29 april 2017

De kern onze aanpak en insteek

Voor ons plan zijn we aan de slag gegaan. We hebben alle barrieres tot participatie via crowdsourcing in kaart gebracht. (zie ook blogpost www.bit.ly/blogpostbarrieresparticipatie ) Met als gevolg dat we geweldige kansen zien die niet alleen het bouwplan verbeteren, maar ook de buurt verbeteren. Door  bewoners breed te bereiken en betrekken en dan niet alleen de reeds mondige burger of de burger die het zich kan veroorloven te participeren. Met additioneel sociale insteken op het gebied van cohesie en om buurtbewoners de kans te geven om betrokken te raken en daarbij hun talenten te gebruiken en te ontwikkelen en zo van een kansarme een kansrijke buurt te maken. Zo bouwen we niet alleen een plein, maar bouwen we meteen een buurt. Het fysieke proces als vliegwiel voor het verbeteren van sociale uitdagingen. Een participatieplan wat, door bij te dragen aan positieve sociale ontwikkelingen, een veel groter bereik en draagvlak zal hebben.

(Verdere details en uitwerkingen staan in 'plan van aanpak')

1 opmerking:

  1. Veel hiervan hebben we gezien dat wel degelijk mogelijk is, want al in praktijk gebracht in AMsterdam Oost bij 'Makassarplein' Zie bijvoorbeeld http://bit.ly/leerpuntenmakassarplein

    BeantwoordenVerwijderen