30 augustus 2022

Inspreken over de behandeling van het buurtbudgetplan


We deden het inspreken gedrieën, We doen het samen als buurtcollectief

Ook interessant in het kader van constant capability ontwikkelen: Marijke had nog nooit in stadsdeelsetting ingesproken... zo creëer je meteen nieuw inspreektalent (en wat een talent is ze! )

 De kwaliteit van de video is er slecht, maar onderaan de hele video, inclusief vragen achteraf. Wat er daarna gebeurde? zie http://hartvoordekbuurt.blogspot.com/2022/09/het-geld-is-er-maar-komt-niet-door-die.html
Beste leden van de stadsdeelcommissie, goedenavond


Mijn naam is Marijke Karg, ik woon in Seniorencomplex Henriette Roland Holst in Kbuurt en samen met velen vormen we Hart voor de Kbuurt


Dank dat wij mogen inspreken. U bent voor ons de volksvertegenwoordigers die wij gekozen hebben om ons te vertegenwoordigen. Gisteren hebben wij op de laatst mogelijke termijn ingeschreven om te mogen inspreken in uw vergadering. Onze verwachting was dat ons buurtbudgetplan inmiddels behandeld zou zijn, maar we lopen vast

Onze vraag is een snellere behandeling van ons buurt budgetplan en uberhaupt een andere insteek van de uitvoering.


De buurt is al sinds december vorig jaar bezig met het buurtbudgetten plan. Deze hebben wij keurig op de deadline van 1 juli ingediend. www.bit.ly/kbuurtbudgetplan


Die een deadline kende en een uitstel van eerst februari 2022 naar 1 juni 2022 en vervolgens 1 juli. https://1104enzo.nl/deadline-buurtbudgetten-1juli/


Onderdeel van die plannen zijn zaken die deze zomer gedaan willen worden in de k-buurt en die tot de organisatieversterking kunnen leiden die beoogd wordt met model c.


Mijn naam is Ria Braaf Fränkel, ik woon in Kantershof en vorm samen met velen Hart voor de Kbuurt


bij het indienen van de plannen op 1 juli stond er een termijn van 6 weken online op de website voor de behandeling. Na het indienen op de aangegeven deadline van 1 juli is deze termijn op de website omhoog gegaan naar 8 weken. Wat niet gecommuniceerd werd, maar nu naar voren komt, dat zelfs deze acht weken niet acht weken zijn maar langer. Juridisch kan en mag dat, want er is een verlenging van de behandeltermijn met 4 weken mogelijk.


Al met al zou de behandeling van een plan dan dus een kwart jaar moeten duren? Daarmee wordt het een soort mosterd na de maaltijd.


Wat wij willen aangeven is dat volgens de systeemlogica dit vast allemaal klopt, maar dit niet werkt voor de leefwereld realiteit. Dat willen we zeker niet individuele ambtenaren aanrekenen, die doen toch echt hun best. Wel hoe dit allemaal is opgezet, met haalbaarheidstoetsen etc. We hebben eerder in de Kbuurt laten zien dat we met dit soort plannen kunnen omgaan. We vragen het vertrouwen om aan de gang te kunnen gaan en afgerekend te kunnen worden op resultaat.


Mijn naam is Mike Brantjes, ik woon in Flat Klieverink en vorm samen met velen Hart voor de Kbuurt


Model c zoals het is beoogd is echt heel goed, alleen zoals het in de uitvoering terecht is gekomen ontkracht veel van de kracht van het model c. Dat vraagt heel andere gesprekken en meer toelichting, maar is wel uiterst belangrijk willen we bewoners meer invloed geven door collectivisering per buurt in een buurtplatform. En dat willen we. We wensen het Zuidoost van harte toe. In de K-buurt hebben we laten zien wat dat een buurt kan brengen.


Nav ons inschrijven voor inspreken zijn vandaag gesprekken gevoerd op stadsdeel, waarin is aangeven dat er wellicht toch beweging mogelijk is als de kaders anders gehanteerd zouden kunnen worden. Dat wordt tussen nu en morgenmiddag bekeken. Dat zou uiteraard goed nieuws zijn. We hopen dat op die lijn kan worden doorgepakt en hebben besloten toch in te spreken

# A om jullie steun hiervoor te vragen opdat we nog deze week weten en aan de gang kunnen gaan

#B In algemene zin een andere insteek, ga uit van wat werkt in voor leefwereld. Neem ‘’wat motiveert’’ als maatstaf. Minder wantrouwen en gedoe, want het demotiveert de mensen, de bewoners die we juist willen en weten te activeren.Termijn zoals die was aangekondigd al die tijd in de aanloop naar de deadline en alle gesprekken daaromtrent:


6 weken voor de haalbaarheidstoets

Termijn zoals die na 1 juli gewijzigd blijkt naar een deadline van 1 juli (goed, die aanpassing naar 1 juli was long overdue) en tegelijk daarmee er een wijziging is aangebracht, na die indiendeadline, van de termijn 6 weken naar een termijn van 6 - 8 weken. Zonder verdere communicatie
Geen opmerkingen:

Een reactie posten