17 augustus 2016

Boost de Buurt! 100% organisatiegraad, de K-buurt heeft een plan!
De K-buurt heeft een plan ontwikkeld voor extreem betere participatie. 

Denk je in dat er een 100% dekkingsgraad is van goed functionerende BewonersOrganisaties in de buurt. Die zich, naast zaken die de flat of wooneenheid betreffen, ook aan 'buurtzorg' doen.

Begin 2016 werd een groep bewoners waaronder ikzelf  door Stadsdeel Zuidoost gevraagd mee te doen in een zogenaamde foKusgroep over verbeteringen op het gebied van Wonen & Veiligheid. We kwamen er al snel achter dat de organisatiegraad van onze buurt zeer te wensen over laat.

Verhogen van de organisatiegraad is een voorwaardelijkheid die vele andere zaken mogelijk
maakt op het gebied van participatie, deelname aan buurtactiviteiten, etc.

Mensen organiseren zich op vele manieren: via Kerken, Sportclubs, buurthuisactiviteiten etc etc. Wonen is ten opzichte van al die manieren bijzonder en uniek in de zin dat het iedereen betreft en zo de mogelijkheid  biedt om zowel tot de ‘haarvaten’ van de buurt te reiken en IEDEREEN te bereiken. Het is de enige organisatiedimensie die per definitie de potentie heef ALLE bewoners te bereiken.

Goed functionerende sociale infrastructuur van Buurtplatform en Bewonersgroepen kan reiken tot de haarvaten van de samenleving, zowel voor het verspreiden van informatie, als de inbreng van ervaringen voor verbeteringen van de buurt.*

Er is een K-Platform die als ‘koepel’ kan dienen voor de buurt. Wat mist is een manier om alle bewonerseenheden actief te krijgen en te houden. En de koepel goed te laten functioneren. Dit wordt nu overgelaten aan wat komt bovendrijven, terwijl met een beetje ondersteuning er veel meer mogelijk is.

Het mooie is dat er al een organisatie/ infrastructuur 'in de steigers' staat: De bewoners comissies en VvE's.

Alleen

  • zijn deze niet overal aanwezig, of functioneren niet allemaal 100%. Sommige zijn bijvoorbeeld een organisatie op papier, zonder echt verweven te zijn met hun bewoners.
  • wel actieve Bewonersorganisaties houden zich zijdelings al wel vaak bezig met het buurtwelzijn. Omdat het hun aan het hart gaat. Maar dat staat eigenlijk niet in hun taakstelling. Die gaat vaak over serviocekosten, onderhandelingen met de WoningCorporatie.
  • Ondersteuning is vaak 'ver weg' georganiseerd, in geval van BewonersCommissies is er vaak per WoningCorporatie een Koepel van Huurders. Logisch als de enige taakstelling het 'Wonen' betreft. Maar niet handig vanuit buurt-optiek en simpele logistieke redenen.


Om uit te proberen of hier mogelijkheden in zitten ben ik, in het kader van de FoKusgroep en dit idee, in Flat Klieverink een experiment begonnen. Begin 2016 was er geen BewonersCommissie. Het bleek mogelijk 'uit het niets' (Zie aparte blog) een zeer actieve BC te beginnen die ook 'de buurt' de flat in bracht. Bijvoorbeeld door buurtactiviteiten in de liftvitrine te hangen. En flat bewoners 'de buurt' in, bijvoorbeeld bij een informatieavond over de bouwplannen K-midden.

Ook hebben we in de loop van 2016 met een aantal profesionele organisaties zoals Pozo, wijksteunpiunt wonen, en buurtorganisaties zoals K-buurt platform, buurtambassadeurs etc afgestemd om ons plan robuust en uitvoerbaar tre maken

Wat is er nodig?Taakreikwijdte breder:

  • Allereerst moeten we verder denken dan de gedachte dat BewonersCommissie, VvE's etc alleen maar zijn voor de behuizing en woonsituatie. Ook zorg voor, en deelname aan, de buurt moet onderdeel worden van de taakreikwijdte van BO's. Het 'op twee benen staan' principe hebben we dat genoemd

Institutionaliseringen en Samenwerking:

  • Individuen zullen altijd belangrijk zijn, maar door organisatiesvorming te stimuleren, wordt meer duurzaamheid en draagvlak ingebouwd. Dat hoeft niet, JUIST niet, een juridisering te zijn van de organisatie, begin met waarde toevoegen, communicatie stimuleren, fysieke infra verbeteringen regelen.

Maatwerk ondersteuning op Buurtnivo.

  • We moeten af van de gedacht dat 'het wordt overgelaten aan wat komt bovendrijven' vanuit de bewoners. Als er ergens 'mot uitbreekt in een BC' moet iemand zich daar zorgen over maken en een mediator service regelen. Als er capability en capacity issues zijn die een BC verhinderen te functioneren, dan moet er een facilitaire ondersteuning zijn in de buurt. Niet iedereen kan of hoeft penningmeester te zijn. De 'core business' van een BC is contact hebben met de bewoners en hun behoeften te duiden. Alle andere 'Corvee' taken zijn uit te besteden, maar vormen wel vaak een struikelblok waarom niet overal een goed functionerende en breed gedragen bewonersorganisatie is. En om die effectief te maken, is er ondersteuning nodig in het kader van 'het sjoelbaksyndroom'. Zorgen dat je niet aleen gehoord wordt, maar ook 'scoort' vraagt professionele ondersteuning aan de kant van de bewoners (-organisaties)


29 sept 2016 hebben we een buurtbijeenkomst belegd in het buurthuis met bewonerscommissies en vereniging van eigenaren en het platform K-buurt in gesprek over problematieken in de wijk en draagvlak voor projectplan experiment ’100% Organisatiegraad'. Daar bleek groot enthousiasme.25 oktober 2016 hebben we het plan kort geintroduceerd aan de bestuurscommissie van SDZO, en op hun verzoek een verdiepingsessie gehouden op 1 december 2016 in buurthuis Bontekraai, waarbij we ook gemeenteraadsleden uit de centrale stad hebben uitgenodigd. Zie   www.bit.ly/1dec2016kbuurtvernieuwendeparticipatie  voor de presentatieWe zijn nu bezig het plan, en de buurt, te versterekn door het onderdeel te maken van de bouwplannen K-midden participatie (zie blog 'Kruisbestuiving sociale en fysieke infra) en/of door te beginnen met een Pilot in een 'mini-buurt' om te kijken of dit lukt op een schaal breder dan een enkele BC, wamen met !Woon, (Voorheen Wijksteunsteunpunt wonen)

* Dat wil niet zeggen dat er geen doelgroepen beleid moet zijn voor ouderen, jongeren. kerken, sportclubs of welke andere segementering ook. Maar IEDEREEN bereiken kan via bottom up organiseren via bewoners, wooneenheid, buurt, wijk, stadsdeel, stad, provincie, etc

Geen opmerkingen:

Een reactie posten