16 september 2016

Hoe kom je van 'bouwbeleid' naar 'leefbaarheidsbeleid'

Er is een team bij stadsdeel zuidoost en dat heeft de opdracht bouwplannen te realiseren voor K-Midden bij 'de Kameleon e.o. . Met als beoogd doel het snel kunnen innen van grondgelden, de zogenaamde leges.


Deze bouwplannen van K-midden zijn / waren gebaseerd op een stadstraat visie voor onze K-buurt wat nog van rond de eeuwisseling stamde. Toen de dreven verlaagd werden, er meer laagbouw kwam en het oude winkelcentrum naar beneden ging 'om de leefbaarheid te verhogen'. Alleen draagt een stadstraat niet echt bij tot leefbaarheid. Daarvoor willen we een stadsdorp worden. Dat is voortschrijdend inzicht van de afgelopen 15 jaar. Maar stond nog niet in de stuctuurvisie van rond de eeurwwisseling. En DAT is nu net waarop het bouwteam hun plannen MOEST baseren. Dat wringt dus.

Daarom hebben we Hart voor De K-buurt opgericht. OMdat de bouwplannen niet moeten beginnen met de blokken realiseren ten oosten van het metrostation. Maar met een visie voor de leefbaarheid van het gebied. Een aanpak van het HELE gebied rondom de metro eerst als publieke ruimte. En Daarna, met een intergale visie...de invulling van de rest van de bebouwing. Natuurlijk zijn we niet tegen woningen bouwen. Graag zelfs. Maar dit is het enige plekje waar vervoersstromen samenkomen, buurtfaciliteiten als het buurthuis en winkels en horeca samen kan komen. DAT moet het uitgangspunt vormen.

Het bouwteam gaf keurig aan dat dat buiten de kaders lag waaraan ze zich moesten houden. Dat kan. Dat kunnen we hen niet kwalijk nemen. Maar dan liggende kaders verkeerd. Vandaar dat we als K-buurt de straat op zijn gegaan. Met twee unaniem aangenomen moties als resultaat. Om de inbreng van georganiseerde bewoners te borgen en om het zo te maken dat we inderdaad een stadsdorp kunnen worden.

Dat is in ieder geval een eerste stap. maar het kost VEEL inspanning en politieke druk opbouwen, media aandacht regelen, etc.Of het ook echt gaat lukken.....? (zie aparte blogpost: Zelfs als je de politiek mee hebt, hoe zorg je dat Ambtenaren het ook echt realiseren?)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten