1 september 2022

Het geld is er maar komt niet door die pijplijn....

 


Ben de hele dag hier bezig geweest met gedoe rond de (buurt-) budgetten. En ook Kbuurt burendag en week van 1104 financiering. Dit lijkt een soort ritueel te worden ieder jaar. Ik zal jullie de details besparen. De deal die we met hoofd democratisering Zuidoost/gebiedsmanager dinsdagmiddag dachten te hebben gemaakt op stadsdeelkantoor (als je inschrijft voor inspreken, gaat er ineens van alles los komen en krijg je gesprekken) bleek inderdaad dat: een worst die dinsdagmiddag werd voorgehouden zodat tijdens het inspreken https://1104enzo.nl/buurt-spreekt-in-bij-stadsdeelcomm-over-behandeling-buurtbudgetplan/ (zie inspreek tekst https://bit.ly/inspreektekst30aug2022 ) er vanuit stadsdeelbestuur/systeem gezegd zou kunnen worden : er is een proces onderweg. (inspreker neutralisatie )
Nu blijkt er weinig van die toezegging van dinsdagmiddag  vooraf het inspreken gekomen, de worst blijkt de dag na het inspreken van tafel en  een lege dop : ipv een concrete inhoudelijke toezegging zoals afgesproken, omgevormd tot een soort-van-concrete procesgang afspraak waar we nog niets mee opschieten.


We hebben daarop vandaag een tegenvoorstel geformuleerd om een deel van buurtbudgetten toch naar voren te kunnen halen. Daar wordt op gekauwd, maar einde middag kwam er een email dat dat kauwen ook al weer zal duren tot mid volgende week. Terwijl K-buurt Burendag toch echt 10 sept voor de deur staat en er druk overal van alles georganiseerd wordt en geflyerd wordt: www.bit.ly/kbuurtburendag


Omdat het allemaal niet meer bij te houden is en uit te communiceren naar de hele buurt zetten we gewoon de hele correspondente online: http://www.bit.ly/behandelingkbuurtbudgetplan
Vervolgens kwam er een double whammy binnen dat voor de eerder in het vooruitzicht gestelde 20k voor week 1104 activiteiten ook te weinig capaciteit is voor de versnelde behandeling daarvan die eerder nog in het vooruitzicht werd gesteld. Of we alles svp 4 weken zouden kunnen opschuiven.Je wordt er gek van, komt aan ’productie’ van de week nauwelijks meer toe. Wat vooral zo frustrerend is, je weet dat het geld er is, het staat bij wijze van spreken klaar. Zowel het buurtbudget 96k als de 20 k ‘’week van’’. maar er staat een systeem-apparaat tussen ons bewoners en dat geld. Het komt niet door de pijplijn.


Morgen probeer ik de stadsdeel directeur te spreken (kan die pijplijn niet dikker gemaakt worden, hulp ambtenaren vanuit Nw West of Zuid, of desnoods huur ‘Randstad’ in? )

We horen dat we niet de enige zijn met behandelnoden, dit is een structureel probleem voor heel veel initiatieven in Zuidoost, Later op de dag hoop ik iemand van het het politiek bestuur van Zuidoost te spreken.  Ik zie dat er volgende week woensdagmiddag in de Stopera een raadcommissie Democratisering is, wellicht wordt het tijd daar te gaan  inspreken. 

Er gaat heel veel goede energie van bewoners zo verloren.  We horen overal geklaag. En dit alles nog wel op de dag dat volgens sociaal cultureel planbureau het vertrouwen van de burger weer verder gedaald is. Waarvan konde.VERVOLG/NASCHRIFT  op vrijdag 2 sep

We gaan DOORRRRRR
Vandaag, vrijdag 2 sep 2022, zijn er diverse gesprekken gevoerd over de financieringen waarover we gister communiceerden. http://www.bit.ly/behandelingkbuurtbudgetplan  Een ambtelijke opmerking ‘dat het doel soms uit het oog verloren wordt waar dit geld voor is, terwijl dat doel toch echt voorop zou moeten staan’ sterkte me. 

De metafoor vanuit deze kant van een pijplijn die niet dik genoeg is voor het stuwmeer aan te behandelen of zelfs achterstallige subsidie aanvragen resoneerde. Er wordt, naar ik begrijp, capaciteit bijgeschaald om een dikkere pijplijn te creĆ«ren. Zoals 1 ambtenaar me vandaag appte ‘Er gaan wat extra radertjes draaien’.

Een uitkomst/gevolg voor ons zou kunnen zijn dat we de week van 1104 en alles wat daarbij hoort in twee delen moeten splitsen qua financiering, er van uitgaande dat alles nu optimaal loopt zoals het zou kunnen lopen zonder kinken in de kabel . Maandag ontvangen we een inhoudelijke uitslag van ons voorstel mbt tot buurtbudget-alvast-een-deel  en met ieders medewerking horen we op tijd van de 20 k aanvraag om voor de tweede week van 1104 van alles te kunnen dekken. 


We hopen van harte dat deze interventie vele andere aanvragen in Zuidoost die het ook verdienen, een steun in de rug zal geven. Het zal toch niet zo zijn dat Talita, die een busreis naar Prinsjesdag wil organiseren op 20 sept, pas 26 sept hoort of dat kan, plus 4 weken uitstel als dat nodig is. Terwijl nu juist zij politiek en burger wil verbinden. 


Dit is wat we vandaag konden doen vanuit onze rol als buurtplatform. Ja, we zijn af en toe die luis in de pels voor stadsdeel. Het zij zo. Nee, dit is geen rol die naar alle waarschijnlijkheid met de toekomstige stadsdeel panels ingevuld gaat worden. Nodig is deze rol wel. Dit is waarom we ons er zwaar voor inzetten dat elke buurt in Zuidoost, nee Amsterdam, een buurtplatform verdient als samenwerkend netwerk van actieve bewoners. ‘’They give a voice to the community and a structure for taking action’’.

Deze last minute financiering tango voelt bijna als een ritueel wat zich ieder jaar aandient bij de week ban 1104. Fijn is anders, en we zijn er nog niet, maar ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt gezien de energie die er is om het goed te krijgen bij stadsdeel en ons en oplossingsgericht te werken waar dat nodig is. 

Dus ga vooral door met organiseren van mooie dingen voor mens en buurt 10-25 september in het framework wat met de buurt hebben opgezet en klop bij ons aan als je ergens vast loopt. Meer info op www.1104enzo.nl/deweekvan1104. Dit weekend moet het programma klaar voor de drukker. We gaan dooorrrrrrr.

NA-NASCHRIFT

Goed te weten dat Talita haar subsidie om naar prinsjesdag te gaan heeft toegekend gekregen


Hier is wat er maandag 5 sep (NOT!!) , woensdag 7 sep voor het begin van de weken op Zaterdag 10 sep wordt gecommuniceerd

over de aanvraag subsidie voor de weken van 1104


Over buurtbudget


Geen opmerkingen:

Een reactie posten