12 mei 2016

BewonersCommissie Flat Klieverink, een experiment


Flat Klieverink is een van de vier hoge torenflats bij de A9, als de mastodonten van Amsterdam. Naast metrostation Kraaiennest aan de afrit S113.

Begin 2016 kon je het hier rustig het rioolputje van Amsterdam noemen.
Straatverlichting defect, ratten om het complex die panna spelen tussen de benen van gillende kinderen als die 's avond naar buiten stappen, uitgesleten olifantenpaden in plaats van bestrating, een ranzige liftinterieur en zo meer.

Begin 2016 werd ik gevraagd deel te nemen aan een door het stadsdeel, in het kader van wijkgericht-werken ingestelde foKusgroep Wonen & Veiligheid. Voorheen betaalde ik gewoon de huur en wist niet eens dat er zoiets kon bestaan als een bewonerscommissie. Als foKusgroep kwamen we op het idee om de organisatiegraad van de K-buurt te vehogen als voorwaardelijkheid voor een beter Wonen & Veiligheid. Zou dat helpen? Dus ook de handen uit de mouwen. Zou het mogelijk zijn om 'uit het niets' een Bewonerscommissie op te richten? En wat betekent dat, wat werkt. Een experiment in de praktijk dus.

Er bleek 'op papier' een bewonerscommissie te zijn voor alle 4 de torenflats van DeKey samen, een oudere witte man waar niemand in mijn flat het bestaan van wist..  een BC voor alle 4 flats samen is vanuit DeKey administratief gezien heel handig, maar werkt niet vanuit bewoners perspectief. Je eigen woonomgeving, dta is belangrijk. De eerste stap was daarom gedaan te krijgen dat we onszelf per flat konden gaan organiseren. Zowel DeKey als de man-op-leeftijd waren alleen maar blij dat er initiatief was en gaven steun.


In een multiculturele flat als Klieverink is het belangrijk dat er een rijk geschakeerde commissie is om breed draagvlak en aansluiting te krijgen. Ik heb een paar mensen die redelijk intelligent uit hun ogen keken gewoon in de lift gevraagd of ze mee wilden doen. En vervolgens op een door de Key georganiseerde in het kader van groot-onderhoud georganiseerde flatbijeekomst. Ineens hadden we een groepje leuke betrokken mensen van alle soorten, leeftijden, etc

We hebben in 2016 het een en ander ondernomen zoals een inventarisatie van wensen voor oa de Key, maar ook 'voor onze kiezen' gekregen

 • Een groot-onderhoud van de buitenkant van de flat door DeKey
 • Een herinrichting van de openbare ruimte rondom de flat door Stadsdeel ZuidOost
 • Een gigagroot reclamebord wat zomaar 'in onze voortuin' werd geplaatst
 • Overvallen in de flat, brandjes van krantenpapier van zich vervelende hangjongeren, etc
ook leuke zaken

 • Zo heeft AT5 een 'Straten van Amsterdam' editie over Flat Klieverink gemaakt


Leerpunten


De interactie met Woningcorporatie DeKey liep en loopt heel voorspoedig. Anders dan de lokale overheid, die zich te vaak als monopolist manifesteert en het eigen 'productiesysteem' vaak als uitgangspunt en referentiekader neemt, is bij DeKey een daadwerkelijke wens tot klantbediening 'How can we help' Natuurlijk is niet alles mogelijk, maar wensen en klachten worden serieus genomen en in co-creatie tot een oplossing gebracht

Een aantal zaken die voort andere BS's handig kunnen zijn, en dingen waar ik mezelf ben tegen gekomen en als 'leerervaring' deel

Ga niet voor de juridische variant (oprichten van een vereniging) maar begin gewoon als groep met waarde toevoegen aan je bewoners

 • informatie doorgeven (zijn er leuke buurtuitjes?) 
 • informatie helpen duiden en uitleggen
 • Besparingstips
 • fysieke verbeteringen helpen doorvoeren
 • communicatiekanalen (al is het een liftvitrine) regelen


In your face communicatie, MET PLAATJES

 • Niet iedereen kan lezen in mijn flat.  Zorg altijd op alle flyers voor een plaatje waar het over gaat en een plaatje waar het is


Vergeet  'voorzitter, penningmeester en secretaris'

 • Dat zijn allemaal corvee taken. De 'corebusiness' van een BC is de bewoners kennen en hun wensen duiden. Als dat er al is, dan is de basis er. De rest is Franje, en kan zelfs in de weg staan


Als je de Corvee niet zelf kunt organiseren, dan moeten er hulptroepen komen

 • Die Corvee moet wel gedaan (reden voor ons plan '100% organisatiegraad, die aparte blogpost) Maak de wensen HEEL SPECIFIEK aan Woningcorporatie of overheid

 • Een groot deel van het succes tot nu toe is het kunnen oppikken van de wensen van bewoners, en die zo kunnen omvormen, omformuleren, dat het heel praktisch uitvoerbaar wordt. 'We willen een betere lift' is lastig uitvoerbaar qua handelingsperspectief. Heel specifiek de verbeterpunten aangeven hoe het waar beter zou kunnen, geeft aanknopingspunten.


'Vergaderen' is een wit hoogopgeleid ding

 • Het is niet voor iedereen zo natuurlijk om een vergadering te beleggen, een locatie te regelen. Veel van wie deze blog leest zal dit vreemd in de oren klinken. Maar neem de eigen maat niet tot norm. Verwacht niet dat iedereen even een vergadering kan opzetten. Maar neem van mensen waar ze WEL goed in zijn


Mandaat klinkt mooi,. draagvlak is belangrijker

Geen opmerkingen:

Een reactie posten