17 november 2016

Wat zoekt de buurt inzake ons 'Plein'

Hart voor de Kbuurt heeft zich, met de steun van velen, in essentie sterk gemaakt voor 2 zaken:

1 INHOUDELIJK om de K-buurt te transformeren van een voorraad woningen naar een fijne leefgemeenschap met een goed buurtcentrum. Stadsdorp heet dat met een duur woord
2 PROCES/PARTICIPATIE op een manier die bewoners organiseert. Dus niet weer een klankbordgroepje, maar BREED bereiken en betrekken. Daar hebben we een plan voor.

Op 6 oktober heeft de bestuurscommissie StadsdeelZuidoost met twee moties unaniem aan de Centrale stad aangeven deze 2 insteken te ondersteunen en te bepleiten. Op de info avond 17 november hopen we te horen hoe deze moties de plannen van het K-midden team hebben doen veranderen en tot een aanpak leiden die dit in gang gaan zetten.

WAT ZOEKEN WE, een aantal voorbeelden:

INHOUDELIJK
A  Integrale aanpak van het HELE gebied rondom de metro
B Eerst een andere structuurvisie, dan een betere (invulling van het) ontwerp bestemmingsplan
C Nodig: Visie op de Kbuurt: Geen stadsdorpkern zonder stadsdorp
D Een goed en Multidisciplinair onderzoek naar mogelijkheden en varianten
E Leefbaarheid als leidend uitgangspunt, niet bouwproductie
F Ambitienivo: samen trots!

PROCES/PARTICIPATIE
G De buurt BREED bereiken en betrekken, de buurt heeft een plan!
H Het fysiek inrichtingsproces als manier om ook de sociale cohesie te versterken
I Van ‘inbreng’ naar ‘invloed’: een proces van co-creatie op gang brengen
J Samen optrekken richting centrale stad voor ruimere financiƫle en planmatige kaders

Uitwerking en illustraties in bijlage of via http://bit.ly/hartkbuurtkernpunten

Geen opmerkingen:

Een reactie posten