7 mei 2017

Een buurt met expertise

Er zit veel expertise in de buurt. Natuurlijk de bewoners als ervaringsdeskundigen over de buurt zelf, over wie de netwerk ontsluiters zijn, op welke manieren categorale benaderingen kunnen plaatsvinden, maar ook over procesopzet,  op stedebouwkundig gebied, en meer.

We hebben als buurt een behoorlijke professionaliseringsslag achter de rug.

Daarnaast hebben we externe expertise weten aan te trekken die ons pro-bono ondersteunen en begeleiden.  En niet de minsten . Ik noem er een paar:

  • !WOON, over de opzet  en ondersteuning van onze uitvoeringsorganisatie ( www.wooninfo.nl )
  • HvA over het zelf-organiseren van een buurt via  bewonerscommissies, wooncomplexen en -eenheden (www.hva.nl )
  • Tertium/UvA over participatie en buurtemancipatie in het kader van fysieke ontwikkeltrajecten (www.tertium.nl/participatie/ )
  • DubbeL-L over buurtontwikkeling (www.dubbel-l.nl )
  • KNHM voor fysieke ontwikkelprocessen (www.knhm.nl )
  • De LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners) voor kruisbestuiving met andere buurten die soortgelijke ervaringen doormaken ( www.lsabewoners.nl )
Omdat geen van hen betaald worden door ons of SDZO, kunnen we ze als onfahankelijk beschouwen. Anders dan het door SDZO ingehuurde communicatieburo Wijde Blik (zie blogpost www.bit.ly/blogpostwijdeblikonafhankelijkheid )

Het is natuurlijk niet helemaal ‘kosteloos’ omdat het wel degelijk organiserend vermogen, communicatie-tijd etc kost aan onze kant om dit te organiseren, om de ‘vraag’ steeds juist en tijdig te formuleren, context opgelijnd te houden, etc.

Maar we zijn er blij mee want af en toe moeten we onszelf in de arm knijpen of wat we waarnemen wel echt is wat gebeurt. En dat te duiden. Als er weer een gesprek wordt 'ontpland'. Of als er naar ons wordt gecommuniceerd 'dat we het wel niet zullen begrijpen en dat dat de kern van het probleem zou zijn'.  Ze helpen ons waarvoor immense dank!Geen opmerkingen:

Een reactie posten