27 november 2022

Hoe organiseer je een doe-democratie ?

ONZE DOE-DEMOCRATIE ZELF-ORGANISATIE IN DE PRAKTIJK 

Donderdagavond hadden we meet-up van (een deel van) ons Kernteam, wat in essentie de gebundelde energie is van de samenwerkende energiebommetjes van de buurt, de dragers van wat bewoners programmatisch doen; van de buurt website www.1104enzo.nl tot De Oppasmoeders van Kraaiennest. tot ‘K-buurt Aardgasvrij’ en veel meer.

(Niet verwarren met, is dus een andere doorsnijding van de buurt actieven, dan de Kernen raad van alle bewonerscommissies/platformen per flat/wijkje die zorgen voor hun stukje K-buurt,en bewoners daar die elk half jaar bij elkaar komt. Er is dubbeling, Actieven zijn soms EN actief voor hun flat EN programmatisch. Het blijkt handig dit organisatorisch te scheiden. )Het Kernteam is zelfsturend orgaan van HvdK, en het belangrijkste kloppend hart van de buurt vwb de inhoudelijke/programmatische uitvoering van alles wat in de buurt door bewoners wordt gedaan,  Ik ben daar onderdeel en coördinator van.
Ook belangrijk. De organisatie als zodanig gaat nauwelijks over besluiten nemen wie wat moet doen, want bottom up werkt niet via mensen die dingen doen omdat ze het moeten doen omdat anderen hebben besloten dat ze moeten gebeuren. maar dingen gebeuren immers omdat mensen de handen uit de mouwen steken omdat ze het willen doen. Besluiten nemen zichzelf. Een optel som van dat waar de energie en intrinsieke motivatie zit met nog een beetje coördinatie en ondersteunings en catalysator-kracht. 


Ook belangrijk, doordat we een toezichthoudend stichtingsbestuur op afstand hebben, die er vooral is om te zorgen dat het kernteam zich tussen de lijntjes blijft bewegen en we als kernteam verantwoording aan kunnen afleggen, (dat bestuur gaan dus niet ‘’sturen’ want dat werkt toch niet in een bottom up organisatie) hebben we ook conflict oplossend vermogen ingebouwd. Er is escalatie mogelijk als er issues zijn. Ik zie dat vaak mis gaan in andere buurten waar niets anders is dan een amorfe coalitie, waar mensen vervolgens afhaken doordat er teveel praten-over-doen is ipv resultaat-dat-motiveert. Of er een stichtings bestuur is dat zelf uitvoerend gaat zijn, met als gevolg dat er niemand is om hen te checken, anders dan weer een onduidelijke amorfe groep waarvan het maar net afwachten is of die er samen uitkomt.


 Waar we als Kernteam over spraken?


ORGANISATIE VAN ONSZELF

BUURTBUDGET PERIKELEN

GEZAMENLIJKE ACTIVITEITEN UPCOMING

WERKWIJZE - WERKAFSPRAKEN

2 oktober 2022

Actieve ongegronde demonisering van Hart voor de K-buurt is concreet en aan de hand

Hart voor de K-buurt probeert als bewonerscollecief veel goede dingen te doen voor mens, buurt en stad, maar de tegenwind die op je wordt losgelaten voelt als met een emmer achter de boot, in plaats van een buitenboordmotortje. Soms krijg je een doorkijkje.

Ineens wordt je gebeld door iemand waar je als wijkpartner-organisatie goed mee hebt samengewerkt , en gaat het gesprek over hoe, voor hem onbegrijpelijk, Hart voor de de K-buurt wordt weggezet als een organisatie waar je als wijkorganisatie niet mee zou moeten samenwerken

Oktober 2022

Ik:’’ waar komt die weerstand (MB: tegen Hart voor de Kbuurt) vandaan ?’’

Manager wijkorganisatie ‘’Ik zeg het je heel eerlijk Mike, ik kan het je niet vertellen, ik ben daar toen ook niet op ingegaan, omdat ik dacht. Tsja, zo’n ongegronde opmerking, zo totaal niet onderbouwd, daar kan ik niets mee, toen zat ik natuurlijk in de rol van manager van <wijkorganisatie>  En er werd me gezegd ‘’ik moet oppassen voor Hart voor de K-buurt enz’’


En dit is maar een van vele signalen die we krijgen van wijkpartners die juist blij zijn met wat we samen doen voor de buurt, de goede samenwerking waarderen, en dit onbegrijpelijk en onterecht vinden. Het is fijn dat ze ons dit laten weten. 

Wat doorkomt onze kant op  is natuurlijk maar het topje van de ijsberg. Wel voelt dit als buurtwerk doen met  je handen op je rug gebonden, een emmer achter de boot, tegenwind ipv meewind. Kun je nagaan wat we zouden kunnen doen als de samenwerking goed was! 


Goed samenwerken kan gelukkig ook, zie bijvoorbeeld www.bit.ly/cocreatiegemeentebwoners en we werken met heel veel ambtelijk teams en wijkpartners, die zich gelukkig niets aantrekken van dit geneuzel, ook echt heel fijn samen !


23 september 2022

Gentrification Alert Kraaiennest - caught on camera

Zo gaat het dus, langzaam, beetje bij beetje.

1 klagende bewoner en het leven zoals het altijd is geweest ligt stil. Letterlijk.

Toevallig waren we er deze keer bij met de camera. https://youtu.be/30UqMymPPR8   

Bestuurders hebben mooie woorden en geweldige intenties. Het is tijd voor actie. Andere instructies handhavers? Andere klachten behandeling? Laat de ziel van Zuidoost niet verloren gaan.PS opname van 22 september 2022. Sport en Speeltuin Fort Kraaiennest 

met daarbij bemerkingen van bestuurders Zuidoost de week ervoor in New Metropolis Zuidoost


Eerdere gentrification alerts: 


https://hartvoordekbuurt.blogspot.com/2019/11/gentrification-alert-angst-voor-de-ziel-bijlmer.html

https://hartvoordekbuurt.blogspot.com/2020/03/gentrification-alert-bankjes-en-zwarte-mannen.html

https://hartvoordekbuurt.blogspot.com/2021/01/gentrification-alert-kbuurt.html

9 september 2022

Zand erover... Doe-democratie in actie


Doe-democratie in actie: Zaterdag wordt op dit veld (met vergunning) door bewoners van Kortvoort voor Kortvoort een festival geregeld.


In het veld zit een gat waar mensen al tijden in struikelen etc. Zand erin en klaar.

Zo bedenken en doen bewoners simpele oplossingen met korte lijnen, zelf producent zijn van die stad.


Als buurtplatform steunen we dit, sterker nog , dit IS het platform, dit soort acties bij elkaar opgeteld is wat we zijn

====
(Even als herhaalrecept:

1 september 2022

Het geld is er maar komt niet door die pijplijn....

 


Ben de hele dag hier bezig geweest met gedoe rond de (buurt-) budgetten. En ook Kbuurt burendag en week van 1104 financiering. Dit lijkt een soort ritueel te worden ieder jaar. Ik zal jullie de details besparen. De deal die we met hoofd democratisering Zuidoost/gebiedsmanager dinsdagmiddag dachten te hebben gemaakt op stadsdeelkantoor (als je inschrijft voor inspreken, gaat er ineens van alles los komen en krijg je gesprekken) bleek inderdaad dat: een worst die dinsdagmiddag werd voorgehouden zodat tijdens het inspreken https://1104enzo.nl/buurt-spreekt-in-bij-stadsdeelcomm-over-behandeling-buurtbudgetplan/ (zie inspreek tekst https://bit.ly/inspreektekst30aug2022 ) er vanuit stadsdeelbestuur/systeem gezegd zou kunnen worden : er is een proces onderweg. (inspreker neutralisatie )
Nu blijkt er weinig van die toezegging van dinsdagmiddag  vooraf het inspreken gekomen, de worst blijkt de dag na het inspreken van tafel en  een lege dop : ipv een concrete inhoudelijke toezegging zoals afgesproken, omgevormd tot een soort-van-concrete procesgang afspraak waar we nog niets mee opschieten.


We hebben daarop vandaag een tegenvoorstel geformuleerd om een deel van buurtbudgetten toch naar voren te kunnen halen. Daar wordt op gekauwd, maar einde middag kwam er een email dat dat kauwen ook al weer zal duren tot mid volgende week. Terwijl K-buurt Burendag toch echt 10 sept voor de deur staat en er druk overal van alles georganiseerd wordt en geflyerd wordt: www.bit.ly/kbuurtburendag


Omdat het allemaal niet meer bij te houden is en uit te communiceren naar de hele buurt zetten we gewoon de hele correspondente online: http://www.bit.ly/behandelingkbuurtbudgetplan
Vervolgens kwam er een double whammy binnen dat voor de eerder in het vooruitzicht gestelde 20k voor week 1104 activiteiten ook te weinig capaciteit is voor de versnelde behandeling daarvan die eerder nog in het vooruitzicht werd gesteld. Of we alles svp 4 weken zouden kunnen opschuiven.Je wordt er gek van, komt aan ’productie’ van de week nauwelijks meer toe. Wat vooral zo frustrerend is, je weet dat het geld er is, het staat bij wijze van spreken klaar. Zowel het buurtbudget 96k als de 20 k ‘’week van’’. maar er staat een systeem-apparaat tussen ons bewoners en dat geld. Het komt niet door de pijplijn.


Morgen probeer ik de stadsdeel directeur te spreken (kan die pijplijn niet dikker gemaakt worden, hulp ambtenaren vanuit Nw West of Zuid, of desnoods huur ‘Randstad’ in? )

We horen dat we niet de enige zijn met behandelnoden, dit is een structureel probleem voor heel veel initiatieven in Zuidoost, Later op de dag hoop ik iemand van het het politiek bestuur van Zuidoost te spreken.  Ik zie dat er volgende week woensdagmiddag in de Stopera een raadcommissie Democratisering is, wellicht wordt het tijd daar te gaan  inspreken. 

Er gaat heel veel goede energie van bewoners zo verloren.  We horen overal geklaag. En dit alles nog wel op de dag dat volgens sociaal cultureel planbureau het vertrouwen van de burger weer verder gedaald is. Waarvan konde.VERVOLG/NASCHRIFT  op vrijdag 2 sep

We gaan DOORRRRRR
Vandaag, vrijdag 2 sep 2022, zijn er diverse gesprekken gevoerd over de financieringen waarover we gister communiceerden. http://www.bit.ly/behandelingkbuurtbudgetplan  Een ambtelijke opmerking ‘dat het doel soms uit het oog verloren wordt waar dit geld voor is, terwijl dat doel toch echt voorop zou moeten staan’ sterkte me. 

De metafoor vanuit deze kant van een pijplijn die niet dik genoeg is voor het stuwmeer aan te behandelen of zelfs achterstallige subsidie aanvragen resoneerde. Er wordt, naar ik begrijp, capaciteit bijgeschaald om een dikkere pijplijn te creëren. Zoals 1 ambtenaar me vandaag appte ‘Er gaan wat extra radertjes draaien’.

Een uitkomst/gevolg voor ons zou kunnen zijn dat we de week van 1104 en alles wat daarbij hoort in twee delen moeten splitsen qua financiering, er van uitgaande dat alles nu optimaal loopt zoals het zou kunnen lopen zonder kinken in de kabel . Maandag ontvangen we een inhoudelijke uitslag van ons voorstel mbt tot buurtbudget-alvast-een-deel  en met ieders medewerking horen we op tijd van de 20 k aanvraag om voor de tweede week van 1104 van alles te kunnen dekken. 


We hopen van harte dat deze interventie vele andere aanvragen in Zuidoost die het ook verdienen, een steun in de rug zal geven. Het zal toch niet zo zijn dat Talita, die een busreis naar Prinsjesdag wil organiseren op 20 sept, pas 26 sept hoort of dat kan, plus 4 weken uitstel als dat nodig is. Terwijl nu juist zij politiek en burger wil verbinden. 


Dit is wat we vandaag konden doen vanuit onze rol als buurtplatform. Ja, we zijn af en toe die luis in de pels voor stadsdeel. Het zij zo. Nee, dit is geen rol die naar alle waarschijnlijkheid met de toekomstige stadsdeel panels ingevuld gaat worden. Nodig is deze rol wel. Dit is waarom we ons er zwaar voor inzetten dat elke buurt in Zuidoost, nee Amsterdam, een buurtplatform verdient als samenwerkend netwerk van actieve bewoners. ‘’They give a voice to the community and a structure for taking action’’.

Deze last minute financiering tango voelt bijna als een ritueel wat zich ieder jaar aandient bij de week ban 1104. Fijn is anders, en we zijn er nog niet, maar ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt gezien de energie die er is om het goed te krijgen bij stadsdeel en ons en oplossingsgericht te werken waar dat nodig is. 

Dus ga vooral door met organiseren van mooie dingen voor mens en buurt 10-25 september in het framework wat met de buurt hebben opgezet en klop bij ons aan als je ergens vast loopt. Meer info op www.1104enzo.nl/deweekvan1104. Dit weekend moet het programma klaar voor de drukker. We gaan dooorrrrrrr.

NA-NASCHRIFT

Goed te weten dat Talita haar subsidie om naar prinsjesdag te gaan heeft toegekend gekregen


Hier is wat er maandag 5 sep (NOT!!) , woensdag 7 sep voor het begin van de weken op Zaterdag 10 sep wordt gecommuniceerd

over de aanvraag subsidie voor de weken van 1104


Over buurtbudget


De weg er naar toe is net zo belangrijk als het feestje zelf


Verbinding in de wijk en je rol als samenwerkingsrotonde versterken: Vandaag langs bij diverse wijkpartners voor hun deelname en programma voor ''de week van 1104''. Zo haal je ook de banden weer aan en dat, het proces van opzetten, en daarmee relaties hechten , is ook deel van wat zoiets organiseren door bewoners zelf  de wijk en ons brengt. Je leert weer waar iedereen mee bezig is, wat hun programma's zijn, zij over ons waar we mee bezig zijn en meer. 


De meerwaarde van zo'n evenement gaat niet alleen om de dag of de week of het event zelf, maar ook het proces daarnaar toe is net zo belangrijk. Ongemerkt leg je weer allerlei contacten en verbanden tussen diverse partijen die elkaar goed kunnen helpen. De horizontale banden en de social fabric, sommige noemen het cohesie en community, wordt versterkt.
ook komen overal in de buurt mensen bij elkaar om samen te overleggen, zoals hier het seniorenplatform 1104 (die de verbinding legt tussen de actieve bewoners van de 4 senioren complexen in onze K-buurt) 
of actieve bewoners van de 4 Ktoren flats die gezamenlijke een burendag dag organiseren

ook zet  heel veel activo's (Woord van Henk vd Belt)  weer in actiestand om voor hun gemeenschap te zorgen en met hun gemeenschap bezig te zijn, iets wat wij dan weer kunnen steunen, Van de Javaanse gemeenschap, tot de Surinaamse mannen op het plein tot de Marokkaanse vrouwen die altijd naar de speeltuin komen, en nog veel meer zo. Zo leuk dit en zo goed dit !

30 augustus 2022

Inspreken over de behandeling van het buurtbudgetplan


We deden het inspreken gedrieën, We doen het samen als buurtcollectief

Ook interessant in het kader van constant capability ontwikkelen: Marijke had nog nooit in stadsdeelsetting ingesproken... zo creëer je meteen nieuw inspreektalent (en wat een talent is ze! )

 De kwaliteit van de video is er slecht, maar onderaan de hele video, inclusief vragen achteraf. Wat er daarna gebeurde? zie http://hartvoordekbuurt.blogspot.com/2022/09/het-geld-is-er-maar-komt-niet-door-die.html
Beste leden van de stadsdeelcommissie, goedenavond


Mijn naam is Marijke Karg, ik woon in Seniorencomplex Henriette Roland Holst in Kbuurt en samen met velen vormen we Hart voor de Kbuurt


Dank dat wij mogen inspreken. U bent voor ons de volksvertegenwoordigers die wij gekozen hebben om ons te vertegenwoordigen. Gisteren hebben wij op de laatst mogelijke termijn ingeschreven om te mogen inspreken in uw vergadering. Onze verwachting was dat ons buurtbudgetplan inmiddels behandeld zou zijn, maar we lopen vast

Onze vraag is een snellere behandeling van ons buurt budgetplan en uberhaupt een andere insteek van de uitvoering.


De buurt is al sinds december vorig jaar bezig met het buurtbudgetten plan. Deze hebben wij keurig op de deadline van 1 juli ingediend. www.bit.ly/kbuurtbudgetplan


Die een deadline kende en een uitstel van eerst februari 2022 naar 1 juni 2022 en vervolgens 1 juli. https://1104enzo.nl/deadline-buurtbudgetten-1juli/


Onderdeel van die plannen zijn zaken die deze zomer gedaan willen worden in de k-buurt en die tot de organisatieversterking kunnen leiden die beoogd wordt met model c.


Mijn naam is Ria Braaf Fränkel, ik woon in Kantershof en vorm samen met velen Hart voor de Kbuurt


bij het indienen van de plannen op 1 juli stond er een termijn van 6 weken online op de website voor de behandeling. Na het indienen op de aangegeven deadline van 1 juli is deze termijn op de website omhoog gegaan naar 8 weken. Wat niet gecommuniceerd werd, maar nu naar voren komt, dat zelfs deze acht weken niet acht weken zijn maar langer. Juridisch kan en mag dat, want er is een verlenging van de behandeltermijn met 4 weken mogelijk.


Al met al zou de behandeling van een plan dan dus een kwart jaar moeten duren? Daarmee wordt het een soort mosterd na de maaltijd.


Wat wij willen aangeven is dat volgens de systeemlogica dit vast allemaal klopt, maar dit niet werkt voor de leefwereld realiteit. Dat willen we zeker niet individuele ambtenaren aanrekenen, die doen toch echt hun best. Wel hoe dit allemaal is opgezet, met haalbaarheidstoetsen etc. We hebben eerder in de Kbuurt laten zien dat we met dit soort plannen kunnen omgaan. We vragen het vertrouwen om aan de gang te kunnen gaan en afgerekend te kunnen worden op resultaat.


Mijn naam is Mike Brantjes, ik woon in Flat Klieverink en vorm samen met velen Hart voor de Kbuurt


Model c zoals het is beoogd is echt heel goed, alleen zoals het in de uitvoering terecht is gekomen ontkracht veel van de kracht van het model c. Dat vraagt heel andere gesprekken en meer toelichting, maar is wel uiterst belangrijk willen we bewoners meer invloed geven door collectivisering per buurt in een buurtplatform. En dat willen we. We wensen het Zuidoost van harte toe. In de K-buurt hebben we laten zien wat dat een buurt kan brengen.


Nav ons inschrijven voor inspreken zijn vandaag gesprekken gevoerd op stadsdeel, waarin is aangeven dat er wellicht toch beweging mogelijk is als de kaders anders gehanteerd zouden kunnen worden. Dat wordt tussen nu en morgenmiddag bekeken. Dat zou uiteraard goed nieuws zijn. We hopen dat op die lijn kan worden doorgepakt en hebben besloten toch in te spreken

# A om jullie steun hiervoor te vragen opdat we nog deze week weten en aan de gang kunnen gaan

#B In algemene zin een andere insteek, ga uit van wat werkt in voor leefwereld. Neem ‘’wat motiveert’’ als maatstaf. Minder wantrouwen en gedoe, want het demotiveert de mensen, de bewoners die we juist willen en weten te activeren.Termijn zoals die was aangekondigd al die tijd in de aanloop naar de deadline en alle gesprekken daaromtrent:


6 weken voor de haalbaarheidstoets

Termijn zoals die na 1 juli gewijzigd blijkt naar een deadline van 1 juli (goed, die aanpassing naar 1 juli was long overdue) en tegelijk daarmee er een wijziging is aangebracht, na die indiendeadline, van de termijn 6 weken naar een termijn van 6 - 8 weken. Zonder verdere communicatie
15 augustus 2022

Een klap die na dondert

Zaterdag heb ik een flinke klap geïncasseerd, letterlijk, van een dude hier voor de flat, die zomaar uithaalde naar de rechterkant van mijn hoofd nadat woorden hem tekort schoten in een discussie die hij ineens aanzwengelde, iemand van de flat die doorgedraaid was. Die vond dat ik niet genoeg deed voor de gemeenschap. Maar het verhaal kent, zoals zo vaak, vele lagen. incl mijn relatie met de LHBTI gemeenschap. Het suisde me aan mijn rechteroor en ik zag even sterretjes. Ik heb thuis in een hoekje echt even wat tranen zitten wegpinken, wat me ook steeds meer doet af vragen: waarom doe ik dit eigenlijk? Hoe ver ga je met je intrinsieke motivatie om een buurt als deze te verbeteren, en wat is daar allemaal voor nodig? Het is onmogelijk om aan alle en ieders torenhoge verwachtingen te voldoen. En er is zoveel te doen, eigenlijk is het altijd een bodemloze put. 


En op de achtergrond speelt ook mee het dealen met de tegenwind vanuit stadsdeel, wat soms voelt als een emmer achter de boot, ipv als een buitenboordmotor. Ambtenaren kunnen naar huis gaan ‘s avonds, en het is natuurlijk ook heel goed dat ze die afstand kunnen nemen, maar lijken soms nauwelijks idee te hebben wat er allemaal speelt en wat je aandacht vraagt in de realiteit van het veld, de gemeenschap van een flat. Waar je idd onvoldoende aandacht aan kunt geven ook omdat je zo bezig bent met processen die je top-down worden aangereikt vanuit systeem logica… Wat allemaal logisch is, maar ook verstikkend. Maar fysiek geweld is van een andere orde…. En het is niet de eerste keer….http://hartvoordekbuurt.blogspot.com/2022/05/als-iemand-die-je-ooit-naar-de-keel-is.html 


We - als HvdK-  en ik -als Mike Brantjes-  proberen hier een soort goed samenwerkend orkest te laten spelen in de K-buurt. Af en toe zitten daar een hoop valse noten tussendoor of wordt er zand van buiten in gestrooid. Gelukkig heb ik de batterij weer even kunnen opladen de afgelopen weken en weer wat veerkracht, maar het was wel even slikken.


In de gedachte ‘’Whatever the problem, community is the answer’’ had ik Margaret - de onvolprezen  ’moeder’ van de community van onze flat - gevraagd een gesprek te regelen. Inmiddels was deze gozer zelf de dag erna,  kennelijk weer neergedaald op aarde,  ook op zoek naar mij om zijn excuses aan te bieden, wat hij in het bijzijn van Margaret dan ook gedaan heeft. Hij bood daarbij ook aan dat ik hem een klap terug kon geven, waar ik verder geen gebruik van heb gemaakt.


Het is soms maar een dun laagje vernis wat het leven van de buurt boetseerder afschermt van een keiharde wereld van de straat. Het was een flinke klap, en niet alleen fysiek, ook mentaal dondert ie nog wel ff na in mijn hoofd….


17 juli 2022

De kracht van Zuidoost en mooi voorbeeld van doe-democratie

 De kracht van Zuidoost! Welke boodschap had Margaret Nkansah voor de medewerkers van Royal Haskoning? 

We zijn een goed team bij Hart voor de Kbuurt en werken in de volle breedte zo inclusief mogelijk samen. Soms op manieren dat buitenstaanders zich bijna niet kunnen voorstellen. Het tekent de kracht van Amsterdam Zuidoost! Zo bezochten Margaret en Mike deze week de Amsterdamse vestiging van Royal Haskoning DHV om samen, en samen met Masterplan Zuidoost en Bureau Social Return (BSR) van de gemeente Amsterdam, een presentatie te geven en hun steun te vragen voor een Energie Wijk Transitie Hub in de K-buurt. In deze video de bijdragen van Margaret Nkansah uitgelicht. Kijk vooral haar gepassioneerde oproep vanaf minuut 7 : https://youtu.be/Ej-3O_O-Ru4?t=415 [ Video staat voorgesorteerd op die tijd ]

De hele presentatie video is te zien via www.bit.ly/videohvdkroyalhaskoning14juli2022

De slide presentatie staat online op www.bit.ly/hvdkroyalhaskoning14juli2022 maar is niet compleet zonder de mondelinge toelichting.

Mee-beslis democratie en/of de doe-democratie

Op een hoger abstractie niveau: bovenstaande actie vanuit bewoners, samen met gemeente, voor een wijktransitiehub is een mooi voorbeeld van democratisering, maar dan die andere vorm van democratisering,

niet democratisering als in de meebeslis democratie waar je in een bijeenkomst geeltjes mag plakken over beleidsprio’s of projecten, maar democratisering als in de doe-kracht ontginnen van de bewoners.

Bij democratisering wordt vaak gedacht aan meer mensen laten meebeslissen. Maar is ook die andere vorm van democratisering die helaas te vaak in alle discussies over democratisering zo vaak het ondergeschoven kind van de rekening lijkt te zijn: de doe-democratie. Bewoners die zelf samen de handen uit de mouwen steken om te zorgen voor mens, buurt, stad en wereld. Democratisering van de uitvoering zou je het ook kunnen benoemen. Het zit helaas te vaak in de verdrukking in alle discussies en het denken over democratisering, reden waarom van onderop in de stad de roep klinkt voor een buurtplatform recht, de roep voor de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel [doe niet voor een gemeenschap wat een gemeenschap zelf kan (leren) ] en waarom buurtbudgetten model c / Zuidoost (buurt zelforganisatie versterking) zo belangrijk is overeind te houden, ondanks alle ruis die in de uitvoering daarvan is geïnjecteerd.19 juni 2022

Is BuurtPlatformRecht niet een truc van wat bewoners om concurrentie in de buurt te onderdrukken?

De bedoeling van het buurtplatformrecht is om collectivisering te bevorderen en zo meer  balans te krijgen in de  ongelijke machtsverhouding tussen bewoners met overheid, woningcorporaties etc 

Recent kwam ik de vraag tegen: 

‘wordt met het toekennen van dat recht dan de concurrentie in zo'n buurt niet onderuit gehaald?’ 

 

Het interessante is dat die vraag vooral vanuit ambtelijke kringen wordt gesteld of partijen die in een afhankelijkheidsrelatie van hen verkeren.  De meeste bewoners zien het voordeel van samenwerken, ook al heeft samenwerken in de praktijk ook zijn uitdagingen want het vraag investering in tijd, etc. De netto waarde is echter positief.

Waar de gedachtegang misgaat is dat de vraag over ''concurrentie'' stellen, de aanname inhoudt alsof er in een buurt sprake van een concurrentie model zou moeten zijn.  Het hele idee van het buurtplatformrecht is nu juist om de samenwerking te bevorderen dus van concurrentie naar collectivisering.

Op buurtniveau heeft het namelijk geen zin om toch al schaarse intrinsieke motivatie van mensen die zich met hart en ziel  inzetten voor een betere buurt,  te verdelen. Je mag blij zijn als een aantal actieve bewoners zich inzetten om de opening van de speeltuin van Karspelhof of Koortvoort te organiseren, en dat je dat als buurtsamenwerkingsrotonde kunt ondersteunen waardoor er dingen van de grond komen die anders niet van de grond komen. Het maken van zo'n flyer lukt omdat het netwerk in de buurt is ontstaan waardoor je elkaar weet te vinden,  en verder is het liefdewerk om 23:00 uur 's vonds. Niet echt iets waar ''concurrentie'' een rol zou kunnen spelen. Als iemand anders het wil doen. graag! Wel speelt capability development een rol: door ook anderen zo te leren flyers te maken. Of te leren dit om te zetten naar een banner:En zo zo'n event, hun event,  meer mensen kan trekken dan anders zouden komen. Zulke successen maakt het leuk, motiveert ook anderen weer wat te organiseren en zo ontstaat een vliegwiel vol actieve bewoners en activiteiten. Dit is waarom K-buurt door veel andere buurten in Zuidoost met enige jalouzie bekeken wordt. En door delen van het ambtelijk apparaat met enige schrik omdat die dit niet gewend zijn.

Als er een wijkkrantje of buurtwebsite wordt gemaakt,  dan is dat vaak een of twee mensen die zich daarvoor tot de naad  inzetten.  Het heeft geen zin een tweede wijkkrantje te beginnen. Dat is zo absurd op buurtnivo. Als anderen zich ook willen inzetten voor een wijkkrantje, dan heeft het zin om krachten te bundelen, om daarbij aan te sluiten en zo mogelijk ook weer voor duurzaamheid te zorgen doordat er nieuw bloed in het wijkkrantjes team komt die het stokje over kan nemen.

Nog zo'n voorbeeld is de grote bewonersbijeenkomst van de buurt.  Het heeft geen zin om twee apart georganiseerde ‘’grote bewonersbijeenkomsten’’ naast elkaar te houden,  maar juist omdat het in samenwerking te doen met zoveel mogelijk partijen in zo’n buurt om het daarmee zo groot mogelijk te maken,  vanwege het netwerk effect.

 

Of als de stad probeert de metrolijn 53 naar het gebied te knippen, dan heeft het geen zin om twee of meerdere  actiegroepen op te richten die allebei hun eigen actie gaan doen, dan ga je bundelen. dan ben je effectiever.

Het denken in concurrentie wordt gevoed door het denken in efficiency in een soort marktdenken. Een buurt is te klein voor ‘’markt’’ en maatschappelijk initiatief moet je niet willen zien en zetten een ‘’effciency’’ blik, maar een effectiviteits blik.  Het denken in een buurt is in buurtwaarde verhogen. 

 Het is inmiddels onze ervaring dat als het doel de buurt verbeteren, echt het doel is, er zeker en altijd wordt samengewerkt.  Alleen als niet het gezamenlijk doel de buurt beter maken, maar de ‘’ik’’ voorop staat,  dan gaat het mis als in:

  •  Word ik wel gezien
  •  Krijg ik wel geld
  • Of als er vanuit de overheid (of andere externe partijen)  top down door interventies concurrentie wordt aangemoedigd en in kracht wordt gezet. 

Op de een of andere manier lijkt  de overheid het heel fijn te vinden om actief steeds verschillende partijen los van elkaar in kracht te zetten in zo'n  buurt waardoor er concurrentie ontstaat en de sociale infrastructuur in de buurt ontwricht wordt. Het Kuifje in Afrika effect noemen we dat ook wel. We hebben in Kbuurt inmiddels legio voorbeelden. KBuurtfestivalGate is er wel een hele prangende van  

Ook het hele gedoe met door de overheid geactiveerde KortvoorVooruit scharen we in deze categorie. 

Ook hoe de uitvoering van buurtbudget model Zuidoost ter hand is genomen, waar met het verdelen van geld is begonnen (waardoor dus iedereen concurrent van elkaar wordt), ipv met het bouwen van organisatie en/door het samen uitvoeren van projecten (Zie blogbericht Buurtbudgetten in Zuidoost: geldverdeel exercitie of buurtplatform opbouw? )


Uiteindelijk na heel veel gedoe komt dit altijd wel weer bij elkaar ( Zie blogbericht: http://hartvoordekbuurt.blogspot.com/2022/05/als-iemand-die-je-ooit-naar-de-keel-is.html )  maar de schade is enorm: in cohesie, in motivatie weglekken van energie naar zaken die helemaal de buurt niet verbeteren. 

Het doel van een buurtplatform is nu juist de samenwerkingsrotonde te zijn.  Iedereen die wil bijdragen en fijn samenwerkt is welkom.  Daar zit geen dwang achter. Als mevrouw A op datum Z een braderie wil houden en Mevrouw B op diezelfde datum Z ook, dan mag dat. Alleen zal de buurt er beter van worden als ze het vervolgens samen gaan doen op die dag Z en krachten A en B bundelen. Daar ligt de rol van het buurtplatform. (voorbeeld uit de praktijk, vorig jaar wilden 3 partijen uit de buurt in de week van 1104 apart een kleding weggeefactie organiseren, we hebben ze kunnen bewegen het samen te doen onder de overkapping van het Metrostation en er een leuk event van gemaakt waardoor zowel de buurt als de deelnemende partijen het beter kregen)Het is ook belangrijk om de basisinfrastructuur en organisatie van een buurtplatform te begrijpen. Het is vooral de collectie van de actieve kernen in de buurt, de  samenwerkende actieve bewoners in de flats en woon complexen, soms met formele VVE of BewCom status, maar soms ook gewoon de ‘’energiebommetjes’’ die zorg hebben voor woonomgeving en bewoners, die de ruggegraat vormen. ( zie blogbericht http://hartvoordekbuurt.blogspot.com/2022/03/de-ruggegraat-van-de-buurtorganisatie.html ) Daar mag je al blij mee zijn dat die bewoners het überhaupt doen. Daar zit geen ‘concurrentie’ in. Wie echt zorg heeft voor flat of wijkje , is blij als anderen aansluiten.

Het buurtplatform is daar ondersteunend aan. Ook daar zit geen concurrentie model achter, het is al sloven. Alleen als er top down een ander entiteit of sociale infrastructuur in zo’n buurt wordt gezet die ahw een eigen koninkrijk krijgt aangeboden gaat het mis. Daar zijn we heeeel veel tijd aan kwijt. Precies dat heeft ook geleid tot de noodkreet voor het buurtplatformrecht. ‘’Get off our back, laat de samenwerking in zo’n buurt tot stand komen ipv die steeds weer van tegenwind te voorzien’’

Vandaar dat een van de  onderdelen  van het buurtplatform recht is: geen parallelle infrastructuren meer top-down de wijk in, maar als overheid beweeg alle partijen om samen dat buurtplatform te vormen en versterken. ''

‘Beweeg ze’, dat is anders dan ’ gedwongen samenwerking’: De participatie Notitie van Zuidoost zegt het zo mooi 

‘’ Als stadsdeel  leggen wij wel verbindingen maar wij leggen geen verbindingen op’’

 

Zie het buurtplatform dus niet als een van vele stakeholders allemaal naast elkaar in zo’n buurt . Zie het buurtplatform ook zeker niet als de enige stakeholder, er zijn er vele in zo’n buurt,  maar zie het buurtplatform wel  als een stakeholder met een speciale rol, en help hen juist die rol te versterken, zodat ’ giving a voice to the community and structure for taking action together’’ beter ingevuld kan worden. 

Tenminste als het je er om gaat bewoners in een sterkere positie te brengen . In de praktijk  is  het buurtplatformrecht daar keihard voor nodig omdat er teveel tegenwind in plaats van meewind is voor de collectivisering van de buurt. Het ''in concurrentie denken'' levert zeker een bijdrage aan die tegenwind.


4 juni 2022

Met de georganiseerde actieve bewoners om tafel, waarom kan het wel in Noord en niet in Zuidoost ?

 

Gister, vrijdag 3 juni 2022, kwam een schakering aan buurten uit de brede stad Amsterdam bijeen die samen aan de buurtpatformrecht proeftuin meedoen. We doen dat maandelijks, onder roulerend voorzitterschap, en het geeft de mogelijkheid om als buurtcollectieven van actieve bewoners uit diverse buurten ervaringen uit te wisselenDe dag ervoor, donderdag 2 juni 2022, was een meeting geweest in het kader van het van onderop geïnitieerde programma ‘bouwen aan buurtplatformen Zuidoost’ , een aantal kernteamleden, trekkers, penvoerders-in-spe voor het buurtbudget model Zuidoost , voor samenspraak, intervisie, etc. Ook onder roulerend voorzitterschap iedere maand.Het valt me op hoe groot het verschil is tussen Noord, waar nu gewoon de knoop is doorgehakt ’we gaan met de georganiseerde actieve bewoners aan tafel en en die ook faciliteren’ (een ruimte aan een winkelstraat, regelmatig overleg met de burgemeester, en zie ook https://www.rodi.nl/amsterdam-noord/299373/noord-scherp-onder-het-vergrootglas :


dat had vorige week een bijzonder intermezzo tot gevolg[...] een groep van zo’n vijftien actieve Noorderlingen (namens het samenwerkingsverband Red Amsterdam Noord) die vorige week uitgebreid het woord kreeg, dat gebeurt eigenlijk nooit.

De gemeente gaf al twee stadsdelen extra bestuurlijke en financiële aandacht via de masterplannen Zuid-Oost en Nieuw-West. Daar komt met ingang van heden, volgens het nieuwe coalitieakkoord, een derde bij: de Aanpak Noord, [...] om de komende 25 jaar, aldus Bleeker in haar presentatie, extra in te zetten op Noord. En dat samen met bewoners, dus daarmee kwamen gemeente en Red Amsterdam Noord mooi bij elkaar op deze avond in de Stadsdeelcommissie.

een stevige aanpak van de Noordse vraagstukken is dringend noodzakelijk. En dat de gerichte Noord-aanpak de komende periode niet anders gebeurt dan samen met actieve bewoners, staat nu buiten kijf.

En stadsdeel Zuidoost waar men ambtelijk het collectiviseren of niet begrijpt of niet wil, maar in ieder geval tegenwind geeft, er een uitputtingsslag van maakt, voor buurtbudget hun zeer eenzijdig en beperkt repertoire van manier van werken probeert op te leggen, (Hou vooral meetings met bewoners om te komen tot projecten carrousels ) wat de vaart neemt uit de collectivisering, wat juridisch vast mag maar doelmatig is het niet ( Zie ook blogpost Hoe de uitvoering van buurtbudget als projectencarrousel echte bewonersinvloed frustreert )
En zelfs zelf sociale infrastructuur constructies bedenkt en in positie brengt om verdeeldheid in buurten te zaaien waar al wel een sterke collectivisering heeft plaatsgevonden.

Waar zelfs de coalitie van buurten Zuidoost niet als serieuze partner werd meegenomen in het buurtbudgetproces, dit had in cocreatie gedaan kunnen worden tot ieders voordeel. Er dreigt nu een serieus gemiste kans.

De voorzitter van de stadsdeelcommissie Zuidoost was aanwezig donderdag en hoorde het aan.

De vraag die ik me stel:

Wanneer wordt die knoop nu ook in stadsdeel Zuidoost eens doorgehakt? ‘we gaan met de georganiseerde actieve bewoners aan tafel en en die ook faciliteren’ en dan niet in bestuurlijke uitspraken, die zijn er genoeg, maar in concrete daden van het uitvoerend apparaat?


PS daarbij aangetekend dat er ook zeker delen van het ambtelijk apparaat zijn die deze slag al gemaakt hebben, met ook zeer concreet voordelig resultaat voor mens, buurt en stad, zie bijvoorbeeld de recente uitzending van EenVandaag: https://1104enzo.nl/kbuurt-landelijk-als-voorbeeld-genoemd/

29 mei 2022

Als iemand die je ooit naar de keel is gegrepen, excuses komt aanbieden


Dat was toch een mooi begin van de zondag. In de Albert Heijn kwam ik X tegen. X had in de tijd van het begin van het buurtbudget, 2019 praten we, mij in de Albert Heijn naar de keel gegrepen. Dat heeft me toen erg aangegrepen, We hebben het er intern bij Hart voor de Kbuurt ook veel over gehad: gesprekken die ook in het bestuur van de Stichting Hart voor de Kbuurt zijn gevoerd over de veiligheid van dit werk doen. Is buurtbudget een veiligheidsrisico gezien de tegendruk die zoiets  opwekt, en dan niet alleen de mentale uitputtingsslag maar zelfs de fysieke veiligheidsaspecten, doodsbedreigingen op de muur, keelgrijpen etc .Bericht op de muur, niet van X, maar wel in dezelfde tijd als dat ik naar de keel werd gegrepen

Ik heb dit geweldsincident ook altijd gezien als een uitvloeisel van de verdeeldheid die in die tijd actief de buurt werd ingeduwd vanuit ons gebiedsteam. Ergens aan de periferie slaan er dan altijd mensen door die denken in hun daden gesteund te worden door de woorden die ze horen rondgaan. Dit keelgrijpen in de Appie was zo’n incident (Er waren er meer, van een bloedbek geslagen worden, tot de intimidatie waarvan nog de deuken in de kantoordeur zitten). Destijds is dit veiligheidsaspect ook bij het Dagelijks bestuur en in evaluaties van buurtbudget aangekaart. Het is geen nieuws.


Vanochtend kwam ik X dus weer tegen in de Albert Heijn.  We maakten een praatje omdat ik beter wilde begrijpen wat hij had ingevuld als buurt verbeteridee voor de buurt in het online dien-je-verbeter-voorstel-in formulier van https://1104enzo.nl/k-buurt-verbeter-plan-indienen/ . Het gesprek nam een onverwachte wending toen X zomaar out-of-the-blue zijn excuses begon te maken voor wat destijds gebeurde. Hij zei dat ie me wel 1000 excuses zou willen aanbieden voor zijn houding en wat er die tijd gebeurd was.Inmiddels, na nu meerdere jaren, ziet hij wat we doen, welke echte resultaten we boeken en welke inspanningen dat vraagt, hoe we vechten voor de buurt, ook zijn buurt en de mensen die ook hem zo lief zijn. Samen met Lizette, ook zo een die echt vecht en waar hij terecht grote bewondering voor heeft. En er zijn er gelukkig meer in deze buurt, misschien niet altijd zichtbaar omdat ze het daar niet voor doen, maar we kennen ze!  Waar vele anderen er vooral alleen maar over praten, naar bijeenkomsten er over gaan, eerst vragen of er wel geld is voor ze aan de slag gaan of mooie woorden rondpompen op papier.Uiteraard heb ik die excuses aanvaard en gezegd dat ik heel blij was dat hij dit durfde uit te spreken. Daar is moed voor nodig. We voerden het gesprek over hoe teveel mensen in deze buurt teveel ego hebben en hoe hen dat, en daarmee de buurt, teveel in de weg zit. Hij zei ‘’ ik zat echt helemaal fout destijds, maar was zo bezig met mezelf, of ik wel gezien werd, dat soort dingen. Ik luisterde naar wat over je gezegd werd ipv te kijken naar het verschil dat je maakt, Dank je wel dat je toch bent doorgegaan Mike’’X staat niet alleen. Er zijn het afgelopen jaar meerdere mensen naar me toe gekomen , waar op enig moment met enige wrijving de relatie geklapt is,  om actief hun excuses aan te bieden voor de trouble they caused, deelden dat ze toch wel heel blij waren met wat ik ze heb geleerd, mogelijkheden gegeven , aangaven dat ze destijds met de verkeerde bril op keken en met wie het nu weer fijn samenwerken is.Dat geeft optimisme voor de toekomst. En ook ruggesteun voor ’’Waai niet met alle winden mee, doe waar je in geloofd en ga voor draagvlak door het resultaat en daadkracht dat je levert, ipv instemming van iedereen vooraf te zoeken. Het is onmogelijk het iedereen altijd naar de zin te maken, maar doe wat je wel kunt, doe het met de beste bedoelingen, en meer kun je ook niet doen''. Al blijft wel de vraag: ‘’hoeveel energie mag dit allemaal kosten’’. Ergens zijn ook bij mij grenzen. Het moet wel een beetje leuk zijn, om dit vrijwilligerswerk te blijven doen. En dit was dan wel het dweilen, maar ‘’ gaat die kraan van verdeeldheid-zaaien ooit dicht’’?


‘’Wil je me een Brasa geven Mike?’’ Zo gingen we uit elkaar en begon de zondagochtend totaal onverwacht op een heel positieve vibe

24 mei 2022

Hoe de uitvoering van buurtbudget als projectencarrousel echte bewonersinvloed frustreert


Op 8 december 2021 werd in een Zuidoost brede online meeting door stadsdeel Zuidoost aangegeven hoe het buurtbudget in Zuidoost zou worden ingezet. Er zijn drie modellen waar stadsdelen in Amsterdam uit konden kiezen, a,b en c. 
Modellen a en b kenmerken zich door buurtverbeterprojecten. 
Model c kenmerkt zich door in te zetten op community building, zelforganisatie per buurt, waardoor en langere termijn en grotere invloed naar bewoners kan gaan. Verbeter-je-buurt initiatieven zijn vaak zeker heel goede en heel belangrijke ideeën, maar hebben vaak een eenmalig karakter, zijn vaak incidenteel van aard en te vaak brengt een dergelijke insteek van buurtbudget verdeeldheid in een buurt aangezien als 'geld verdelen' het uitgangspunt is bewoners ahw concurrenten van elkaar worden. Zelf-organisatie en collectivisering van bewoners daarentegen kan verandering van structurele aard brengen.


Hart voor de K-buurt laat zien wat een sterke buurtorganisatie een buurt kan brengen: 
  • Metro 53 die zou worden geknipt, rijdt nog steeds rechtstreeks naar Centraal, 
  • 610.000 euro extra geld wat vanuit ontwikkelbuurtenbudget naar Kbuurt is gegaan na een lobby van de buurt in de centrale stad, 
  • Meer nadruk op bewonersinvloed in het Masterplan dan oorspronkelijk bedacht 
  • 500 extra woningen voor jongeren uit de buurt in het Kmidden traject, 
  • Een door jongeren van de buurt zelf georganiseerd jongerenfestival ''shutdown1104'' , het had de opmaat kunnen zijn naar een jongerencentrum mede door de jongeren zelf gerund 
  • een buurthuis wat meer dan gehalveerd zou worden, wordt in de toekomst groter en heeft 15 jaar programmeringsgeld,
en nog veel meer waar de buurt concreet veel mee is opgeschoten

Zoiets is niet van te voren in een plan te vatten, maar je moet dus ook niet meer gaan denken in activiteiten plannen maken als projectencarrousel, maar in organisatie-opbouw waarmee je gemeenschapsvorming en gemeenschapkracht gaat bereiken.


Na uitgebreide consultatie is er in Zuidoost gekozen voor model c: Daarbij zal ook meegespeeld hebben dat voor de buurverbeterprojecten in een buurt vaak ook al andere middelen, zoals een bewonersinitiatief subsidies, beschikbaar zijn. Maar subsidies lospeuteren vraagt wederom een goede buurt organisatie om die middelen ook daadwerkelijk te activeren en te besteden in een buurt. 

Ook zal meegespeeld hebben dat de door ons gekozen volksvertegenwoordigers, de stadsdeelcommissie, hebben aangegeven dat ze willen dat bewoners via buurtbudget op deze manier meer invloed moeten krijgen, zie hun advies over de aanwending van buurtbudgetten model c : https://zuidoost.notubiz.nl/document/9710345/2/Advies+SDC+-+integraal+plan+buurtbudgetten_V4
waarin o.a.:

Zet in op ‘het stimuleren van een duurzaam bewonersplatform per (organische)buurt’, met een visie van een buurtplatform in iedere buurt in Zuidoost op de lange termijn
[..]
Een les is dat deze aanpak het risico kent dat bewoners meerollen in gewoonten, systemen en perspectieven/ beleid van de overheid. Dat kan ten koste gaan van hun onafhankelijkheid, van het maatwerk en hun daadkracht.
[...]
Biedt dit kansen waarbij het los kan opereren van de ambtelijke planning, processen en systematiek 
[...]
Ga uit van de kracht die er is. Als die er nog NIET is kan dat niet van bovenaf 'bepaald' of 'georganiseerd' worden. (zie ook de HvA aanbeveling ‘’zet leiderschap in kracht’’)
[...]
Erken de bestaande actieve bewoners en erken het leiderschap wat er in een buurt is, deze hoeft niet perfect te zijn, ondersteun dat zonder dat te sturen met dwingende kaders over werkwijze


aldus enkele zinsneden uit het advies van de stadsdeelcommissie in 2021

Hart voor de K-buurt wordt niet alleen als voorbeeld gezien wat zoiets een buurt kan brengen, maar ook hoe dat dan werkt., Landelijk onderzoeksbureau Movisie heeft er een rapport over uitgebracht waarin Hart voor de Kbuurt als goed voorbeeld werd genoemd  www.bit.ly/movisieinclusieveburgermacht en recent ontving dit bewonerscollectief de Nieuw Amsterdam prijs.


Al op 14 oktober 2021 is de hand uitgestoken, per email het was toen nog Corona, aan stadsdeel om samen om de tafel te gaan over procesdesign van de uitrol van buurtbudget in Zuidoost, omdat we immers al 3 jaar aan het experimenteren zijn voor de stad met buurtbudget. Die uitnodiging is onbeantwoord gebleven.


Na de Zuidoost brede meeting over buurtbudget op 8 december 2021 keken velen uit hoe stadsdeel dan de community building in de buurten handen en voeten zou gaan geven. Wat schets onze verbazing dat in uitvoering al in de eerste communicaties toch werd uitgedragen als zouden mensen bij elkaar moeten komen en hun buurtverbeterplannen kunnen indienen.

Toch weer een projectencarrousel aanpak! En precies de aanpak die in G-buurt 2018 is ingezet met de voor community vorming uiteindelijk verwoestend resultaat. Leert dit stadsdeel dan niet? Daarop is om bijsturing gevraagd, deze blog tekst is ongeveer de email die aan Stadsdeel is verstuurd.http://hartvoordekbuurt.blogspot.com/2022/02/snel-bijsturen-naar-doel-buurtbudget.html


In verdere ambtelijke gesprekken met komt eigenlijk aan het licht dat in de uitvoering gefrustreerd wordt wat het politiek bestuur wil en wat de door ons gekozen volksvertegenwoordigers meegaven. Zie ook blogtekst :http://hartvoordekbuurt.blogspot.com/2022/05/bewonersinvloed-vergroot-democratisering-onbedoeld-de-tweedeling.html


Een recente communicatie, 11 mei 2022, van stadsdeel draagt nog steeds hetzelfde uit
Er had ook kunnen staan ''Samen Sterker worden met Buurtbudget'' Maar dat staat er niet. Dat laatste is nu al een half jaar consistent niet gemessaged, en wel 'kom met plannetjes' . Net als de methodiek waarbij het repertoire beperkt lijkt tot ''kom samen in een hok en maak een plan'' waarbij het vooral een meebeslis traject wordt, in plaats van gemeenschapsvorming en gemeenschapskracht ontwikkel traject.


We moeten eerlijk zijn dat de hobbels niet alleen in het uitvoerend apparaat liggen. ook veel bewoners weten niet beter, de verdoving van het BBQ budgetje wordt dat ook wel genoemd, en kunnen zich onvoldoende een voorstelling maken dat het ook totaal anders zou kunnen en wat dat dan zou brengen. Maar aan die onkunde is de eenzijdige berichtgeving vanuit stadsdeel mede debet aan. Juist in de voorlichting dat en hoe het totaal anders kan en wat een krachtig bewonersplatform je dan brengt, lag en ligt een taak voor stadsdeel en ondersteunende instanties. Er wordt nu mondjes maat af en toe het woord ‘’community building’’ gebezigd, maar nauwelijks handen en voeten gegeven, en vervolgens weer overgegaan tot de projectencarrousel.


De vraag kan worden gesteld: wil het uitvoerend apparaat van stadsdeel wel dat er krachtige bewonersorganisaties gaan ontstaan die het uitvoerend apparaat van de overheid scherp houden, of vinden ze dat maar lastig. Wat vinden ze van alle onrust die is ontstaan in diverse buurten en zelfs verdeeldheid in sommige andere buurten, die, geheel voorspeld en voorspelbaar, is ontstaan. Men wil zelfs het buurtplatformrecht voor het gemak maar niet van toepassing verklaren op de buurtbudgetten uitvoering. 

Het geeft aan hoezeer het uitvoerend apparaat niet omarmd dat bewoners collectiviseren en samen een krachtiger stem kunnen vormen en laten horen die structurele verandering kan brengen. Het antwoord, de sentimenten en drijfveren die in het uitvoerend apparaat leven,  zal waarschijnlijk nooit bekend worden, bekend is wel dat de uitvoering en communicatie zoals die nu plaatsvindt maakt dat buurtbudget een struggle is voor actieve bewonerscollectieven per buurt in plaats van een steun in de rug.


De stadsdeelcommissie gaf ook mee

Leer er van, dus wees ook kritisch naar de ambtelijke organisatie/ bemoeienis.De vraag die Hart voor de Kbuurt zich nu stelt is tweeledig  'hoe dit leren wordt vormgegeven?' 
en ''hoe nu verder van waar we nu zijn, opdat dit niet de norm wordt van hoe het zou moeten gaan?''

29 april 2022

Bewonersinvloed: Vergroot democratisering, onbedoeld, de tweedeling van de maatschappij?

In Amsterdam Zuidoost is het de bedoeling van het politiek bestuur om de buurtbudgetten van het  democratiseringsprogramma van de gemeente,  te gebruiken om sterke(re) bewonersplatformen per buurt te bouwen en die ook positie te geven tov de overheid. zie oa https://youtu.be/KO8Y2gQId8Y (2 min) 


We merken in de praktijk dat in de ambtelijke uitvoering dit niet omarmd wordt, en teruggebogen wordt naar aanspreken van individuele bewoners om te komen met hun individuele buurtverbeteridee, wat dingen oplevert als een bloemenlint. Nu is er niets mis met een bloemenlint, alleen verandert het structureel niet heel veel. Terwijl het juist de onderkant van de maatschappij is die structurele verandering zo nodig heeft.


Waar kan dit nu aan liggen?


Er zijn diverse manieren om bewoners-invloed te regelen: individueel je stem laten horen is iets wat bij de bovenbubble van de maatschappij past. Aan de onderkant van de maatschappij werkt het vaak anders, sleutelfiguren spelen vaak een belangrijke rol om een stem te geven aan hen die je te weinig hoort of ziet. Mensen weten niet alle issues, zijn te vaak bezig met overleven, maar vertrouwen op basis van ervaring in de buurt, dat iemand die ze vertrouwen voor hen het beste zal realiseren. Dat is het model van de ge-organiseerde bewoner, invloed door collectivisering.
Wat ik zie gebeuren is dat veel beleidsmakers en -uitvoerders minder bekend zijn met dit model of er minder affiniteit mee hebben (want ze hebben zelf immers die noodzaak niet via een sleutelfiguur hun stem te laten horen) , en vwb bijvoorbeeld buurtbudget implementatie liever inzetten op bewoners die individueel een bloemenlint naar voren brengen (ongevaarlijk) dan op georganiseerde bewoners in kracht zetten (die vervolgens transparantie gaan eisen,  de tweedeling van de samenleving gaan aankaarten, gaan agenderen dat ze beter bediend willen worden door de overheid en instanties, etc. )Ongetwijfeld gaan de ambtenaren niet buiten hun boekje, want er is vast ruimte tot interpretatie bij de uitvoering, de zogenaamde regelruimte. Maar in de uitvoering van beleid zit kennelijk macht. Hoeveel invloed geef je bewoners en op welke manier geef je die invloed. Bouw je met buurtbudget een zelforganisatie op met ballen, of hou je het liever bij een buurtbudget proces waar het proces zoals ambtenaren dat als goed ervaren centraal wordt gesteld,  en de invloed van bewoners beperkt tot de invloed op de besteding van het budget en er geen lange termijn en structurele invloed mee wordt gebouwd? Terwijl op die manier dit democratiseringsbudget juist wel heel veel meer maatschappelijk effect, waarde en rendement zou kunnen toevoegen.

Ik ga er sowieso van uit dat iedere ambtenaar de publieke zaak goed dient, onwil zal het zeker niet zijn. Ik zie wel onbekendheid en een gebrek aan affiniteit, of misschien is het ongemakkelijkheid, met deze vorm van bewonersinvloed en dat zou kunnen verklaren waarom afd democratisering in Zuidoost niet lijkt uit te voeren wat we al tijden vragen en het dagelijks bestuur van Zuidoost expliciet aangeeft: de buurtbudgetten gebruiken om sterke(re) bewonersplatformen te bouwen per buurt die een positie tov de overheid kunnen pakken. Er wordt begonnen met een 'geld-verdeel-proces' in plaats van met ‘wat is er nodig voor organisatie-opbouw-proces' (zie ook eerdere blogpost http://hartvoordekbuurt.blogspot.com/2022/02/snel-bijsturen-naar-doel-buurtbudget.html )
met een proces wat ze kennen omdat ze zich misschien geen voorstelling kunnen maken dat er ook een heel ander soort proces mogelijk is.En zo blijft relatief de grotere invloed van de bovenbubble in stand doordat het model van invloed hen/ons past en in stand blijft  en het model van invloed-via-georganiseerde-bewoners steeds moet vechten om aan tafel te komen en in kracht gezet te worden.


****


PS toegevoegd 1 mei : zie ook dit  artikel in de Groene over sociale ontbinding en hoe de samenleving steeds meer segregeert langs de breuklijnen tussen rijk en arm

PPS Zie ook de eerdere blogpost Buurtbudgetten in Zuidoost: geldverdeel exercitie of buurtplatform opbouw? waar we dit aan zagen komen.
Deze issue is al langer onderwerp van aandacht en concern.  Zie ook bijvoorbeeld dit artikel in de Zuidoostenmeer van al weer 30 september 2021 
Wat vreemd is dat ondanks dat Hart voor de Kbuurt  links en rechts als voorbeeld wordt gesteld, en zelfs prijzen krijgt, niemand een keer langskomt om het gesprek eens aan te gaan wat nu precies de sleutel succesvoorwaarden zijn, wat daaruit te leren is, om wat in K-buurt gebeurt te kunnen doorzetten naar de rest van Zuidoost en met het kader van de buurtbudgetten model c/zuidoost (zie de video bovenaan deze blog) . Communicaties met stadsdeel waarin dat gesprek werd aanboden, bleven onbeantwoord. Wat het gevoel versterkt dat dit soort invloed, van georganiseerde en gecollectiviseerde bewoners per buurt, wel met de mond wordt beleden als wenselijk maar dat niet in daden wordt omarmd.8 april 2022

Ambtenaar in paniek, bewoners krijgen teveel invloed

En toen werd ik gebeld. We hebben goed werk gedaan met het bouwen van de GGD priklocatie Kraaiennest , die als een UFO in ongeveer 3 weken ineens in de K-buurt stond, maar waarvan de parkeerlocaties en mogelijke overlast nogal wat ruis dreigden te veroorzaken in de buurt.

We hebben deze onderwerpen, omdat we de buurt en de mensen goed kennen, weten waar de voedselbossen gepland zijn, weten wie er hoe in zit in de buurt etc  met de betrokken bewoners en betrokken ambtenaren van de GGD die deze locatie moesten bouwen, alles uiteindelijk in goede banen weten te leiden. Daar zijn we best trots op. Zo maak je je rol als buurtplatform waar. En toen belde een van die GGD ambtenaren….

 Ik viel ongeveer van mijn stoel, 

Ambtenaar (april 2022) :

Ik had contact met een collega-ambtenaar, die zei dat ik geen contact met jou mag hebben

Ik denk, dat bepaal ik zelf wel, ik kan moeilijk jouw wegdrukken als jij me belt…

Schijnbaar zit er een <functie ambtenaar in stadsdeel>  in een van jouw appgroepen en die is helemaal in paniek

ze zijn bang dat bewoners te veel invloed krijgen of zo

Ik ben daar heel open in,’we moeten er samen iets moois van maken’’ ik duw een GGD paviljoen jullie buurt in, dat is toch alle reden om daar het gesprek over aan te gaan?’’


Anders dan dat GGD paviljoen, komt dit  komt natuurlijk niet uit de lucht kwam vallen. Er bereiken ons vele verhalen en signalen dat Hart voor de K-buurt  door het ambtenaren die juist Bijlmer Oost zouden moeten verheffen, actief in het verdomhoekje wordt gepositioneerd. Wijkpartners van allerlei signatuur komen naar on toe en vragen ‘’jullie doen zoveel goede dingen voor de buurt, waarom horen we van het <naam ambtelijk team>  als zouden jullie vreselijke dingen doen en raden ze ons aan niet met Hart voor de K-buurt samen te werken?  


Veel wijkparters zijn juist uber blij met wat we doen en hoe we het doen.  Veel signalen bereiken ons dat we negatief worden weggezet, we zijn niet gek en we zijn niet doof. We hebben het ook al aangekaart bij Stadsdeel, maar zonder gehoor of gevolg. 

Een gevolg is wel dat we ons niet langer veilig voelen informatie te delen met die delen van stadsdeel die een directe relatie hebben met <naam ambtelijk team>.

Dat dit gebeurt wisten we al. Waarom het gebeurt weten we nu eindelijk ook.