4 juni 2022

Met de georganiseerde actieve bewoners om tafel, waarom kan het wel in Noord en niet in Zuidoost ?

 

Gister, vrijdag 3 juni 2022, kwam een schakering aan buurten uit de brede stad Amsterdam bijeen die samen aan de buurtpatformrecht proeftuin meedoen. We doen dat maandelijks, onder roulerend voorzitterschap, en het geeft de mogelijkheid om als buurtcollectieven van actieve bewoners uit diverse buurten ervaringen uit te wisselenDe dag ervoor, donderdag 2 juni 2022, was een meeting geweest in het kader van het van onderop geïnitieerde programma ‘bouwen aan buurtplatformen Zuidoost’ , een aantal kernteamleden, trekkers, penvoerders-in-spe voor het buurtbudget model Zuidoost , voor samenspraak, intervisie, etc. Ook onder roulerend voorzitterschap iedere maand.Het valt me op hoe groot het verschil is tussen Noord, waar nu gewoon de knoop is doorgehakt ’we gaan met de georganiseerde actieve bewoners aan tafel en en die ook faciliteren’ (een ruimte aan een winkelstraat, regelmatig overleg met de burgemeester, en zie ook https://www.rodi.nl/amsterdam-noord/299373/noord-scherp-onder-het-vergrootglas :


dat had vorige week een bijzonder intermezzo tot gevolg[...] een groep van zo’n vijftien actieve Noorderlingen (namens het samenwerkingsverband Red Amsterdam Noord) die vorige week uitgebreid het woord kreeg, dat gebeurt eigenlijk nooit.

De gemeente gaf al twee stadsdelen extra bestuurlijke en financiële aandacht via de masterplannen Zuid-Oost en Nieuw-West. Daar komt met ingang van heden, volgens het nieuwe coalitieakkoord, een derde bij: de Aanpak Noord, [...] om de komende 25 jaar, aldus Bleeker in haar presentatie, extra in te zetten op Noord. En dat samen met bewoners, dus daarmee kwamen gemeente en Red Amsterdam Noord mooi bij elkaar op deze avond in de Stadsdeelcommissie.

een stevige aanpak van de Noordse vraagstukken is dringend noodzakelijk. En dat de gerichte Noord-aanpak de komende periode niet anders gebeurt dan samen met actieve bewoners, staat nu buiten kijf.

En stadsdeel Zuidoost waar men ambtelijk het collectiviseren of niet begrijpt of niet wil, maar in ieder geval tegenwind geeft, er een uitputtingsslag van maakt, voor buurtbudget hun zeer eenzijdig en beperkt repertoire van manier van werken probeert op te leggen, (Hou vooral meetings met bewoners om te komen tot projecten carrousels ) wat de vaart neemt uit de collectivisering, wat juridisch vast mag maar doelmatig is het niet ( Zie ook blogpost Hoe de uitvoering van buurtbudget als projectencarrousel echte bewonersinvloed frustreert )
En zelfs zelf sociale infrastructuur constructies bedenkt en in positie brengt om verdeeldheid in buurten te zaaien waar al wel een sterke collectivisering heeft plaatsgevonden.

Waar zelfs de coalitie van buurten Zuidoost niet als serieuze partner werd meegenomen in het buurtbudgetproces, dit had in cocreatie gedaan kunnen worden tot ieders voordeel. Er dreigt nu een serieus gemiste kans.

De voorzitter van de stadsdeelcommissie Zuidoost was aanwezig donderdag en hoorde het aan.

De vraag die ik me stel:

Wanneer wordt die knoop nu ook in stadsdeel Zuidoost eens doorgehakt? ‘we gaan met de georganiseerde actieve bewoners aan tafel en en die ook faciliteren’ en dan niet in bestuurlijke uitspraken, die zijn er genoeg, maar in concrete daden van het uitvoerend apparaat?


PS daarbij aangetekend dat er ook zeker delen van het ambtelijk apparaat zijn die deze slag al gemaakt hebben, met ook zeer concreet voordelig resultaat voor mens, buurt en stad, zie bijvoorbeeld de recente uitzending van EenVandaag: https://1104enzo.nl/kbuurt-landelijk-als-voorbeeld-genoemd/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten