7 januari 2017

Fysieke- en sociale infrastructuur: kruisbestuiving, maak er gebruik van!

Begin van 2016 begonnen we een bewonerscommissie (BC) voor Flat Klieverink (zie blogpost: BC Klieverink, een exeriment). Niet lang daarna, ging de flat door WoningCorp DeKey in 'groot onderhoud'. Je ziet dan dat, omdat er redenen zijn om te communiceren, de sociale cohesie in de flat, en de rol van de BC, daardoor versterkt wordt. Omgekeerd zien we dat doordat we nu beter georganiseerd zijn en in contact met bewoners, die ook al echte verbeter resultaten hebben gezien, we nu beter en meer zaken voor elkaar krijgen bij de WoningCorporatie, van simpele zaken als een ruitje in de achterdeur (mensen hebben 30 jaar hun neus gestoten als deze ineens openging van binnenuit) tot een nieuwe inrichting van het fietsenhok.


Op buurtnivo zijn dezelfde mogelijkheden. Er is een gigantisch project onderweg  om 'K-midden' te herbebouwen, en onze buurt tot een stadsdorp te maken met ene buurtcentrum. Dat proces kan, als we het goed aanpakken, ook de buurt bij elkaar brengen, de sociale cohesie vergroten en de omarming van het plein en daarmee de sociale veiligeheid vergroten. De buurt heeft daar een plan voor bedacht: 100% organisatiegraad (zie blogpost: Boost de buurt!, 100% organisatiegraad, de Kbuurt heeft een plan) Maak gebruik van de bestaand maar onderbenutte sociale infrastuctuur van bewonersorganisaties om informatie naar de mensen toe te brengen. De buurt BREED bereiken en betrekken. En in het proces de sociale infrastructuur van de buurt te versterken zodat er duurzaam voordeel van deze investering komt

Het grote probleem lijkt de verkokering aan de zijde van stadsdeel: dat het bouwteam enkel een bouwopdracht heeft, niet een integraal buurt verbeter opdracht. Wijkgericht werken wil graag dat iedereen gaat 'participeren' maar wil zich verre houden van alles wat met bouwplannen te maken heeft. Oftwel de verkokering. De eindjes komen uiteindelijk bij ons, de bewoners bij elkaar.

Heeft iemand een suggestie hoe we als bewoners WEL deze integrale benadering kunnen realiseren?

Anders is de kans groot dat het bouwteam een eigen 'sociale infrastructuur' (denk bijeenkomsten klankbordgroep etc) gaat organiseren. Logisch vanuit hun point of view en beperkte scope, maar suboptimaal als je/ we nu ook de kans hebben de bestaande buurt-infra duurzaam te versterken (zie ook blogpost: gebruik en versterk bestaand sociale infrastuctuur in plaats van steed nieuwe op te tuigen )

Geen opmerkingen:

Een reactie posten