8 januari 2017

K-buurt samen aan de slag voor participatieplan 'bouwen K-midden'?


De K-buurt wil graag samen aan de slag om participatie ter hand nemen van het bouwplan K-midden 

Vlak voor de Kerst werd HartVoorDeKbuurt uitgenodigd door het bouwteam K-midden (die onze stadsdorpkern, het gebied rondom de metro, en de open vlakte waar vroeger het winkelcentrum stond moet bebouwen) om mee te denken over hoe we kunnen zorgen dat het maximaal wordt zoals bewoners willen en door de bewoners ‘gedragen’ wordt. Participatie heet dat met een duur woord. Op welke manier kan die participatie worden vorm gegeven? Het gesprek ging dus niet over ‘bouwen’, maar over hoe de buurt het best betrokken kan worden.

We hebben in het voortraject gezien dat de traditionele participatie instrumenten als ‘brief aan de buurt’ of ‘informatieavond’ of ‘vragen wat mensen willen (maar zonder goede duiding van de antwoorden)’ maatschappelijke onrust (protesten) niet hebben kunnen voorkomen en onvoldoende zorgen voor maatschappelijk draagvlak.

De unaniem aangenomen moties van OZO en GroenLinks in stadsdeelZO van 6 oktober 2016 vraagt 'georganiseerde bewonersorganisaties' te betrekken bij het proces geven.


We hebben aangegeven dat de buurt graag wil samenwerken (Diverse mensen hebben zich daarvoor op de infodag op 17 november bij het bouwteam opgegeven of separaat bij hartvoordebuurt@gmail.com ), Ook hebben we aangegeven dat dat zou kunnen in een goede cooperatie
 #1 Elk (bouwteam en bewoners) vanuit eigen kracht en kunde
 #2 Door eerst bewonerswensen, van de many-ways-of life’ in onze buurt, goed in kaart te brengen (Wat voor K-buurt willen we zijn/worden)
 #3 Door bestaande bewoners infrastructuur zoveel mogelijk te gebruiken voor de participatie en die structuren daarmee te versterken (Denk Bewonerscommissies, VvE’s etc)

In plaats van per project een nieuwe infrastructuur zoals een klankbordgroep op te zetten. Zie blogpost: Gebruik en versterk bestaande sociale infra)  En ook: Laat aan bewoners over waar ze goed zijn: contact met bewoners, maar wel met facilitering, dan kan het ontwikkel team doen waar zij goed in zijn, hun expertise inzetten. Samen Sterk. Co-creatie krijg je dan


Er zijn op dit moment geen participatie- en communicatie medewerkers toegevoegd aan het traject team toegevoegd, dus het lijkt logisch dat dat deel ingevuld kan worden door uitbesteed aan wie daar het best in is: Bewonersorganisaties zelf.

Juridisch noodzakelijke elementen zal de overheid/het bouwteam zelf moeten regelen (ter inzage leggen van plannen etc) Maar op de overige componenten is een co-creatie mogelijk die veel waarde kan toevoegen aan project en aan de buurt.

 De K-buurt heeft een plan om de buurt BREED te kunnen betrekken en bereiken(zie blogpost 100% Organisatiegraad') en wil aan de slag met een project 'Wat voor K-buurt willen we zijn'

 Ook de gemeentelijke notitie 'Ruimte voor initiatief' lijkt precies hiervoor gemaakt en geeft aanknopingspunten.

De opzet van dit participatie-proces een work-in-progress. Zoals de teamleider K-midden zei op 15 december 'Als je het goed wilt doen, moet je er de tijd voor nemen'. Wordt dus vervolgd.

Heb je vragen of input voor ons, neem contact op hier of via HartVoorDeKbuurt@gmail.com Ook altijd goed: het wekelijkse K-buurt-uurtje op Woensdag 5-7 in Buurtcentrum BonteKraai (wekelijks voor iedereen die verbeter wensen of idee├źn heeft voor de K buurt of gewoon Hart voor de K-buurt)
.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten