20 februari 2017

Als de heipalen de grond in gaan; protest of feestje?

Te vaak komen bewoners er pas achter als het te laat is. Als bij wijze van spreken de eerste heipalen de grond in gaan. Bestuurders in ontreddering achterlaten. Ambtenaren die verklaren ‘maar iedereen heeft de kans gehad’ ‘er is echt een heel besluitvormingsproces geweest’

De basis van dit probleem is dat het proces niet aansluit bij hoe bewoners werken en bezig zijn met hun leefwereld. Het neemt bewoners niet ‘mee’ in beslissingen over hun leefomgeving, legt de afwegingen niet uit die voorliggen, maar pas nadat besluiten zijn genomen

14 februari zag ik een notitie (van 7 december al weer, twee maanden oud dus) die onder andere naar aanleiding van de maatschappelijke onrust in onze K-buurt werd geschreven. Fijn te zien dat Stadsdeelzuuidoos bewegingen maakt om de participatie te bevorderen. Wel een beetje vreemd natuurlijk dat juist een Notitie die over participatie gaat zonder participatie tot stand lijkt te komen.

We hebben een reactie op de Notitie geschreven met suggesties hoe het anders kan. Ik denk dat die het verschil kunnen maken tussen of ‘mensen in tegen-actie komen als de eerste heipalen de grond in gaan’ of dat mensen samen komen ‘om te vieren dat de eerste heipalen de grond in gaan’.  Want dat is uiteindelijk toch wat we allemaal willen?

Voor de Notitie zelf zie www.bit.ly/NotitieParticipatieSDZO Onze reactie www.bit.ly/participatienotitiekbuurtinput

Geen opmerkingen:

Een reactie posten