd om bij de eerste live meetup te zijn die werd gehouden over het komend jongerencentrum K-buurt. In No-Limit in de G-buurt. Er was hieraan voorafgaand via vele zoom sessies hard gewerkt aan de opbouw van de hardware en de socialware van het jongerencentrum via allerlei werkgroepen. .


Er werd getoond hoe de indeling eruit gaat zien. Ja er komt een beats studio. Maar het is voor jongeren van allerlei groepen. Er komt dus ook een boekenkast.ALLE bewoners en -organisaties, en natuurlijk de jongeren zelf, mogen er hun dingen gaan doen voor jongeren, niet alleen Swazoom, de jongeren welzijns organisatie van Zuidoost. Swazoom coördineert, zorgt dat het voor iedereen veilig blijft, dat soort dingen. Er komen camera's buiten en binnen. De mentale veiligheid is ook belangrijk. Als je een plan hebt, kun je straks een ruimte aanklikken en zo boeken Als je nog geen plan hebt, dan is er hulp om een plan te maken. Waarom je een plan moet hebben werd met niet helemaal duidelijk, maar daar is vast over nagedacht.


Het is echt de bedoeling dat het helemaal door de jongeren zelf besloten wordt. Wat ZIJ willen. Nu hadden de jongeren kennelijk in een eerdere meeting een besluit genomen over een naam. ‘’elevennullall’’ of ‘’elevenforall’’, hou me ten goede. Het is in ieder geval om de verbroedering van alle delen van zuidoost uit te drukken. Maar dat was dan kennelijk toch niet helemaal goed, want er moet nu toch nog eerst een prijsvraag komen. Dat was niet door de jongeren zelf besloten en dat liet de jongeren dan toch wel weer in verwarring achter.Onze Sarita Bajnath leidde de meeting zoals altijd met verve. Er waren ook 3 leden van de stadsdeelcommissie Er komen mooie schilderingen op de buitenmuren van een kunstenares. De beamer deed het helaas  niet, maar er werd geïmproviseerd door de kunst dan via een laptop scherm door de zaal te laten gaan en zien. Dat kan ook. Zolang er maar geïmproviseerd blijft worden, ingespeeld op de omstandigheden, komt het vast goed met dat jongerencentrum K-buurt.18 juli 2021

Geen reizende participatie labs maar zelf doen


Je slaat op zondagochtend Het Parool open en ziet opeens een halve pagina foto van een event van ons in onze K-buurt met daaronder een artikel  https://www.parool.nl/columns-opinie/opinie-we-komen-er-alleen-met-integere-participatie~b1633075/ van Arjen Heus, initiatiefnemer van oa plygrnd.city en Hoodlab.Laat ik meteen zeggen dat ik Arjen heel hoog heb, Hij is een integer mens die echt heel veel doet en dat heel goed doet.


Inhoudelijk wil ik toch echt de nodige kanttekeningen maken bij dit artikel en in combinatie van het gebruik van de foto erbij.


De foto is van een openbare hoorzitting participatie die wij september 2018 hebben uitgevoerd, in de nasleep van de participatie-staking van februari 2018, om uit te vinden ‘’Waarom gaat het nog steeds mis met die participatie’’, samen met wetenschappers.


De uitkomst van die openbare hoorzitting verhoudt zich niet met wat Arjen daaronder vervolgens neerzet als oplossing: ‘’lokale labs die reizen van buurt tot buurt waarmee inzichtelijk gemaakt kan worden wat er speelt in een wijk’’ 

Eigenlijk is dat juist waar we van af willen !


Ik geef helemaal toe: Wel ophaal sessies uitvoeren is altijd beter dan helemaal geen ophaal sessies uitvoeren. En betere uitgevoerde ophaal sessies, zijn weer beter dan slecht uitgevoerde ophaal sessies.


Maar wat wij nu hebben geleerd, is dat je iets heel anders moet doen. Want het gaat mis op het moment dat externen of ambtenaren komen binnenvliegen en wensen gaan ophalen.


Dat lijkt mooi, maar gaat mank op een aantal zaken, zoals


#1 Mensen willen eigenlijk helemaal niet participeren.
Participeren is iets dat de overheid of instanties graag wil dat wij, bewoners, doen. Een aantal uitzonderingen daargelaten, bewoners die komen voor het sociale aspect, het hippe drankje wat wordt aangeboden, of in dezelfde bubble zijn als beleidsmakers.


Bijna niemand heeft zin een avondje ‘’prioriteiten-van-de-buurt’’ te gaan bepalen vragenlijsten in te zullen. Ze hebben wel wat anders te doen. Mensen participeren vooral om dat ze willen gewoon dat HUN ding op prio 1 komt, En vooral ‘’met HUN ding (kinderactiviteiten kunnen uitvoeren oid) , en het praten over de prioriteiten van de buurt is dan een noodzakelijke randvoorwaarde die externe partijen er tussen zetten vanuit rechtmatigheid overwegingen of omdat ze het zelf nodig hebben.


#2 Wie gaat er achter aan dat wat naar boven komt bij het ophalen dan ook wordt uitgevoerd? want DAT is waar de grootste winst te halen valt omdat het DAAR het meest mis gaat. Mensen in Zuidoost hebben al jaren mogen vertellen wat ze vinden en willen. We mogen al 20 jaar lang ‘’bomen van dromen’’ leveren en trappen er iedere keer weer in. Het geeft iedereen even een shotje goed gevoel. https://youtu.be/GH9biVQ1_5M Maar inmiddels is toch wel bij heel veel mensen het knagend gevoel ontstaan ‘’We worden voor de gek gehouden’’ Fopspeen participatie noemen we dat inmiddels. Zoals onze gebiedsplan participatie effecten rapportage vorig jaar liet zien (www.bit.ly/gebiedsplnpareffrap )

Het is net als met stemmen. Het gaat niet om het stemmen alleen, het gaat erom dat je stem telt. Dat vraagt een ander soort organiseren van de participatie dan het binnenvliegen van een ophaal-partij, hoe geweldig die dat ook doet. Er is een ‘’we-zitten-de-uitvoerder-achter-de broek-aan’’ partij nodig, met uithoudingsvermogen en het vermogen om transparantie te geven. Want anders leert de ervaring dat de kans op ‘’grabbelton-participatie’’ te groot is. Het selectieve gebruik van wat is opgehaald bij de implementatie als onderbouwing. Dat is waarom zoveel mensen, uitgezonderd de bovenbubble misschien, afgehaakt zijn in Zuidoost qua ‘’ik ga nog wel even vertellen wat ik wil’’.


#3 Dit soort ophaaltrajecten bouwt niets op, laat niets na. Doe nooit voor een gemeenschap wat een gemeenschap zelf kan (leren) is een belangrijk uitgangspunt wat hier wordt overtreden. Wij moeten echt weg van het zien van participatie als het eenmalige ophalen van ideeën en wensen uit de buurt. Geef juist de buurt zelf de ruimte om zoiets te organiseren. de buurt weet welke groepen niet aan bod komen. Kan daar extra aandacht aan besteden. De buurt weet de informatiepositie van verschillende groepen en kan helpen daarin te voorzien omdat heel veel mensen niet eens weten wat ze zouden kunnen wensen. En als ze meer informatie zouden hebben zou hun antwoord een heel andere zijn. Je moet echt terug gaan, niet naar het ophalen van wensen, maar het kennen en duiden van behoeften, de belangen die spelen, belangen coalities die te smeden zijn en daaraan gaan voldoen. Diep luisteren noemen wij dat. http://hartvoordekbuurt.blogspot.com/2021/06/diep-luisteren-naar-een-toilet.html


Met participatie door de buurt zelf uitgevoerd, kun je ook de samenleving van de buurt beter maken voor de volgende participatie slag. Sleutelfiguren een rol te geven die samen weer een buurtorganisatie helpen zich te organiseren. Zo bouw je het collectief geheugen van de buurt en sociale infrastructuur en benut je het collectief geheugen, wat het vervolgens, als een vicieuze cirkel weer versterkt. Zie het belang daarvan in het recent blogpost http://hartvoordekbuurt.blogspot.com/2021/07/je-kunt-participatie-ook-door-de-buurt.html


We hebben op dit moment de casus voor liggen dat er buurtbudgetten naar Zuidoost komen en dat daar  drie verdeelmodellen voor zijn zijn A, B en C tegen het advies van de stadsdeelcommissie https://drive.google.com/file/d/1HHXNQcIXfjvXkAXo3flNfrrg20b-f77F/view?usp=sharing in‘’ontwikkelen van een duurzaam weefsel van actieve bewoners in de buurt.’’

[...]

streef naar een groep (per organische buurt/wijk) die zichzelf aanmeldt en de kracht zelf heeft een plan te maken voor het buurtbudget, met die buurt, voor die buurt.’
Toch zijn er nu in Zuidoost 3 extra ambtenaren ingehuurd , oa. vanuit andere stadsdelen om ‘’op te halen.’’ Het zijn stuk voor stuk prachtige mensen, daar gaat het niet om.

Maar wat kosten die? En die gaan in december weer weg? Met alle opgedane kennis? Hoe anders had het kunnen zijn en hoe mooi was het geweest als buurt organisaties in de diverse buurten zelf de de opdracht hadden gekregen dit met de buurten te bespreken en te organiseren!


Want met het spreken over onderwerp A leer je ook weer heel veel meer van dingen die misschien niet met het onderwerp A te maken hebben maar wel weer voor iets anders heel belangrijk zijn. Dat helpt in zo’n buurt. Nu vervliegt die kennis weer als de ambtenaren hun volgende plaatsing ergens anders krijgen.


Een van de redenen dat wij als Hart voor de k-buurt effectief zijn is omdat wij zelf helpen een aantal participatietrajecten uit te voeren: Kbuurtaardgasvrij, Ontwikkelbuurten, Kmiddencocreatie: De kennis van de mensen en hun behoeften in het een traject bouwt op en komt weer terug in het volgende traject. Of er ontstaat een traject wat er nog helemaal niet was, maar wel nodig blijkt.

Gister hielden we een eerste vuilcontainer-bezet-actie in Kortvoort. Dat is niet omdat bewoners daar hebben gevraagd om een container bezet actie. maar omdat we al jaren klachten horen over de het leven in een soort afvalbelt http://hartvoordekbuurt.blogspot.com/2021/07/van-praten-over-wat-werkt-naar-proberen-wat-werkt.htmlEn dan heb ik het nog niet over het 2de orde effect. Omdat er partijen zijn die al goed zijn in de uitvoering, zoals Hoodlab, is de kans nog kleiner dat een buurt het zelf mag gaan doen.


Maar zo blijf je op achterstand als buurt en kom je nooit aan de beurt. Buurten moeten de gelegenheid hebben het te gaan leren zelf te doen met vallen en opstaan. (mede daarom ook onze push voor het buurtplatformrecht http://hartvoordekbuurt.blogspot.com/2021/07/beleidskader-deze-kans-harder-pakken.html )


Als Hart voor de Kbuurt hebben de cycle kunnen doorbreken met de participatie-staking, waar we al langer zeiden ‘’laat het onszelf doen’’ http://hartvoordekbuurt.blogspot.com/2021/07/van-praten-over-wat-werkt-naar-proberen-wat-werkt.html maar er toch een extern communicatiebureau werd ingehuurd. Ons ‘’geluk’’ was dat die het aantoonbaar niet goed deden, en vervolgens hebben we onze hand opgestoken toen het ‘’ontwikkelbuurtentraject’’ langs kwam een mochten we met het ontwikkelbuurten participatie traject http://hartvoordekbuurt.blogspot.com/2019/03/ontwikkel-je-buurt-traject.html een soort ‘’proeve van bekwaamheid’’ afleggen.

We gunnen het andere buurten in Zuidoost niet alleen, het is ook echt nodig. Anders is iedereen zo druk bezig mee te doen aan waar we steeds top-down voor uitgenodigd worden om aan mee te doen, dat je er niet aan toe komt jezelf als buurt te organiseren.


Alles hierboven laat onverlet dat ik groot respect heb voor Arjen. En er zijn ook zeker plaatsen waar zijn Hoodlab methode goed werkt en nodig kan zijn, namelijk daar waar er geen bewoners zijn die het zelf kunnen doen. Denk aan het recente traject rond het tunneldak van de Gaasperdammertunnel van de A9.


Maar de foto bij het artikel? die is toch echt niet zoals het bijschrift vermeld van ‘’inspraakmiddag’’


Het was van een onafhankelijke Openbare hoorzitting participatie over de hele systematiek van participatie. In http://bit.ly/1stebevindingenparticipatiehoorzitting onder meer‘’begin nu eens met te veronderstellen dat de buurt het zelf kan ‘’

[..]

versterk  het sociaal weefsel in de buurt
We komen er niet met alleen integere participatie zoals. het artikel van zaterdag 17 juli bepleit. We willen niet langer ‘’worden bereikt en betrokken''. , we moeten af van het denken dat participatie eenmalige trajecten per projectplan zijn (dat is vanuit de systeemkant bekeken) maar gaan zien als een continue proces van buurtbouwen zien. (Dat is vanuit de leefwereld bekeken).
van ''praten over wat werkt'' naar ''proberen wat werkt''We deden een eerste VUILCONTAINER BEZETTINGS ACTIE in Kolfschotenstraat, K-buurt. Als uitprobeeractie.


Naast de actie zelf, die interessant is en een zeer wezenlijk groot probleem adresseert, zie hieronder, illustreert deze actie iets anders, namelijk een werkwijze die we hanteren die wezenlijk verschilt van wat gebruikelijk is.


in plaats van ''praten over wat werkt, proberen wat werkt''


Het is overigens niet dat of het probleem, of deze mogelijke oplossingsrichting zomaar uit de lucht komt vallen.


Het is een inmiddels lang opgebouwde ervaring van kennis in de buurt. Daar hoef je geen avondje ophaalsessie voor te organiseren. Dat is inmiddels een 4 jaar lang durende ophaal sessie, door alleen al regelmatig door de wijk te lopen en te kijken en met mensen te spreken. En talloze avonden over grofvuil bij te hebben gewoond waar iedereen vooral klaagt ''dat er iets moet gebeuren''. Terecht. 

En praten met de mensen van de ophaaldienst ''wat zou het meeste helpen'' . Item nr 1: die eerste zak die als een ''broken window effect'' er weer meer aantrekt''. Item nr 2 ''container adoptanten'' . 

Dan vraag je een kaart bij de gemeente op van containeradoptanten, en dan zie je dat in Kortvoort er geen enkele container adoptant op de kaart staat.


Het is niet dat we het hele probleem kunnen oplossen, maar je kunt wel kijken naar wat je wel kunt doen. Met de nadruk op het woord ''doen''.


We hadden ongetwijfeld vooraf met heel veel partijen kunnen afstemmen, overleggen, een heel plan maken met datums wanneer we waar gaan staan etc. Hebben we niet gedaan. Er was energie van bewoners die kakkerlakken aantroffen, dat hebben we ondersteund door met hen iets op te zetten wat ze zelf konden uitvoeren. Gewoon kijken wat er dan gebeurd omdat je ervaring inmiddels zegt dat je 80% in de goede richting zit. [We hebben ook eerder een anti-bijplaatsing campagne gevoerd in oa Nw Kempering)


Onze leerervaring is inmiddels dat de hoeveelheid tijd van bewoners inherent beperkt is. Alles wat je inzet op afstemming, kun je niet aan uitvoering besteden. Met als gevolg dat uitvoering het ondergeschoven kindje wordt. Wat als je eens los laat dat het helemaal goed moet gaan. Maar je gaat gewoon wat doen, doen waar de energie zit. en gaat leren, zodat je OF zegt ''dit hebben we geprobeerd, het was niets'' OF je zegt, ''nog een keer, maar dan weer beter''.


Zo komen we stapjes verder...
Agile heet het ook wel: zie https://youtu.be/NJSSZYGIxDo en  http://hartvoordekbuurt.blogspot.com/2018/04/wat-is-agile-werken-purpose-over-proces.html en 


Hier nog even de actie zoals we die aankondigden op de dag zelf


- bewoners zijn HELEMAAL KLAAR met deze zooi!Dat er recent kakkerlakken in Kortvoort werden aangetroffen in woningen was de druppel die de emmer deed overlopen.

Bewoners starten nu een ‘’container-bezet-actie’’ om mede-buurtbewoners te wijzen op het belang van vuilniszakken IN de container doen. Vuilniszakken die ernaast staan trekken weer andere vuilniszakken aan en vogels die deze vakkundig opentrekken, met ratten en kakkerlakken tot gevolg.


Als bewonersorganisatie Hart Voor de Kbuurt ondersteunen we de bewoners met deze actie.


De situatie en de actie werd vorige week op de grote bewonersbijeenkomst K-buurt besproken https://youtu.be/_zE841v5pFE .
Vandaag meteen veel positieve reacties van buurtbewoners


Er wordt ook informatie gegeven over container adoptant zijn en waar mogelijk container adoptanten geworven.

En het resultaat?

#1  4 bewoners hebben zich gemeld om container adoptant te worden van deze container. Dat werkt dus.
#2 ''Minder bijplaatsingen'' moeten we gaan kijken, zal een langer traject zijn. Maar gezien de bijval van bewoners, is er een goed begin gemaakt!
#3 buurtbewoners die zelf actief zijn geworden in hun buurt

Dus op naar de volgende container ! 

UPDATE:
volgende contaner leverde ook 4 adoptanten

15 juli 2021

Beleidskader burgerparticipatie: Deze kans harder pakken

Er is een concept beleidskader burgerparticipatie wat voor inspraak openbaar is gemaakt zie www.bit.ly/participatiekader (zienswijze indienen kan tot 23 juli 2021!)


Gisteravond was ik uitgenodigd om daarover uitleg te krijgen, met de wethouder himself, in een informele setting, dat overigens samen met een groep die ik zelf nog niet kende: de maatschappelijke klankbordgroep, zo leer je nog weer eens wat nieuws. Wel goed dat die er is overigens.


Ik was vereerd er te mogen zijn en voel me daarom ook verplicht er wat over te delen zodat anderen er ook van kunnen weten. Anders blijft het allemaal zo in hokjes. En zo gingen we participeren over participeren.

Er was een zeer duidelijke uitleg van een jonge ambtenaar Niels.


En van de bredere picture waar dit kader in past. Dat dit beleidskader participatie een van 5 stenen is om samen een dam te maken in de rivier (van de flow tussen systeemwereld en leefwereld). Zo is/ komt er ook de buurtrechten(wanneer wordt daar aan gewerkt, komt er wat over op papier?) die werden gepresenteerd als ‘de spiegel van de beleidskader participatie’, de referendumverordening, buurtbudgetten en bestuurlijk stelsel.


Dat om ook aan te geven wat het beleidskader niet is, want dat voor het maatschappelijk initiatief weer andere dingen zijn (de buurtrechten, budgetten) en idem voor besluitvorming. Vervolgens werd uitgelegd hoezeer het bij dit kader om een ondergrens gaat die in deze gemeente toch vooral eerst gelegd moet gaan worden.
#1 Eerst over die scheiding der dingen


Zo’n scheiding der dingen in 2 spiegels lijkt lekker helder, tot je je realiseert dat het buurtplatformrecht http://www.bit.ly/notitiebuurtplatformrecht als voorstel er juist tussen in zit omdat dat juist van onderop komt en dus integraal kijkt en werkt en niet al die scheidingen aanbrengt . Een kernuitspraak over het buurtplatform is  They give the community a voice and structure for taking action’. 

Dat eerste is het participatiedeel, dat tweede het initiatief deel. Het een versterkt het ander namelijk.


Het buurtplatformrecht heeft dus ook te maken met participatie, en de rol van de georganiseerde bewoner daarin. De gemeenteraad heeft ook gevraagd in haar motie van december vorig jaar over het buurtplatformrecht http://www.bit.ly/buurtplatformrechtmotie speciaal te kijken naar hoe het buurtplatformrecht in te passen  binnen het beleidskader burgerparticipatie. Dat kijken, en zeker de inpassing, mist nog helemaal totaal in dit voorliggende beleidskader en zou echt een gemiste kans zijn


[Overigens sprak de wethouder wel veel positieve woorden over het buurtplatformrecht als conceptueel idee. Misschien dat er dan ooit binnenkort toch eens tijd is om het inhoudelijk gesprek te voeren? ]
#2 Het andere deel is die ondergrens
Het punt is dat men een soort echte ondergrens qua participatie in ieder geval wil borgen in de gemeente. ‘’Dan hebben we dat in ieder geval’’ Mijn, nee ons aller, probleem is dat die ondergrens te laag is. Als participatiekader niet aansluit bij de leefwereld dan gaat het uiteindelijk niet werken. En dan heb ik het niet over de veelheid van methodieken van betrekken of levels van invloed (de ladders), Dat zit allemaal binnen dat domein van ‘’ophalen voor een plan’’ met vele variaties en smaken.


Ik heb het over concreet andere aanvliegroutes van aansluiten bij de leefwereld. Dat participatie niet eenmalige trajecten per projectplan moeten zijn (dat is vanuit de systeemkant bekeken) maar als een continue proces van buurtbouwen moet zien. (Dat is vanuit de leefwereld bekeken). Dat je niet alles als gemeente zelf hoeft te organiseren, juist niet, maar de participatie ook kunt laten uitvoeren door de buurt. Dat je veel mensen niet kunt vragen wat ze wensen, Veel mensen (Tenzij je alleen je oor te luisteren wilt leggen bij de middenklasse) weten niet eens wat ze zouden kunnen wensen. Als ze meer zouden weten,  zou je andere antwoorden krijgen. Dat je de planvorming niet los kunt zien van ''de uitvoering'', want na besluitvorming, stokt het zo vaak in de uitvoering, en daarom komen mensen niet meer participeren de volgende keer. Je moet dus ook aan het uitvoerend apparaat iets doen, achter de broek zitten (Het plaskruis op het plein als illustratie)  etc. Ook vanuit Amsterdam Noord zijn hier goede insteken al over gedeeld.


\
Helaas konden we het niet echt over de inhoud hebben. Het ging meer over ‘’of’’ het verbeterd zou kunnen worden en zo kom je niet toe aan ‘’hoe’’ het verbeterd zou kunnen worden. Het gesprek ging er dan over of ‘’informeren wel participeren’’ is en of daar een beter woord voor is en of daar geen stippellijntje boven moet staan in het diagram.


[ Overigens had die ambtenaar Niels en heel goede uitleg waarom ‘’informeren’’ in het participatie beleidskader staat. Dat heeft te maken met de hele historie van ‘’inspraak’’ begreep ik. Of misschien begreep ik het niet, ik weet wel dat het heel goed klonk. ]


Maar het werd later en op enig moment let je wat minder op. Iedereen was sowieso in een staat van ‘’toe aan vakantie’’ dus eerbied voor iedereen dat dit überhaupt werd georganiseerd en dat daar zo op de valreep van vele mensen hun vakanties nog ruimte voor werd ingebouwd.Wel blijft bij me hangen dat er dus een spanning is tussen de wens vanuit het bestuur van de stad ‘dan hebben we tenminste iets’’ en ‘’is dat iets dan wel tenminste afdoende’’ .

#3 Qua proces van totstandkomingBlijft staan dat het lastig is dat er ‘’1 juni ineens iets uit de lucht valt’’ waar je op mag reageren.

Je zit dan meteen toch weer aan de linkerkant van deze plaat. Natuurlijk mag je een zienswijze indienen, allemaal rechtmatig, maar we lopen leeg qua energie op deze werkwijze die zo vaak wordt toegepast. Hoe fijn zou het zijn als we naar de rechterkant van werken kunnen bewegen


We zijn in de K-buurt 4 jaar bezig geweest voor de stad met experimenten in participeren, ook, juist de ‘’plan verbeter democratie’’ met het traject na de participatie staking het Kmidden traject, met 40 barrières tot participatie gecrowdsourced, openbare hoorzitting gedaan over participatie met rijke uitkomsten, diverse participatieprojecten zelf uitgevoerd, van ‘’ontwikkel buurten’’ tot ‘’KbuurtAardgasvrij’’. Met het model van Inclusieve Opbouw Participatie. 


in een recente expertsessie van de Gemeenteraad over burgerparticipatie op 16 feb 2021 werden we, de K-buurt, in dat kader aan vele kanten genoemd en geroemd,
 


https://youtu.be/n8c3M7fdFVUhttps://youtu.be/UOlUg7TMQ94We zijn gevolgd de afgelopen 4 jaar en hebben onze medewerking geleverd aan een veelheid van onderzoeksinstituten opdat de stad er ook beter van zou worden, . De Uva, HvA, De Waag, Kennisland, Pakhuis de Zwijger, Movisie, Urgent, Tertium, R-Link, we hebben ze allemaal gevoed met informatie om voor de stad het leren te bevorderen. er zijn allerlei prachtige rapporten over geschreven, zelfs landelijk worden we aangehaald in een prachtig rapport van Movisie met Hart voor de Kbuurt als goed voorbeeld. En niet te vergeten gewoon hoe de situatie in de K-buurt is verbetert.

Dan zie je niets daarvan terug in een participatie beleidskader wat vooral gaat over eenmalige processen op een planvorming uitgevoerd door de gemeente. Dat is een keuze maar geen goede keuze.

Gisteravond voelt dan toch een beetje als een discussie van ‘’How low / high can we go’’. Steriel. ontkleed, Gespeend van ''wat heeft de leefwereld nodig en hoe de werkelijkheid werkt ''. Zonder moet je het toch echt niet maken.

Dit kader kan ook zonder dat de hele wereld van de overheid meteen georganiseerd hoeft te worden, echt beter en nog verrijkt worden. De Kbuurt laat het zien, de stad verdient het!


Daarom: ''deze kans harder pakken’’.PS Ik hoop van harte dat het proces van buurtrechten notitie nu het rechter pad cocreatie gaat volgen, ipv ‘een overval en u mag reageren’. We gaan het zien.11 juli 2021

Wilt u een democratische ervaring of een plaskruis?

SAMENVATTING

In Zuidoost mogen we al jaren over van alles wat zeggen en vinden. Alleen is de impact daarvan, onze invloed, minimaal. En daar gaat het mis, met participeren, met vertrouwen in de overheid. Continue mensen oproepen om over van alles mee te praten, bomen van dromen te maken, dat soort dingen, en ondertussen dat knagende gevoel dat je voor de gek wordt gehouden. Fopspeen participatie. Dat het proces belangrijker is dan de inhoud. Hoeveel kleurtjes in de zaal zitten telt meer dan wat die kleurtjes zeggen. Er is nu een beleidskader burgerparticipatie in de maak om als overheid de ophaalkant vanuit de maatschappij beter uit te voeren. Dat lijkt mooi maar daar zit de winst niet. Je moet het proces verder doordenken en doortrekken, naar de uitvoering en invloed daarop en kennis daarover. Nodig is een overheid die de belangen en invloeden transparant uitlegt, het maatschappelijk veld op waarde weet te schatten en de leefwereld voorop zet. Wat hebben we aan gebiedsplan wat  top-down op ons is neergedaald (https://1104enzo.nl/gebiedsplannen-2021-bijlmer-oost-gepresenteerd-vanuit-bewoners-geen-inbreng-mogelijk/ ) , maar wel 20x in staat  hoe belangrijk participatie is? Niemand die dat nog gelooft toch? Dus doet niemand meer mee. Welk proces je ook optuigt.  Want waar voor de systeemwereld het proces telt, telt voor de leefwereld het resultaat. 

ARTIKEL

Op de voorpagina van inspraak beleidskader Participatie  staat een fotoEen mooi illustratie, en niet alleen in vorm, ook van iets anders.


De foto is volgens mij van dat lotingsexperiment waar gelote Amsterdammers (~40% ? kwam) op gesprek mochten met wethouders in de stad. Daar komt dan zo'n prachtig plaatje uit. Maar wie volgt deze punten op? Alles altijd voor het systeem in zijn eindeloze honger naar ophalen.... voor bewoners voelt dat te vaak als substituut voor uitvoering.

Daarmee zeg ik niets nieuws, de vraag is wat doen we er aan?

Als voorbeeld het plaskruis op het plein voor Buurthuis Bontekraai. De wens voor een openbaar toilet is in 2018 officieel opgehaald en vastgesteld in het kader van het participatie traject ontwikkel buurten (de wens was er natuurlijk al langer) http://hartvoordekbuurt.blogspot.com/2019/03/ontwikkel-je-buurt-traject.html  . 

We hebben nu 2 jaar (!) gesprekken gevoerd om het plassen op het plein een alternatief te bieden. Er is ook geld voor.

De ambtelijk bestuurlijke wereld kwam er niet uit. Er is namelijk voorspelbaar altijd wel ergens een bezwaar te vinden als je het eerst aan 20 instanties voorgelegd.

.We hebben als Hart voor de K-buurt nu maar zelf even een plaskruis neergezet. Gewoon om te kijken of al die waanzinnige bedachte bezwaren waar je tegen op moet boksen ('' de dixie kan omwaaien'' > mensen, dit is geen dixie, dit is een plaskruis) ook echt werkelijkheid worden. Proberen wat werkt in plaats van eindeloos praten over wat werkt. Dat er voorheen vaak in de bosjes naast het Medisch centrum werd geplast , precies waar de voedselbank haar eten uitdeelt, is toch ook niet acceptabel?

De mensen zijn het vertrouwen in overheid kwijt. De afstand tussen uitvoering en beleid is te groot, of erger, de uitvoering loopt gewoon vast. Dat kan en moet anders en we springen vanuit noodzaak in dat gat om het op te nemen voor de mensen en hun behoeften.

Het begint met organisatiegraad en daadkracht/slagkracht (dat is middelen en positie en ''willen, kunnen, doen'') Mensen in de bovenbubble zijn te vaak bezig te regelen wat zij belangrijk vinden, en met hun bril kijken ze naar de wereld, het liefst gaan ze elke avond naar De Balie of Pakhuis de Zwijger. Niets mis mee, maar de mannen van het plein zul je er niet zien. De mensen van de voedselbank ook niet. 

En zo zijn er heel veel dialogen, die als snel als substituut gelden voor ''handelen'' . Voor alles wordt een proces opgetuigd. Daadkracht wordt niet gezien en ontmoedigt (o jeee, je zou eens een fout maken!) , draagvlak tot het hoogste goed verklaard. en zo zitten we in een machine die onze energie slurpt omdat we ondertussen zijn beland in het hebben van dialogen over dialogen.

Terwijl om ons heen de echte problemen van de echte mensen in de echte wereld zich opstapelen. Hun behoefte is niet even 2 jaar op te houden terwijl de Stopera bezig is iedereen een ''democratische ervaring'' te geven  (uitspraken nav buurtbudget) is dat iets wat voor de bovenbubble van de maatschappij misschien als een grote vooruitgang wordt gezien. ''iedereen mag meepraten/meebeslissen'' .

Dat lijkt mooi. De mensen hier hebben er weinig aan, niets mee. Die willen geen democratische ervaring, die willen een plaskruis. En daar zit de kern van het probleem.


Mooi zou natuurlijk zijn als het een tot het ander leidt. Van participatie tot plaskruis Maar het zit er te vaak gewoon niet in. De democratische ervaring wordt tot hoogste goed verklaard, voorzien in de behoeften niet. Dit plaskruis is maar 1 voorbeeld. Voor veel mensen blijft het dus bij zulke mooie plaatjes tekenen als boven in dit artikel.

Zie daar de noodzaak van een alternatief, maar dat vraagt organisatiegraad, collectiviseren per buurt, het buurt platformrecht, betrokken zijn bij de uitvoering en al die zaken die nodig zijn omdat het systeem er zelf niet meer uitkomt. http://hartvoordekbuurt.blogspot.com/2021/07/je-kunt-participatie-ook-door-de-buurt.html

Opdat er enig tegenwicht komt tegen het gewauwel van al die dialogen over doen. Terwijl de mannen op het plein gewoon hun behoefte willen doen.

Je kunt participatie ook door de buurt zelf laten organiseren en uitvoeren


mooi artikel wat goed illustreert dat je participatie ook gewoon door de buurt zelf kunt laten uitvoeren http://hartvoordekbuurt.blogspot.com/2019/03/ontwikkel-je-buurt-traject.html

'In samenwerking met bewonersvereniging Hart voor de K-buurt is een lijst gemaakt van ruim 75 projecten, de zogenaamde 6 ton lijst. Het is de eerste keer dat de gemeente op deze manier met bewoners samenwerkt.'

Iets wat ten enenmale mist in het huidig voorliggend concept beleidskader participatie (www.bit.ly/participatiekader ) waar steeds wordt gedaan alsof de gemeente alles moet doen qua participatie.


Wat het artikel niet vermeld is:


#1 dat na besluitvorming, zaken niet ook ‘’zomaar’’ tot stand komen., Blijvende en voortdurende en intensieve betrokkenheid van de buurtorganisatie bij de uitvoering is een absolute must, wil het echt opgeleverd worden


Doordat de uitvoering van veel zaken zo langzaam gaat zijn we nu al aan de derde lichting ambtenaren toe, en zijn wij eigenlijk het collectieve geheugen geworden.


En dan heb ik het niet eens over dat in de vele handovers in het uitvoeringstraject naar de aannemers toe, Bij bijna elk sub-project is er wel iets waar je moet oppassen of iets wat gecorrigeerd moet worden. Borden worden achterstevoren geplaatst of op de verkeerde plek, etc. Quality control door bewoners zelf is essentieel. https://youtu.be/mGg3UnD_1Fs


Dat ligt overigens niet aan de ambtenaren als mens die echt geweldig zijn en zich met ziel en zaligheid  inzetten. Toch kost het leggen van een elektriciteit lijntje langs de rand van het plein naar een foodtruck ondernemer bijna 2 jaar en is de ondernemer bijna failliet en verdwenen tegen de tijd dat er elektriciteit is.

#2 dat het mes aan twee kanten snijdt: Door zelf de participatie te doen, stijgt ook de organisatiegraad van de buurt. contacten worden gelegd, bewoners verbonden met elkaar.


#3 Dat we een heel model hebben weten te ontwikkelen op basis van dit experiment. Inclusieve opbouw participatie: ook daarover niets in het (www.bit.ly/participatiekader ) terwijl het wel uitermate belangrijk is om participatie niet als steeds eenmalige ophaal sessies te zien (dat is wat de systeemwereld nodig heeft) maar als een continue proces van buurtbouwen (dat is wat de leefwereld, de wijk, nodig heeft)

Overigens wordt de buurt er wel ECHT beter van en eerbied aan iedereen die er samen de schouders onder heeft gezet: er zijn heel veel mooie dingen gerealiseerd https://youtu.be/ThXZtstrjrg
23 juni 2021

De DNA van het Masterplan Zuidoost

Gisteravond aan tafel bij New Metropolis van Pakhuis de Zwijger voor het Masterplan Zuidoost waar de nieuw aangestelde directeur Masterplan, Saundra Williams, zich voorstelde, middels interactie met bouwende bewoners uit diverse buurten van Zuidoost . https://dezwijger.nl/programma/de-introductieEen open gesprek met een bezielend mens. Die niet alleen de noodzaak ziet van het bij elkaar brengen van systeemwereld en leefwereld, en een goede buurtorganisatie-van-onderop in Zuidoost in elke buurt in dat kader. Ze wil en gaat daar actief aan gaan bijdragen. En de alliantie partners van het masterplan (zeg maar het sturend en steunend orgaan van het Masterplan) daarbij betrekken. In dat kader is het goed dat Social Pact nu ook in de Alliantie zit. (Een tweede uitzending met Social Pact is in de maak)


Twee concrete zaken eruit gesleept gisteravond:
#1 Dat de alliantie gaat vergaderen op maatschappelijke locaties in Zuidoost, trek die wijk in.
#2 Transparantie. Het staat in het plan, zoals altijd in elk plan in Zuidoost , maar het is zo'n containerbegrip. Geef dat handen en voeten. Bijvoorbeeld
''Alle notulen van de Alliantie online te delen ''
Dat vond de nieuwe directeur nog niet helemaal realistisch maar alle alliantie-besluiten online delen op de website (https://zoiszuidoost.nl/) bijvoorbeeld wel.
Dat is zeker een stap vooruit.


Net als de aanstelling van Saundra en haar energie. Als dat de DNA van het masterplan kan worden, dan zijn we op de goede weg.


Met het Masterplan komt een route bij voor Zuidoost. Het is zeker nog niet perfect, maar het verdient wel dat we onze schouders eronder zetten. In dat kader ook de petitie www.bit.ly/petitiezuidoost onder de aandacht gebracht https://youtu.be/NgYqmlwclRs?t=2964
zie ook www.bit.ly/observatiesmasterplan (met achterin allerlei video-links naar raadsbesprekingen over Masterplan Zuidoost, waaronder http://hartvoordekbuurt.blogspot.com/2021/05/raad-stuurt-bij-op-masterplan-zuidoost.html

Meer post over pionieren in participatie zien? kijk op www.hartvoordekbuurt.blogspot.com

15 juni 2021

Diep luisteren naar een toilet

Super interessant. De vraagstelling sowieso. 

De gemeente is aan het ophalen in de buurt welk model buurtbudget men wil en staat met een busje op het Plein. Ik mocht bij een dame aangeven of ik van buurtbudget had gehoord, Optie A werd gepresenteerd met het woord ''digitaal stemmen'' Optie B van buurtbudget werd gepresenteerd als ''Samen'' wat waarschijnlijk heel erg zal aanspreken. Optie C werd gepresenteerd met het woord ''buurtorganisatie''. Klinkt afstandelijk. 

Daarna zag ik een gemeenteman in gesprek met een stel Surinaamse mannen en schoof ik aan.  De mannen hadden niet echt een idee waar dit A,B,C over ging. Gaande het gesprek kwam aan het licht dat wat die mannen ECHT willen is een toilet op het plein, en dat Hart voor de Kbuur daar al tijden voor aan het vechten zijn. ''Maar jullie hebben Hart voor de Kbuurt helemaal niet genoemd?'' zei de man van de gemeente tegen de mannen. Alsof het organisatie-aspect die mannen iets kan schelen. Ze maken de link niet dat wat ze nodig hebben, een buurtcollectief nodig heeft om dat voor ze te realiseren. 

Ik hoop dat het kwartje ook bij de gemeenteman gevallen is dat wat men weet uit te drukken, verwoorden, en waar de behoefte ligt, twee verschillende zaken kunnen zijn. Diep luisteren heet dat. Maar dat kun je niet turven.