6 mei 2017

Geachte wethouder, ons dillema: de wens voor een innovatieve overheid, maar waar?

Amsterdam, 3 april 2017

Geachte Wethouder,

Heel heel heel veel dank voor uw optreden vorige week en de toezegging meer mogelijk te willen maken voor onze K-buurt. Er is alom veel waardering voor uw optreden (waarbij we begrijpen dat de echte behandeling nav alle inspraak nog moet plaatsvinden).


Voor de bewoners betekent dat alles veel meer dan geld alleen. We stellen ook zeer op prijs, nu er meer mogelijk is, er ook de tijd is om het proces goed op te zetten in plaats van overhaast te werk te gaan.

Eind januari gaf u aan (zie eindstuk van deze korte youtube video http://bit.ly/wethoudercasuskbuurt ) de K-buurt als casus te willen gebruiken voor vernieuwende participatie. Mede op basis daarvan, maar ook een eerdere opening daartoe in december van het projectteam K-midden, is de K-buurt keihard aan de gang gegaan en heeft gewerkt aan een werkelijk bijzonder plan. We komen beslagen ten ijs. We hebben bijvoorbeeld de afgelopen tijd met de buurt alle barrières-tot-participatie in kaart gebracht, en methoden ontwikkeld om het proces op een vernieuwende manier vorm te geven. Diverse experts begeleiden ons hierin en zien ook de enorme kansen. Kansen die grootstedelijk relevant zijn omdat we een pilot willen en kunnen zijn hoe bewoners breed te bereiken en betrekken, en dan niet alleen de reeds mondige burger of de burger die het zich kan veroorloven te participeren. Met additioneel sociale insteken op het gebied van cohesie en om buurtbewoners de kans te geven om betrokken te raken en daarbij hun talenten te gebruiken en te ontwikkelen en zo van een kansarme een kansrijke buurt te maken. Zo bouwen we niet alleen een plein, maar bouwen we meteen een buurt, de buurt van de toekomst.

Met de diversiteit aan insprekers op 8 maart (http://bit.ly/blogpostvideoinsprekenkbuurt ) hebben we, nav uw uitspraak, willen laten zien wat de buurt kan als de buurt aan de slag gaat. Verschillende insprekers hebben dan ook aan uw uitspraak - onze K-buurt als casus te willen gebruiken - gerefereerd. Wij denken dat we ook een grootstedelijk belang dienen met een dergelijke pilot. Wij zien oplossingsrichtingen om de zogenaamde ‘Henk, Ingrid, Mo ’ weer serieus te betrekken. Een participatieplan wat, door ook bij te dragen aan positieve sociale ontwikkelingen, een veel groter bereik en draagvlak zal hebben.

Zeker nu u bereid bent wat meer ruimte te geven door meer geld uit te trekken, gaan we er van uit dat er tijd is en gelegenheid kan zijn om dit waar te maken.

Woensdag heeft u deze uitdaging neergelegd bij stadsdeel Zuidoost. Natuurlijk begrijpen we dat vanuit de normale rolverdeling. De ‘koninklijke weg’ zou inderdaad zijn dat SDZO deze innovatie gaat uitvoeren.

Vanuit mijn bedrijfskundige achtergrond weet ik echter dat je innovatie nooit moet beleggen ‘in de operationele dienst’ want daar zal het altijd in de verdrukking komen in de noodzaak de operationele doelstellingen te halen waardoor altijd voor een reeds vertrouwde manier van werken gekozen wordt. Innovatie vraagt leren, vraagt aanhaken op CEO niveau ipv ‘in de lijn’

Dit is ons dilemma.

Met vriendelijke groet,

Mike Brantjes, vanuit HartVoorDeKbuurt


(PS antwoord ontvangen. neem contact op als je daar kennis van wilt nemen. Ondertussen blijkt/ blijft het probleem dat voor innovatie niet echt een plek is in de gemeentelijk overheid, niet echt een 'couveuze' zoals dat bij veel berdrijven het geval is zodat 'leren' het doel kan zijn ipv 'productie' wat het de lijn onmogelijk maakt 'leren' als doel te stellen, en daarmee innovatief te zijn.)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten