19 april 2017

Co-creatie: (hoe) werkt dat?


Ik kan me vergissen , maar ik krijg op diverse plekken in SDZO de indruk dat co-creatie wordt beleefd alsof de bewoners ergens wat van mogen vinden en dat inbrengen als 'input' of 'advies'Voor een goed beeld van co-creatie is het mijns inziens nodig terug te gaan naar het fundament hoe tot een conclusie wordt gekomen. Dat aan gegevens duiding wordt gegeven, en dat die informatie in een analyse tot een of meerdere conclusies leiden. In co-creatie worden niet conclusies met elkaar gedeeld voor een reactie. Ook worden er niet stukjes input als 'gegevens of informatie' geleverd aan de onderkant van deze Pyramide waarmee 'de ander' de conclusie trekt, maar wordt de analyse samen gemaakt. Dan kom je vaker vanzelf tot een gedeeld gedragen conclusie.


Daarnaast gaat co-creatie niet alleen om het met elkaar te hebben over ‘de inhoud’, maar ook om het faciliteren van ‘opereren’, het opheffen van en rekening houden met elkaars barrières om te functioneren: investering in het opgelijnd houden van elkaars context (context is altijd een onderschatte noodzakelijke voorwaarde), en het investeren van creëren van een gedeelde (of in iig een begrepen en gerespecteerde) 'visie' en de toegankelijkheid en liefst in gezamenlijk beheer van de onderliggende gemeenschappelijke dataset , transparantie en toetsingsmogelijkheden over de beslisstructuur etc. etc.

Uiteraard kunnen en zullen verschillende partijen verschillende belangen hebben, wat tot verschillende keuzes en conclusies kan leiden. Maar juist door dat al in de, een gezamenlijke, analyse fase mee te nemen, in plaats van als de conclusies getrokken zijn elkaar daar mee te bestoken, wordt een veel productiever pad belopen.

Dat klinkt allemaal misschien ingewikkeld en heel hoogdravend, maar in praktijk is het vooral een mindset waaruit al het andere vanzelf allemaal voortvloeit. Als je de ander als partner ziet dan wil je graag dat die optimaal kan bijdragen en ga je dat faciliteren, ga je rekening houden met elkaars aan- en afwezigheid etc. Alle energie kan vervolgens gaan zitten in het opleveren van een optimaal resultaat van de co-productie in plaats van in het vormgeven van de relatie of het ter discussie stellen van de conclusie van de andere partij.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten