13 januari 2017

Participatie oneerlijk naar Kleur en Klasse

Je moet heel wat kunnen en tijd hebben om mee te doen in ons participatie systeem. En zelfs dan hebben al je inspanningen noig vaalk maar marginaal resultaat. Het geeft velen het gevoel 'The system is rigged against us, Fuck the system'

En het is waar. Het systeem is heel; goed voor het soort mensen door wie het is bedacht en opgezet.  Alleen ziet niet iedereen dat, omdat voor de mensen die het systeem bedenken of uitvoeren, het  WEL werkt. En zich vaak niet kunnen bedenken welke hobbels er zijn voor anderen

Een mooie illustratie is de participatie van de bouwplannen van ons buurtcentrum K-midden. Er werd in 2015 een eerste informatie avond georganiseerd. Daar kwam een vooral hoog opgeleid wit publiek op af. Geen afspiegeling van deze buurt waar een rijke schakering van mensen woont. Die ook ECHT allemaal woon- en burtwensen hebben en het beste willen voor hun kinderen. In november 2016 werd een tweede infrmatgie avond georganiseerd. We hebben ge-experimenteerd, wat hebben we daar van geleerd?

Wat gaat er mis ?

De ambtenaar riep nog 'het is heel eerlijk, want we hebben iedereen in de buurt een brief gestuurd en iedereen heeft dus gelijke kans gehad (MB: te komen naar de informatieavond)'

Daar zijn een aantal problemen mee:


 • In mijn Flat Klieverink is bijvoorbeeld de helft van de mensen laaggeletterd. Voor hen is een dergelijke brief slechts een verzameling letters op papier. 
 • Daarnaast leven velen op het randje van economisch bestaan en werken twee banen, plus zorg voor familie, etc. Dus de 'luxe' om naar een informatieavond te gaan is niet voor iedereen gelijk weggelegd
 • En dan is er nog de relatie tot autoriteit en overheid. Het vertrouwen is allang weg dat het ook maar IETS uitmaakt (blog woonvee, sjoelbak). 
 • En dan is er ook nog de (on)kunde van de overheid om te duiden wat er achter een klacht zit. Omdat niet iedereen de wens zo goed kan verwoorden dat het aansluit bij de belevingswereld van de ambtenarij. Velen uiten zich in woede of wanhoop. Maar ook dat is waardevolle input, als je er naar weet te luisteren. Zoals iedere marktonderzoeker weet, kun je niet van consumenten verwachten dat ze de vraag precies weten te formuleren. Het is aan professionals om de achterligende behoeften te duiden. Die expertise is weinig aanwezig in stafdiensten.

Wat is er aan te doen? Kan het anders? • De buurt BREED bereiken en betrekken; benut (en versterk!) de infrastructuren van de buurt (zie blog 100% organisatiegraad en Niet dupliceren)
 • Cocreatie met buurtbewoners in plaats van 'een informatieavond'
 • Rewards voor meedoen. Dat kan een maaltijd zijn bij een informatieavond, of vergoedingen voor buurtzorgers die zich inspannen de informatie te helpen duiden of uit te venten (Zie blogpost Zie Buurtzorgers zoals Mantelzorgers 
 • Meer 'marktonderzoeks expertise'
 • Meer 'scoren' waar het gaat om zaken die bewoners willen, en dat veel veel makkelijker maken. Onder andere door profesionele ondersteuning te leveren aan de kant van bewoners (zie blog sjoelbak) #ItIsOurWorld #DeBuurtIsVanOns
Maar op termijn ook

 • Een cultuuromslag bij Ambtenaren naar 'How can we help'
 • Een ander systeem: niet een waar informatie te halen valt maar deze naar de mensen toe komt


Het grote gevaar is dat er door hoog opgeleide, vaak witte mensen oplossingen worden bedacht voor het participatieprobleem die juist weer werken voor hoogopgeleide witte mensen. Voor je het weet zitten

LEZERS VAN DEZE BLOG, ANDERE SUGGESTIES? IK HOOR GRAAG VAN JULLIE!Geen opmerkingen:

Een reactie posten